ขอเชิญร่วมปล่อยปลา ณ ท่าน้ำวัดกู้

ขอเชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์
ร่วมปล่อยปลา จำนวน 2,000 โล

วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60 นี้
เวลา 9.00 น.

ณ ท่าน้ำวัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม)
ปากเกล็ด นนทบุรี

มูลนิธิธรรมดี
@dfoundation

“ความบังเอิญไม่มีในโลก”

ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

หากศึกษาเรื่องธรรมะดี ๆ จะเข้าใจว่า ไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ใด ๆ ทั้งสิ้น “กรรม” นี้
แม่นยำยิ่งกว่าเรด้าตรวจจับของนาซ่า พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า

“เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน  น้ำตาที่เสียจากความพลัดพรากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทร ดังนั้น เราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมาย จนผู้คนที่เดิน
บนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องเราทั้งสิ้น”

จากคำอธิบายข้างต้น เป็นเหตุให้ “กรรม” จัดสรรให้เราได้พบเจอ รู้จัก พึ่งพา มาเกิด เป็นพ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน แฟน คู่รัก มิตร ศัตรู ครู ลูกศิษย์ เมียหลวง เมียน้อย ฯลฯ
เนื่องจาก

เคยเกี่ยวพัน มีความสัมพันธ์ และประกอบกรรมร่วมกันมาก่อน  จึงได้มาเจอกันอีก เพื่อชดใช้กรรม

หรืออาจอธิษฐานให้มาพบกันอีกในชาติต่อ ๆ ไป หรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อน

บางคนก็เคยอุปถัมภ์ ค้ำชู หรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อน ดังนี้ เป็นต้น
จึงไม่มีคำว่า “บังเอิญ” ในพระพุทธศาสนา

หากใครเคยไปในสถานที่ใดแล้ว  รู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นโดยไม่เคยไปมาก่อน
รู้สึกคุ้น ๆ กับเหตุการณ์นั้น  โดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อน เคยรู้สึกประทับใจใคร
รู้สึกเกลียดใคร อยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใคร โดยที่ไม่เคยพบเจอรู้จักกันมาก่อน
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญญาเก่า (การจำได้หมายรู้)
ที่ติดตัวมาแต่เก่าก่อน

พระบาลีพุทธวจนะ เป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้ว คำว่า “บังเอิญ”
ดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลี มีแต่คำว่า “เหตุ – ปัจจัย”

พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องของเหตุและผล ทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ หรือเป็นเรื่องบังเอิญ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังที่ท่าน พระอัสสชิ แสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่า

“ธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุ”
นั่นคือ การที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน
เป็นเพราะได้กระทำเหตุ คือ ทำกรรมมาแตกต่างกัน กรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเอง

เป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ ฐานะ ต่างกัน มีอุปนิสัยดีเลวต่างกัน

กรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเอง เป็นเหตุให้ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศเสื่อมยศ
ได้รับความสุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา

มีเรื่องเล่าของพระเจ้าอโศกมหาราช เรื่องมีอยู่ว่า

พระมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าอโศกมหาราชมาก
สนมกำนัลนางอื่นก็อิจฉา ผู้หญิงกระทบกระทั่งกันง่ายอยู่แล้ว ในเมื่ออิจฉาก็มีการเสียดสี
กระแนะกระแหนเขาไปเรื่อย พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงรำคาญ
จะพิสูจน์บุญญานุภาพให้ดู ก็เลยสั่งโรงครัวทำขนมมา 1,000 ชิ้น แสดงว่า
พระองค์มีมเหสีรวมนางสนมทั้งหมด 1,000 คนพอดี แล้วถอดพระธำมรงค์ประจำพระองค์
บอกพ่อครัวให้ใส่พระธำมรงค์ไว้ในขนมชิ้นหนึ่ง พอถึงเวลานึ่งสุก
เอามาให้บรรดาสนม และมเหสีทั้งหมดไปหยิบเอา ถ้าธำมรงค์อยู่ในขนมของใคร
จะตั้งคนนั้นเป็นอัครมเหสี พวกสนมแย่งกันกระจายเลย ปรากฎว่า  มเหสีตัวจริง
ท่านทรงนั่งอยู่เฉย ๆ รอเขาหยิบจนเหลือชิ้นสุดท้ายท่านจึงหยิบมา
และธำมรงค์ก็อยู่ในนั้น เห็นไหมว่า เขาทำของเขามา เขาต้องได้
ต่อให้เราทำมาถ้าทำช้ากว่าเขาก็ต้องรอเขาได้ก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เข้าใจตรงนี้
ถึงเวลาเห็นพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเมตตาพระมเหสีมากเป็นพิเศษ โปรดเป็นพิเศษ
ก็คอยอิจฉาอยู่เรื่อย พิสูจน์ขนาดนั้นแล้วก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดี

อนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีต นานนับไม่ได้
แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะต้องมีเหตุในปัจจุบันร่วมด้วย

ความพยายามในปัจจุบันนั่นแหละ จึงจะทำให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์
แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วน
คนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตที่เกิดมา

การกระทำทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่า “วิบาก”

สิ่งใดจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อม กรรมจึงสามารถส่งผล หรือให้วิบากได้

ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัย บุญ กรรม

โชคลาภ ไม่สามารถจะเกิดขึ้นลอย ๆ หรือบังเอิญ โดยไม่มีเหตุปัจจัย

ทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้น

กิ่งไม้ตกใส่หัว หกล้ม ฯลฯ ล้วนเกิดจากกรรม

เหมือนกับคำว่า “ใครกินคนนั้นก็อิ่ม คนอื่นอิ่มแทนไม่ได้”

เกลือ เค็มเหมือนกันหมด ไทย ฝรั่ง ลาว แขก
กินเกลือในที่ลับ ที่แจ้งก็เค็ม เหมือนกัน เกลืออย่างไร กรรมก็อย่างนั้น ทุกชาติศาสนา

“ความบังเอิญไม่มีในโลก”

ทุกสิ่งถูกลิขิตจากกรรม ทั้งกุศล และอกุศล ที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ขึ้นอยู่กับว่า กรรมอันไหนจะส่งผลก่อนกัน

มูลินิธิธรรมดี
@dfoundation

วัดป่าสุขใจ-บางบ่อ

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน

พิธีสำคัญ คณะสงฆ์ 195 รูป
สวดถอนติจีวราวิปปวาส และสมานสังวาสสีมา

วัดป่าสุขใจ-บางบ่อ
ก่อนประกาศวิสุงคามสีมา

ฟังในคลิป ได้ยินเสียงพระสวด
และมีเสียงฟ้าร้อง พอสวดเสร็จ
มีน้ำฝนพรมลงมาเบาๆ ชุ่มฉ่ำ ร่มเย็น

สมเด็จพระวันรัต และพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก
เป็นประธานในงานฉลองวิสุงคามสีมาเวลา 10.00 น.

ท่านใดสะดวกเรียนเชิญนะครับ
มูลนิธิธรรมดี
@dfoundationYouTube Preview Image

https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154457755935957

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่!! การฉลองวิสุงคามสีมา

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่!! เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ..
ที่แต่ละวัดจะมีการฉลองวิสุงคามสีมา

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ..
ที่จะได้มีโอกาสใส่บาตรและกราบนมัสการ พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า 200 รูป
ที่เมตตาเดินทางมาร่วมฉลองวัดป่าสุขใจ บางบ่อ อาทิ ..

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
หลวงปู่มงคล วัดป่าโป่งกระทิง
หลวงปู่สุธรรม วัดป่าหนองไผ่
หลวงปู่บุญทัน วัดเขาเจริญธรรม
หลวงตาสมหมาย วัดสันติกาวาส
หลวงปู่บุญมี วัดถ้ำเต่า
พระอาจารย์สุชิน วัดป่าธรรมสถิต
พระอาจารย์ถาวร วัดป่าเหวไฮ
พระอาจารย์สามดง วัดอรัญพรหมาราม

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
การแต่งกาย ** กรุณาใส่เสื้อขาว สวมกางเกง/ กระโปรงหรือผ้าถุงสีดำ **

ใส่บาตร 7.00 น.
ประเคนจังหันเช้า 8.00 น.
ทอดผ้าป่า 9.00 น.
พิธีฉลองวิสุงคามสีมา 10.00 น.

โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรฯ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

มูลนิธิธรรมดี
โทร 098-945-4265
092-946-9554
@dfoundation

แจ้งแผนที่เดินทางวัดป่าสุขใจ และกำหนดการฉลองวิสุงคามสีมา

แจ้งแผนที่เดินทางวัดป่าสุขใจ
และกำหนดการฉลองวิสุงคามสีมา

เสาร์อาทิตย์ 24-25 มิ.ย.
ใส่บาตรพระป่า 200 รูป
เวลา 7.00 น.

** กรุณาใส่เสื้อขาว กางเกง / กระโปรง
หรือผ้าถุงสีดำ **

โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เชิญร่วมบุญที่
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี”
026-2-38508-8
กสิกรไทย สยามสแควร์

โทร. 098-9454265

ชมคลิป

ชมคลิป รายการ ผู้หญิงรู้จริง

https://www.youtube.com/watch?v=Ef764rRT_8k&feature=youtu.be

หนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน

#กองบุญใหญ่ #แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

กราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมบุญถวายชุด #หนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน
แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่า
ในงานร่วมฉลองวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าสุขใจ
วันที่ 24 – 25 มิ.ย. 60

ยอดรวมจำนวน 200 ชุด

มีรายนามผู้ร่วมบุญดังนี้

1. คุณธาดา และคุณไก่(มณีรีตน์) จำนวน 100 ชุด
2. คุณทัศนีย์ จำนวน 12 ชุด
3. คุณมาลี จำนวน 10 ชุด
4. คุณเป็ค จำนวน 10 ชุด
5. คุณติ๊กและเพื่อนๆ จำนวน 10 ชุด
6. คุณสุนี จำนวน 5 ชุด
7. คุณอุมาพร จำนวน 5 ชุด
8. คุณชินกิตต์ จำนวน 5 ชุด
9. คุณวริญา จำนวน 5 ชุด
10.คุณปาลิกา จำนวน 3 ชุด
11.คุณโอ๋ (เดอะซีน) จำนวน 2 ชุด
12.คุณแพท จำนวน 2 ชุด
13.คุณวิไลลักษณ์ จำนวน 2 ชุด
14.คุณสุวรรณี จำนวน 2 ชุด
15.คุณประสงค์ จำนวน 2 ชุด
16.คุณหนึ่ง จำนวน 2 ชุด
17.คุณศุรีมาศ จำนวน 2 ชุด
18.คุณสุชิต จำนวน 1 ชุด
19.คุณผึ้ง จำนวน 1 ชุด
20.คุณนาถลดา จำนวน 1 ชุด
21.คุณขนิษฐา จำนวน 1 ชุด
22.คุณเรวดี จำนวน 1 ชุด
23.คุณเสาวณีย์ จำนวน 1 ชุด
24.คุณสันทยา จำนวน 1 ชุด
25.คุณเพ็ญงาม จำนวน 1 ชุด
26.คุณกัญญา จำนวน 1 ชุด
27.คุณวไลพร จำนวน 1 ชุด
28.คุณบุญเทิด จำนวน 1 ชุด
29.คุณอั้ม จำนวน 1 ชุด
30.คุณจันทร์เพ็ญ จำนวน 1 ชุด
31.คุณธนัญธร จำนวน 1 ชุด
32 ดร.พนิดา จำนวน 1 ชุด
33.คุณธนณฏฐ จำนวน 1 ชุด
** คุณณัชชา ถวายหนังสือพุทโธ 200 เล่ม **

น้อมนำบุญกุศลนี้ให้ทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันครับ

มูลนิธิธรรมดี
DMG Books

เชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศวัดป่าสุขใจ

จากพื้นดินแห้งแล้ง ไร้ต้นไม้และร่มเงา เมื่อสามปีก่อน
กลายเป็นผืนป่าเขียวขจี ร่มรื่น สงบเย็น สมชื่อ “วัดป่าสุขใจ”

ด้วยบารมีธรรม และความตั้งใจแน่วแน่ของ
องค์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต ร่วมด้วย
ศรัทธาสาธุชนจากทั่วทุกทิศของประเทศไทย

เชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศวัดป่า สายหลวงปู่มั่น
หลวงตามหาบัว ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที

เสาร์อาทิตย์ 24-25 มิถุนายนนี้ ที่วัดป่าสุขใจ บางบ่อ
ฉลองการรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่ารวม 200 รูป
อาทิ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย

ร่วมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์และฟังธรรมจากพระป่า
ตลอดคืนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน

เชิญร่วมบุญตามอัธยาศัยวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน
และวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี”
026-2-38508-8
กสิกรไทย สยามสแควร์

โทร. 098-9454265
FB มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation

ชมคลิป รายการ ผู้หญิงรู้จริง

ข่าวมูลนิธิธรรมดี (หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์)

ฉลองวิสุงคามสีมาและทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ข่าวมูลนิธิธรรมดี (หนังสือพิมพ์)

คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ จัดงานฉลองวิสุงคามสีมาและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายปัจจัยชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ รวมทั้งสร้างเขื่อนคอนกรีตรอบบริเวณสระน้ำในวัดและร่วมถวายกุฎีที่สร้างใหม่ ณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ถนนบางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ…กำหนดการงาน 24 มิ.ย. เริ่ม 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีการอุปสมบทและเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา…จากนั้น 25 มิ.ย. 17.00 น. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุดโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อที่ดิน…สอบถามได้ที่ ณัฐอร โสภณ โทร.0-2610-2353..

• นสพ. ไทยรัฐ หน้า 10 วันที่ 20 มิถุนายน 2560

คอลัมน์ บันทึกสังคม ; ** ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ จัดงานฉลองวิสุงคามสีมาและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายปัจจัยชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ รวมทั้งสร้างเขื่อนคอนกรีตรอบบริเวณสระน้ำภาย ในวัด และร่วมถวายกุฏิที่จัดสร้างใหม่ ณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน เริ่มเวลา 07.00 น. ร่วมตักบาตร พิธีการอุปสมบท คณะสงฆ์สวดถอนติจีวราวิปวาส และสมานสังวาสสีมา (สวดถอนเขตอุโบสถ) และเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน เริ่มเวลา 17.00 น. ร่วมตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อที่ดินถวายเสนาสนะแด่สงฆ์ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่า จำนวน 200 รูป โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐอร โสภณ โทร.0-2610-2353 คุณนภารัตน์ อินทรังษี โทร.0-2610-2366

• นสพ. ไทยโพสต์ หน้า 16 วันที่ 20 มิถุนายน 2560

คอลัมน์ ชุมทางครู ; มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมกันจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมและปลูกป่า “วัดป่าสุขใจ” ณ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นสถานที่รักษาศีล และเจริญภาวนา ตั้งแต่ 11 พ.ค.2557 โดยจัดสร้างครบ 3 ปี จึงกำหนดจัดงานฉลองวิสุงคามสีมา และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายปัจจัยชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือ รวมทั้งสร้างเขื่อนคอนกรีตรอบบริเวณสระน้ำภายในวัด และร่วมถวายกุฏิที่จัดสร้างใหม่ 24-25 มิ.ย. มีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพ่อแม่ ครูบาอาจารย์สายวัดป่า 200 รูป จึงขอเชิญสื่อร่วมทำข่าว อาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดป่าสุขใจ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

• นสพ. มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 17 วันที่ 20 มิถุนายน 2560
• นสพ. มติชน หน้า 17 วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ข่าวมูลนิธิธรรมดี (เว็บไซต์)

hunsa.com 13 มิถุนายน 2560
https://goo.gl/jAdRTy

zoomzogzag.com 19 มิถุนายน 2560
http://www.zoomzogzag.com/2017/06/watpa-sukjai/

ryt9.com 20 มิถุนายน 2560
http://www.ryt9.com/s/tpd/2666766

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตจีวันแบนด์  “ปิดดวงตา-เปิดปัญญา”


ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “ปิดดวงตา-เปิดปัญญา”
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ศาลาพิสิษฐ์กุล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด

14.00-14.10 น. พิธีกร คุณอำนาจ ทัศนียกุล กล่าวความเป็นมา

14.10-14.45 น. บรรเลงบทเพลง แห่งความกตัญญูรู้คุณ โดยจีวันแบนด์
ร่วมกับศิลปินรับเชิญพิเศษ อ. จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และ อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ฆราวาสผู้สอนธรรมะให้คนรู้ตื่นเบิกบาน

14.45-15.30 น. สัมโมทนียกถา โดย พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง การเป็นองค์กรร่วมจัด
และการสนับสนุนกิจกรรมบทเพลงธรรมะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่คนในชาติ

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวถึงการเป็นองค์กร
ร่วมจัดในฐานะของผู้สืบสานกิจกรรมสร้างสรรค์คุณธรรม

อ. จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศิลปินรับเชิญพิเศษ
กล่าวถึงทำไมต้องร้องเพลงธรรมะ และคุณลักษณะของบทเพลง
ธรรมะที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟัง

อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ฆราวาสผู้สอนธรรมให้รู้ตื่นเบิกบาน กล่าวถึง
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระผู้งดงามของชาวพุทธ และความท้าทาย
ของบทเพลงธรรมะโดยจีวันแบนด์ต่อยุคสมัยนี้

15.30-16.00 ถ่ายรูปร่วมกัน / ให้สัมภาษณ์ /จบงาน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 094 996 6255 / 087 595 5619 / 093 638 9565

พบกันวันเสาร์อาทิตย์ 24-25 มิถุนายนนี้  ที่วัดป่าสุขใจ บางบ่อ

พบกันวันเสาร์อาทิตย์ 24-25 มิถุนายนนี้
ที่วัดป่าสุขใจ บางบ่อ

วัดป่าสุขใจ คือ วัดป่าของพวกเราทุกคน
อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง
15 นาทีเท่านั้น

ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดป่าสุขใจ (ครั้งสุดท้าย)
แด่องค์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต
และฉลองการรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ เมตตา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า
รวม 200 รูป อาทิ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย

ร่วมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์และฟังธรรม
จากพระป่า ตลอดคืนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน

**กรุณาใส่เสื้อขาว สวมกางเกง/กระโปรง/ผ้าถุง สีดำ เพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ **

เชิญร่วมบุญที่
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี”
026-2-38508-8
กสิกรไทย สยามสแควร์

โทร. 098-9454265
FB มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation

ชมคลิปสัมภาษณ์ รายการ ผู้หญิงรู้จริง

YouTube Preview Image