ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ ๑,๒๕๐ องค์ ณ อุทยานพุทธธรรมเย็นศิระ จ.เลย

Featured

11693917_1011215065568221_108449039124639677_n

ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ ๑,๒๕๐ องค์ ขนาดองค์ละ ๒.๕ x ๓ เมตร
ณ อุทยานพุทธธรรมเย็นศิระ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย ประดิษฐานไว้ทั่วทั้งหุบเขา
และร่วมปลูกต้นพญาเสือโคร่งห้าแสนต้น …

เพื่อเป็นพุทธอุทยานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อนุรักษ์พื้นที่เกษตรและป่าไม้ ลดการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป
งบประมาณองค์ละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามจิตศรัทธาที่
บัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
บัญชีเลขที่ ๐๕๙-๒๘๔-๙๐๕-๙
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เพลินจิต

ส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมระบุ “ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ วัดป่าเย็นศิระ” ได้ที่
โทรสาร ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ
E-Mail : dhamdeeonline@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๙๙ คุณปิ๊ก คุณทราย

12195100_1011214785568249_8868723931187333574_o

ทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ๗ วัด ประจำปี ๒๕๕๘

Featured

katinn

๑. วัดป่าอรัญญวิเวก ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
วันเสาร์์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. กฐินสามัคคี (จัดรถเดินทาง)

๒. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. กฐินสามัคคี (จัดรถเดินทาง)

๓. วัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. กฐินสามัคคี

๔. วัดป่าเย็นศิระธรรมประทีป ต.ด่านซ้าย จ.เลย
วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กฐินสามัคคี (จัดรถเดินทาง)

๕. สำนักสงฆ์พุทธอาศรม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ้าป่าสามัคคี (จัดรถเดินทาง)

๖. วัดป่าชลิตานุสรณ์ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. จุลกฐิน (จัดรถเดินทาง)

๗.วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. กฐินสามัคคี

ร่วมบุญ

ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
บัญชีเลขที่ ๐๕๙-๒๘๔-๙๐๕-๙ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เพลินจิต

ใบอนุโมทนาบัตร:
(เฉพาะวัดที่มี) กรุณาส่งหลักฐานโอนเงิน พร้อมชื่อ/ที่อยู่ ได้ที่โทรสาร ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๔๖

ร่วมเดินทาง
สอบถาม/สำรองที่นั่ง ได้ที่:
คุณนภารัตน์ โทร.๐๒ ๖๑๐ ๒๓๖๖ / คุณสาวิตรี โทร. ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๘๙

มูลนิธิธรรมดีร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2558

12227035_10153075725040957_330234387628983674_n

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับปัจจัยรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๙,๔๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ทั้งหมด ๗ แห่ง ได้แก่ วัดป่าอรัญญวิเวก (อำนาจเจริญ) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) (จันทบุรี) วัดป่าเจริญราช (ปทุมธานี) วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป (เลย) สำนักสงฆ์พุทธอาศรม (สวนสำเร็จ) (ประจวบคีรีขันธ์) วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ประจวบคีรีขันธ์) และวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) (สมุทรปราการ)

1. วัดป่าอรัญญวิเวก (อำนาจเจริญ) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๑๐๑,๑๐๐.- บาท)

2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น จำนวน  หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๖๐,๐๐๐.- กว่าบาท)

3. วัดป่าเจริญราช (ปทุมธานี) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน  สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน (มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๕๒๐,๐๐๐- บาท)

—4.วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป (เลย) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๔๐๕,๔๙๙- บาท)

5.สำนักสงฆ์พุทธอาศรม (สวนสำเร็จ) (ประจวบคีรีขันธ์) ได้รับยอดบริจาคผ้าป่ารวมทั้งสิ้น
จำนวน สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๒๘๗,๒๐๗- บาท)

6.วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๓๒๐,๐๙๙- บาท)

7.วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) (สมุทรปราการ) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๔๑๕,๔๙๕- บาท)

จึงเรียนมาเพื่อขอน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงอันเกิดจากกุศลเจตนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และพระอริยสังฆบูชา ตลอดจนบุพการี และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ด้วยกัน และขอให้ทุกท่านมีบารมีอันเต็มเปี่ยมในการสร้างมหากุศลที่ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

 

กราบอนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้

       ด้วยความเคารพในพระธรรม
มูลนิธิธรรมดี

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 5 ตัน ณ วัดกู้ นนทบุรี  (5 ธค. 58)

12239977_1018199001536494_5843347311195723987_n

ขอน้อมนำบุญจากการปล่อยปลา 5 พันกิโลกรัม ณ วัดกู้ นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นำโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิฯ และผู้ใจบุญ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา อริยสังฆบูชา และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์

ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำเช่นนี้อีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และเชิญชวนทุกท่านที่มาปล่อยปลาร่วมถวายความจงรักภักดีแก่ในหลวงด้วยสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่: ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378 )

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 5 ตัน ณ วัดกู้ 21 พย. 58

198981

มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 5,000 กิโลกรัม ณ ท่าน้ำวัดกู้ จ.นนทบุรี

เนื่องจาก มูลนิธิธรรมดีขอต่อยอดบุญจากการให้มหาทานชีวิตสัตว์
นำไปสมทบบุญกฐินฉลองวัดป่าสุขใจบางบ่อ ได้บุญ 2 ต่อ

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เพลินจิต
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ” 059-284-905-9
และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

 

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 2 ตัน วัดกู้ 24 ต.ค. 58

S__3334181

มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ ท่าน้ำวัดกู้ จ.นนทบุรี ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่: ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378 )

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

อ.อินทร์ถวาย2
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน
แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เชิญทุกท่านร่วมบุญได้ที่มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย เลขที่ 059-284905-9
ขอความกรุณาแจ้งการโอนเงินทาง แฟกซ์ 02-610-2378
ระบุชื่อ นามสกุล ทีอยู่ เพื่อส่งใบอนุโมทนาบัตร

ท่านที่บริจาคตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป จะได้รับ
เหรียญพระราชทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

สอบถาม โทร. มรว. ชฏาทิพย์ ชยางกูร 02-6102355, 089-205-2082
คุณนภารัตน์ 02-6102366

กราบอนุโมทนาสาธุครับ …

katinn

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

12112103_779975435444234_1664898966816184856_n

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุพระพุทธเมตตา เนื่องในโอกาสเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

32758

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปพระประธานจำลอง
วัดป่าสุขใจ บางบ่อ แด่สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

มอบตู้หนังสือในโครงการมากกว่าหนังสือ คือ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

11896357_983955201627541_807651831017578520_o

มูลนิธิธรรมดี มอบตู้หนังสือในโครงการมากกว่าหนังสือ คือ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) โดยมี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี มอบให้แก่ นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กฯ กลุ่มภารกิจวิชาการ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีเสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเด็ก นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดี ได้ส่งมอบหนังสือพร้อมตู้ไปแล้วกว่า 6,560 เล่ม มูลค่ารวม 1,025,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลท่าศาลา และล่าสุดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสนับสนุนโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์และติดตามรายละเอียดได้ที่www.dmgbooks.com ติดต่อมูลนิธิธรรมดี โทร.02 685 2255

บทสวดบูชาพระคุณห้า โดย ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม

บทสวดบูชาพระคุณห้า โดย ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม 

YouTube Preview Image
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทสวดบูชาพระคุณห้า

(นำ) ยกมือขึ้นเถิดหนา (รับพร้อมกัน) ไหว้บูชาพระรัตนตรัย
บูชาคุณพระพุทธ ที่บริสุทธิ์และแจ่มใส/ บูชาคุณพระธรรม ที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้
บูชาคุณพระสงฆ์ ที่ท่านดำรง พระศาสนา/ บูชาบิดามารดา ที่เลี้ยงเรามา จนเติบใหญ่
บูชาครูอาจารย์ ที่ท่านบันดำล วิชาให้ไว้/ บูชาห้าอย่างนี้ จำให้ดี นะท่านเอย
เตรียมตัวกราบเถิดหนา ท่านที่มาในกองทัพธรรม/ กราบหนึ่งคุณพระพุทธ ที่บริสุทธิ์และแจ่มใส
กราบสองคุณพระธรรม ที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้/ กราบสามคุณพระสงฆ์ ที่ท่านดำรงพระศาสนา
กราบสี่บิดามารดา ที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่/ กราบห้าครูอาจารย์ ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้
กราบไหว้ ให้ได้ทั้งห้ำครั้ง ท่องให้จำนะท่านเอย…
ต่อไปภายภาคหน้า เราจะถึงซึ่งนิพพาน เราจะถึงซึ่งนิพพาน