#เข้าพรรษามหาบารมี

ดอกไม้บานเองฉันใด
ความดีที่สั่งสมมา
ย่อมปรากฏผลเมื่อถึงเวลา ฉันนั้น ..

#เกิดมาทั้งทีทำความดีให้ถึงที่สุด
#เข้าพรรษามหาบารมี

เชิญติดตามเรื่องราวที่ #ดีต่อใจ
ทางมูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation

รักษาศีล 5

ความรู้สึกตัว เป็นรุ่งอรุณของชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งเวดล้อม
มีสติระลึกรู้คอยประคอง
คือครรลองของทางมัชฌิมา ..

การตั้งสัจจะบารมีในช่วงเข้าพรรษา
ทำทาน รักษาศีล ๕ เจริญจิตภาวนา

ทุกคนมีศีล ๕ อยู่เเล้วทุกคน
อยู่ที่ใครจะมีหิริโอตัปปะ คือความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป

คนที่รักษาศีล ๕ 🌹

‘บาป ย่อมไม่มีกับผู้ไม่ทำ
กรรม ย่อมไม่มีกับผู้ไม่ก่อ’

พระอริยเจ้า ท่านจะไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ อะไรที่เบียดเบียนคนอื่น

ลองกลับมาคิดดู…เราเบียดเบียนใครมั๊ย

ถ้าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม เราก็ไม่ส่งใจไปข้างนอก ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น

อยู่กับปัจจุบันธรรม กรรมไม่เกิด ก็อโหสิกรรมกันไปในตัว

กรรมทั้งปวงอยู่ที่จิต ให้เจริญสติอยู่กับปัจจุบัน
เป็นจิตที่ปกติ

จิตปกติ ก็จะเป็นจิตที่เป็นกุศล
ขาดสติเมื่อไร…ปัญหาเกิด กิเลสต่างๆ จะเข้ามาครอบงำได้ง่าย

เราจะรักษาสภาวะนี้ได้อย่างไร

หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่า
‘อย่า ส่ง จิต ออก นอก’

เมื่อมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม อารมณ์ทั้งหลายจะหลอกเราไม่ได้

เมื่อจิต เป็นกลาง ก็เห็นความคิด

ชีวิตเรามีเพียงเเค่ขณะหนึ่งเท่านั้น
คือ #ปัจจุบันขณะ

เเต่ละขณะก็เหมือนหนังที่ฉาย เปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆ

การรู้สึกตัวไม่ใช่สิ่งเร้นลับ
ความเป็นกลางของจิต คือ พุทธะ
สภาวะจิตเดิมที่ไม่ปรุงเเต่ง

ทำให้จิตเราเป็นปกติ 》 จิตว่าง
ไม่มีกุศล ไม่มีอกุศล มีเเต่มหากุศล

จิต ไม่มีประธาน มีกริยา

ย่างก้าวรู้สึกตัว เหมือนดอกบัวที่เบ่งบาน

คอยสังเกต…ความเป็นกลางของจิต ยังเป็นปกติอยู่มั๊ยหนอ

กาย วจี มโนกรรม เป็นปกติ
สังเกตความเป็นกลางของจิตที่ไม่ถูกปรุงเเต่ง

ใช้สติกำกับดูจิตตลอด ทำจิตให้เป็นกลาง เมื่อจิตมีกำลังมากขึ้น จะวางอุเบกขาได้เท่าทันขึ้น

#สัจจะการรักษาศีล 

ความตั้งใจ อาศัยสัจจะตั้งไว้
สัจจะสำคัญ ถ้าไม่มีสติ อาจจะหลุดได้

เราอาจจะตั้งสัจจะ ตามกำลังของเรา

เช่น นั่งสมาธิ เวลาอยู่ที่บ้าน
เมื่ออยู่ที่บ้าน เราก็ทำ ไม่เจาะจงเวลา
อย่างนี้ ก็ถือว่า ทำตามสัจจะที่เราตั้งไว้

ทำตามกำลังของเรา อาจจะตั้งเป็นวันละครั้ง
หรือ การรักษาศีล เรารักษาศีลที่ละข้อ ณ ขณะปัจจุบัน เช่น ตอนนี้ยุงจะกัด เราก็รักษาศีลข้อ ๑

ตอนนี้คุยกับเพื่อน เราก็รักษาศีลข้อ ๔

มองในรายละเอียด ถ้ามองภาพรวมอาจจะดูเยอะ

เเต่จริงๆ เเล้วในปัจจุบันขณะ เรารักษาศีลที่ละข้อ แล้วก็เปลี่ยนไปเหมือนฉากชีวิตทีละฉาก

ในทุกวัน ประเมินผลมั๊ยถามตัวเองว่า…
วันนี้เรายินดียินร้ายกี่ครั้ง
มีโรคทางจิตเกิดขึ้นกี่ครั้ง

หมั่นคอยเช็ค ชั่วโมง สองชั่วโมง

หมั่นสังเกตความรู้สึกตัว ให้มีสติทุกย่างก้าวของชีวิต

ศีล ๕ รักษา 5,000 ครั้ง
ศีล ๘ รักษา 800 ครั้ง

เข้าสู่กระเเสพระโสดาบัน ปิดอบายภูมิ

สัจจะทางโลก คือ เป้าหมาย
เมื่อตั้งสัจจะ เราก็ควรเดินตามเป้าหมาย

บารมี แปลว่า กำลัง

การตั้งสัจจะบารมี จะรักษาศีล ๕
เราจะได้บารมีอีกมากมาย
เช่น วิริยะ ความเพียร / ขันติ ความอดทน / อุเบกขา การวางเฉย / เมตตา / อธิษฐาน

เริ่มตั้งสัจจะบารมี อย่างง่ายๆ ก่อน และค่อยๆ ทำอันยากๆ ทีหลัง

สาระสำคัญในวันนี้ มี ๒ เรื่อง
คือ สัจจะ และ การรู้สึกตัว

สรุปข้อธรรม
จากงานตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ ๑๘
หลวงพ่อทองสุข
สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ประจวบคีรีขันธ์
@The Mind สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ เดอะซีน ทาวน์อินทาวน์

ชม Facebook Live โปรดคลิก 

https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/videos/10154522368105957/

มูลนิธิธรรม และ DMG Books ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าโครงการ #เข้าพรรษามหาบารมี
#รักษาศีล๕ #รักษาอุโบสถศีลวันพระ #ปฏิบัติภาวนา #ทำบุญ #ทานศีลภาวนา #ฟังเทศน์ฟังธรรม #ศึกษาธรรมะ #รักใครชอบใครให้ธรรมะ

เข้าร่วมโครงการ
โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

Line มูลนิธิธรรมดี : https://line.me/R/ti/p/%40dfoundation

น้อมถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ ณ วัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

น้อมถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ ณ วัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

กราบนมัสการหลวงปู่บุญเพ็ง
หนึ่งในพระอริยสงฆ์ ผู้ได้ถวายการดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 4 ปีสุดท้าย จนองค์ท่านละสังขาร

และหลวงปู่บุญเพ็งยังได้อุปัฏฐากหลวงปู่ขาว อนาลโย
จนท่านละสังขารที่วัดถ้ำกองเพลแห่งนี้

เมื่อองค์หลวงตามหาบัวบรรลุธรรม ท่านได้เมตตาบอกแก่หลวงปู่บุญเพ็งเป็นท่านแรก

จึงนับเป็นบุญของลูกหลาน
คณะ มูลนิธิธรรมดี และ
ธรรมดีทัวร์ ที่ได้มีโอกาสกราบนมัสการหลวงปู่ ในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดปาติโมกข์ถวาย

(เชิญชมคลิป หลวงปู่บุญเพ็งเมตตาสวดให้พรแก่คณะ ครั้งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมหลวงปู่เมื่อสามปีก่อน)

https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154510924645957

Official Line @dfoundation

ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๘

ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๘
และร่วมฟังธรรมจาก

พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต (หลวงพ่อทองสุข)
สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐
ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์
_________________________________________

กำหนดการ

๐๗.๓๐ น. ร่วมกันตักบาตร
๐๘.๐๐ น. ประเคนจังหันเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
_________________________________________

วางอุเบกขา เห็นความคิดที่เกิดขึ้น ไม่เข้าไปวิจารย์ ทำความรู้สึกบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตัวกุศลย่อมเกิดขึ้น จิตเราเป็นธาตุรู้ รู้ซื่อๆ หลังรู้เป็นการปรับปรุงแต่งแล้ว ก่อนที่ความคิดจะเกิดจิตเป็นพุทธะ อย่าให้จิตก่อรูปเป็นความคิดขึ้นมา จิตเป็นอิสระ สัญญาจำสังขารปรุงแต่ง อวิชชาจะไม่มีที่อาศัย ถ้าไม่ส่งใจไปตามสังขาร ขันธ์ทั้ง 5 ก็จะไม่มีอุปาทาน ความต้องการและไม่ต้องการก็ไม่มี สุญญตา (ความสว่าง)

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต

Official Line: @dfoundation
098-9454265

มูลนิธิธรรมดี

โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร

#บุญใหญ่ครั้งสำคัญในชาตินี้
#โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน อายุกว่า 105 ปี…
สัญลักษณ์สูงสุดแห่งการตรัสรู้
ยอดสูงสุดของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 
คู่แผ่นดินไทย-ลาว”

#ร่วมเป็นต้นบุญ #สะพานบุญ
#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวาย เงินปัจจัย หรือ ทองคำ 96.5%เพื่อทำทองคำหุ้มยอดฉัตร
วัดพระธาตุท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งพระพุทธสารีริกธาตุเจดีย์
ที่สำคัญ สัญลักษณ์แห่งการเคารพบูชาริมฝั่งแม่น้ำโขง ของสองแผ่นดิน ไทย~ลาว
นำสร้างโดย “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน” พระอริยะสงฆ์ผู้สำเร็จ 4 ธาตุ

…กว่า 105 ปีแล้วที่ยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านพายุฝน จนเกิด
ความสึกกร่อนตามกาลเวลา….

“อันว่ายอดสูงสุดของพระธาตุ แสดงถึงความหมายของพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคำสอนและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา”
ด้วยเหตุนี้ วัดพระธาตุท่าอุเทน
กองทุนสืบสานธรรม และ มูลนิธิธรรมดี
จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง #โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชรพระธาตุท่าอุเทน
โดยเปิดรับเงินปัจจัย หรือ ทองคำ 96.5%

เพื่อทำทองคำหุ้มบริเวณฉัตร 5 ชั้น ไปจนถึงยอดฉัตรบนสุดทรงดอกบัว
รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 4 เมตร 50 เซนติเมตร ซึ่งทองคำที่หุ้มนี้จะมีทรวดทรงฉันทลักษณ์งดงามตามสถาปัตยกรรมไทย ในการนี้ ต้องใช้ทองคำน้ำหนักประมาณ 16 กิโลกรัม

เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 111-430611-9
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสืบสานธรรม
วันนี้ – 9 ตุลาคม 2560

ทุกการถวายปัจจัย 5,000 บาท จะได้รับการเขียนชื่อ นามสกุล หรือ ตระกูล (จำนวน 1 ชื่อ)
ลงในแผ่นทองคำแท้ที่จะนำไปหล่อเพื่อหุ้มฉัตรและยอดเจดีย์ทองคำ!!

เพื่อรักษาให้คงสภาพสมบูรณ์แข็งแรง สวยสง่างามสมพระบารมี…
ถวายเป็นพุทธบูชา อันจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม ทั้งยังคงไว้ซึ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่รุ่นบรรพชนส่งต่อไป
ยังรุ่นสู่รุ่น ให้ลูกหลานไทยได้มีโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์
คงไว้คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

ร่วมบุญหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 098-945-4265 หรือ 086-982-2915

Official Line @dfoundation
กราบอนุโมทนาสาธุในมหากุศลจิต
ของทุกท่านค่ะ

เข้าพรรษามหาบารมี น้อมถวายเทียนพรรษาจากสวนจิตรลดา  ถวายเป็นพุทธบูชา


น้อมถวายเทียนพรรษาจากสวนจิตรลดา 
ถวายเป็นพุทธบูชา
แด่องค์หลวงปู่บุญมี วัดป่าศรัทธาถวาย
(วัดถ้ำเต่า) จังหวัดอุดร

พร้อมด้วยผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน
หนังสือชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน
หนังสือธรรมะและหนังสือสวดมนต์

หลวงปู่แสดงธรรมเข้าสู่หัวใจของ
คณะมูลนิธิธรรมดี
ธรรมดีทัวร์

ปีนี้ถวายเทียนพรรษา 9 คู่
น้อมถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
จังหวัดอุดรธานี

น้อมนำบุญให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมด้วยกัน
โดยไม่มีประมาณเทอญ ..

#เข้าพรรษามหาบารมี

Official Line @dfoundation

ฟังคลิปธรรมะหลวงปู่บุญมี
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154503697215957

เข้าพรรษามหาบารมี วันเข้าพรรษา

#เข้าพรรษามหาบารมี
พรุ่งนี้ วันเข้าพรรษา ๙ ก.ค. ๖๐

ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรักษาอุโบสถศีล สวดมนต์ และปฏิบัติภาวนาตามจิตศรัทธา อย่างต่อเนื่อง ชวนพ่อแม่ ชวนเพื่อน ชวนญาติ พี่น้องมาร่วมกันปฏิบัติ

เพื่อสร้างบารมีทาน และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันนี้มีท่านใดทำแล้วบ้าง ขอเสียงหน่อย!!
อย่าลืม #เข้าพรรษามหาบารมี กันด้วยนะคะ

เป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีลนั้นก็เพื่อทำให้จิตใจสงบ ไม่กวัดแกว่งฟุ้งซ่านไป
ในเรื่องกามารมณ์ แต่ยึดเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์
ของคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่ปรารถนาออกบวช

การรักษาอุโบสถศีลนี้ แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นาน แต่กลับสามารถส่งผลให้มีอานิสงส์
มากมายเกินควรเกินคาดได้

*************************
#คำอาราธนานอุโบสถศีล (คนเดียว)

อะหังภันเต ติสะระเณนะะสะหะ อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถังยาจามิ

ทุติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเณนะะสะหะ อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถังยาจามิ

ตะติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเณนะะสะหะ อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถังยาจามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถศีล อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
จะถือไว้มิให้เสื่อมมิให้ทำลาย สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ณ เวลานี้

จะต้องรักษา นับจากที่เราสมาทาน ไปจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ ที่มีแสงสว่างของธรรมชาติจนสามารถมองเห็นลายมือของตนเองได้ ก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติ

ศีลอุโบสถนั้น มีองค์ประกอบทั้งหมด ๘ ข้อ
ถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง ก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถ
ตามพุทธบัญญัติ เพราะฉะนั้นการล่วงศีลอุโบสถเพียงข้อใดข้อเดียว
ก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถ พูดง่ายๆ ว่า ขาดศีลข้อเดียวก็ขาดศีลอุโบสถ
ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวมระวัง เป็นพิเศษ

การอดอาหารหลังเที่ยง ควรรับประทานช่วง ๑๑ โมง ให้เต็มที่เลย
หากรู้สึกหิวในช่วงเย็น สามารถดื่มน้ำปานะ น้ำผลไม้ที่ผลไม่ใหญ่กว่ากำมือได้
ให้งดดื่มโอวัลติน โกโก้ นมถั่วเหลือง นมวัว หรือ น้ำเต้าหู้ ถือว่าเป็นอาหาร

#อุโบสถศีลประกอบด้วยองค์ ๘ มีดังนี้ คือ

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี
งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์

๒. อทินนาทานา เวระมะณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้

๓. อพรหมจริยา เวระมะณี
งดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์ (การร่วมประเวณี
รวมถึงการทำ Masturbation)

๔. มุสาวาทา เวระมะณี
งดเว้นจากการกล่าวเท็จ รวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ คือ เว้นการพูดส่อเสียด นินทาว่าร้าย

๕. สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
งดเว้น จากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๖. วิกาละโภชนา เวระมะณี
งดเว้นจากการบริโภค อาหารในเวลาวิกาล คือหลังเที่ยงวันเป็นต้นไป

๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ-ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
งดเว้นจากการฟ้อน รำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล
ลูบทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม
เครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว

๘. อุจจาสะยะนะมหาสะยะนา เวระมะณี งดเว้นจากการนั่ง และการนอนบนที่นอนสูงใหญ่
อันยัดด้วยนุ่นและสำลี (สูงใหญ่ หมายถึง เมื่อนั่งแล้วหย่อนขาลงไม่ถึงพื้น)

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าโครงการ #เข้าพรรษามหาบารมี ชวนกันมาเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิธรรมดี และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจีนะคะ
DMG Books

โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

Official Line : https://line.me/R/ti/p/%40dfoundation

มูลนิธิธรรมดี

เข้าพรรษามหาบารมี วันอาสาฬหบูชา

#เข้าพรรษามหาบารมี

มูลนิธิธรรมดี และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน

ร่วมสร้างบารมีทาน ถือศีล ๕ ,รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ และปฏิบัติภาวนาตามจิตศรัทธา

ตลอดพรรษา ๙๐ วัน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เริ่มต้นดี ชีวิตดีในวันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

#อุโบสถศีล คือการรักษาศีล ๘ ข้อ วันอุโบสถหรือวันพระนั้น เป็นวันที่เราจะต้อง อยู่เยี่ยงพระคือบำเพ็ญเนกขัมมะนั่นเอง ศีลแปดที่รักษากันในวันพระ เรียกว่า
อุโบสถศีล ผู้ครองเรือนทั่วไปไม่สะดวกถือศีล ๘ ได้ทุกวัน ก็จะหาโอกาสมาถือศีลกันเฉพาะวันพระ จึงเรียกว่ารักษาอุโบสถศีล

#คำอาราธนานอุโบสถศีล (คนเดียว)

อะหังภันเต ติสะระเณนะะสะหะ อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถังยาจามิ

ทุติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเณนะะสะหะ อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถังยาจามิ

ตะติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเณนะะสะหะ อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถังยาจามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถศีล อันประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
จะถือไว้มิให้เสื่อมมิให้ทำลาย สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ณ เวลานี้

จะต้องรักษา นับจากที่เราสมาทาน ไปจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ ที่มีแสงสว่างของธรรมชาติจนสามารถมองเห็นลายมือของตนเองได้ ก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติ

ศีลอุโบสถนั้น มีองค์ประกอบทั้งหมด ๘ ข้อ
ถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง ก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถ
ตามพุทธบัญญัติ เพราะฉะนั้นการล่วงศีลอุโบสถเพียงข้อใดข้อเดียว
ก็ถือว่าขาดศีลอุโบสถ พูดง่ายๆ ว่า ขาดศีลข้อเดียวก็ขาดศีลอุโบสถ
ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจึงต้องสำรวมระวัง เป็นพิเศษ

การอดอาหารหลังเที่ยง ควรรับประทานช่วง 11 โมง ให้เต็มที่เลย
หากรู้สึกหิวในช่วงเย็น สามารถดื่มน้ำปานะ น้ำผลไม้ที่ผลไม่ใหญ่กว่ากำมือได้
ให้งดดื่มโอวัลติน โกโก้ นมถั่วเหลือง นมวัว หรือ น้ำเต้าหู้ ถือว่าเป็นอาหาร

#อุโบสถศีลประกอบด้วยองค์ ๘ มีดังนี้ คือ

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี
งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป งดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์

๒. อทินนาทานา เวระมะณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้

๓. อพรหมจริยา เวระมะณี
งดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อการประพฤติผิดพรหมจรรย์ (การร่วมประเวณี
รวมถึงการทำ Masturbation)

๔. มุสาวาทา เวระมะณี
งดเว้นจากการกล่าวเท็จ รวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ คือ เว้นการพูดส่อเสียด นินทาว่าร้าย

๕. สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
งดเว้น จากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๖. วิกาละโภชนา เวระมะณี
งดเว้นจากการบริโภค อาหารในเวลาวิกาล คือหลังเที่ยงวันเป็นต้นไป

๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ-ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
งดเว้นจากการฟ้อน รำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล
ลูบทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม
เครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว

๘. อุจจาสะยะนะมหาสะยะนา เวระมะณี งดเว้นจากการนั่ง และการนอนบนที่นอนสูงใหญ่
อันยัดด้วยนุ่นและสำลี (สูงใหญ่ หมายถึง เมื่อนั่งแล้วหย่อนขาลงไม่ถึงพื้น)

เป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีลนั้นก็ เพื่อทำให้จิตใจสงบ
ไม่กวัดแกว่งฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามารมณ์ แต่ยึดเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์
ถือ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคฤหัสถ์ผู้ที่ยังไม่ปรารถนาออกบวช
โดยปกติวันพระ พุทธศาสนิกชน ที่สะดวกก็จะพากันแต่งชุดขาวไปสมาทานอุโบสถศีล
และฟังธรรมที่วัด แล้วพักอาศัยอยู่ที่วัด จนกว่าจะครบกำหนด
ถ้าไม่ได้ไปวัด ก็จะตั้งใจสมาทานศีล ด้วยตนเองที่บ้าน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอุปมาถึงอานิสงส์ ของการรักษาอุโบสถศีลไว้ว่า
ถ้าจะนำมาเปรียบกับสมบัติของพระราชา ที่แม้จะครองความเป็นใหญ่ถึง ๑๖ แคว้น
ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวของผลบุญอันเกิดจากการรักษาอุโบสถเลย

เพราะสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบ เหมือนสมบัติของคนกำพร้า
มีความสุขได้ไม่กี่ร้อยปีก็ต้องพลัดพราก นั่นคืออยู่บนโลกมนุษย์ไม่กี่ปีก็ตาย
ซึ่งเทียบไม่ได้กับการได้เสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในสวรรค์
ที่เกิดจากอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถ

การรักษาอุโบสถศีลนี้ แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นาน แต่กลับสามารถส่งผล
ให้มีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดได้

เชิญชวนทุกท่านเข้าโครงการ #เข้าพรรษามหาบารมี
โปรดคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

Official Line : https://line.me/R/ti/p/%40dfoundation

มูลนิธิธรรมดี

ชวนทุกท่านเข้าโครงการ เข้าพรรษามหาบารมี


น้อมนำบุญจากการเดินจงกรม 1 ชั่วโมง
ต่อด้วยนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง เตรียมพร้อมวอร์มอัพ
ก่อนเข้าพรรษานี้

ตลอดพรรษา 90 วัน ตั้งใจจะปฏิบัติทุกวันๆ 
ละ 3 ชั่วโมง
และทุกวันพระ รักษาอุโบสถศีล
และปฏิบัติต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงต่อวัน

เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันตามกำลัง
และอัธยาศัยนะครับ

ไม่ต้องมากขนาดนี้ก็ได้
วันละห้าถึง 10 นาทีก็ดี ค่อยๆ เริ่มไป

ชวนทุกท่านเข้าโครงการ #เข้าพรรษามหาบารมี

ติดตามทาง มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation

อนุโมทนาสาธุค่ะ

มาแบ่งปันเรื่องราวดีดี 

Will Power คือ พลังจิต ใครสั่งสมไว้มากๆ จะเป็นผู้มีพลัง ไม่ว่า จะยืน จะคิด จะพูด จะทำอะไร ย่อมสำเร็จทุกอย่าง!

กรรม คือ ความทรงจำ อย่าปล่อยให้ความทรงจำห่วยๆ มาทำลายปัจจุบัน

ขอบคุณอาจารย์นุ คิดบวก+
มาแบ่งปันเรื่องราวดีดี #dshare

DMG Books
DC Consultants
มูลนิธิธรรมดี