มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์  ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมดีที่ให้การสนับสนุน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์

ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมดี ที่ให้การสนับสนุน และ ร่วมออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมกับนำเครื่องดึ่มบำรุงสุขภาพ มอบให้นักเรียนคนตาบอด โรงเรียนธรรมิกวิทยา

 

skmbt_c28016092019340

มหาทานให้ชีวิตสัตว์น้ำ 2 ตัน ณ ท่าน้ำวัดกู้  (24 ก.ค. 59)

83033

เข้าพรรษาปีนี้ มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำเป็นมหาทานจำนวน 2,000 กิโลกรัม (2 ตัน)
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ท่าน้ำวัดกู้ จ.นนทบุรี

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ : ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3
และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

 

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.มหิดล ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 (20-21 พ.ค. 2559 )

1-New folder (2)2

มูลนิธิธรรมดีได้สนับสนุน หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปให้บริการทางทันตกรรมแก่ นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559

นักเรียน ครู และชาวบ้าน แม้มาจากต่างอำเภอ มารับบริการ ประมาณ 170 กว่าราย โดยมากเด็กนักเรียนมีสุขภาพฟันใช้ได้ ขูดหินปูน อุดฟัน และมีงานถอนฟัน 20 กว่าราย ไปลงที่หมอเพชร เพราะเป็นหมอผู้ชายที่มีกำลัง กาย ใจ มากเป็นพิเศษ หมอท่านอื่นและทีมงานทุกคนก็ทำด้วย ใจเมตตา เบิกบาน ลืมความเหน็ดเหนื่อย แม้เดินทางไกล ผ่านหลายร้อยโค้ง เมื่อได้ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพฟันที่ดี และทุกคนต่างก็ได้รับของแจกจากผู้ใจบุญที่ฝากมามากมาย ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย เจอกันครั้งหน้า คิดดี ทำดี พูดดี สุขกาย สุขใจ เจริญรุ่งเรืองกันถ้วนหน้าครับ

ในการนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิธรรมดี เพื่อขอบคุณการสนับสนุนในครั้งนี้

Letter

มหาทานให้ชีวิตสัตว์น้ำ 2 ตัน ณ ท่าน้ำวัดกู้  (15 พ.ค. 59)

S__3334181

มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. จำนวน 2,000 กิโลกรัม ณ ท่าน้ำวัดกู้ จ.นนทบุรี

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ : ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3
และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

มูลนิธิธรรมดีร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2558

12227035_10153075725040957_330234387628983674_n

มูลนิธิธรรมดีขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับปัจจัยรวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๙,๔๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปถวายแด่วัดและสำนักสงฆ์ทั้งหมด ๗ แห่ง ได้แก่ วัดป่าอรัญญวิเวก (อำนาจเจริญ) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) (จันทบุรี) วัดป่าเจริญราช (ปทุมธานี) วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป (เลย) สำนักสงฆ์พุทธอาศรม (สวนสำเร็จ) (ประจวบคีรีขันธ์) วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ประจวบคีรีขันธ์) และวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) (สมุทรปราการ)

1. วัดป่าอรัญญวิเวก (อำนาจเจริญ) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๑๐๑,๑๐๐.- บาท)

2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น จำนวน  หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๖๐,๐๐๐.- กว่าบาท)

3. วัดป่าเจริญราช (ปทุมธานี) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน  สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น บาทถ้วน (มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๕๒๐,๐๐๐- บาท)

—4.วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป (เลย) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสองบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๔๐๕,๔๙๙- บาท)

5.สำนักสงฆ์พุทธอาศรม (สวนสำเร็จ) (ประจวบคีรีขันธ์) ได้รับยอดบริจาคผ้าป่ารวมทั้งสิ้น
จำนวน สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๒๘๗,๒๐๗- บาท)

6.วัดป่าชลิตานุสรณ์ (ประจวบคีรีขันธ์) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๓๒๐,๐๙๙- บาท)

7.วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) (สมุทรปราการ) ได้รับยอดบริจาคกฐินรวมทั้งสิ้น
จำนวน หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน
(มูลนิธิธรรมดีร่วมบุญ ๔๑๕,๔๙๕- บาท)

จึงเรียนมาเพื่อขอน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงอันเกิดจากกุศลเจตนา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และพระอริยสังฆบูชา ตลอดจนบุพการี และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ด้วยกัน และขอให้ทุกท่านมีบารมีอันเต็มเปี่ยมในการสร้างมหากุศลที่ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

 

กราบอนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้

       ด้วยความเคารพในพระธรรม
มูลนิธิธรรมดี

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 5 ตัน ณ วัดกู้ นนทบุรี  (5 ธค. 58)

12239977_1018199001536494_5843347311195723987_n

ขอน้อมนำบุญจากการปล่อยปลา 5 พันกิโลกรัม ณ วัดกู้ นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นำโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิฯ และผู้ใจบุญ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา อริยสังฆบูชา และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์

ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำเช่นนี้อีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และเชิญชวนทุกท่านที่มาปล่อยปลาร่วมถวายความจงรักภักดีแก่ในหลวงด้วยสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่: ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378 )

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 5 ตัน ณ วัดกู้ 21 พย. 58

198981

มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 5,000 กิโลกรัม ณ ท่าน้ำวัดกู้ จ.นนทบุรี

เนื่องจาก มูลนิธิธรรมดีขอต่อยอดบุญจากการให้มหาทานชีวิตสัตว์
นำไปสมทบบุญกฐินฉลองวัดป่าสุขใจบางบ่อ ได้บุญ 2 ต่อ

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เพลินจิต
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ” 059-284-905-9
และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

 

ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ ๑,๒๕๐ องค์ ณ อุทยานพุทธธรรมเย็นศิระ จ.เลย (ปิดโครงการแล้ว)

11693917_1011215065568221_108449039124639677_n

ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ ๑,๒๕๐ องค์ ขนาดองค์ละ ๒.๕ x ๓ เมตร
ณ อุทยานพุทธธรรมเย็นศิระ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย ประดิษฐานไว้ทั่วทั้งหุบเขา
และร่วมปลูกต้นพญาเสือโคร่งห้าแสนต้น …

เพื่อเป็นพุทธอุทยานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อนุรักษ์พื้นที่เกษตรและป่าไม้ ลดการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ วัดป่าเย็นศรีระธรรมประทีป
งบประมาณองค์ละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามจิตศรัทธาที่
บัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
บัญชีเลขที่ ๐๕๙-๒๘๔-๙๐๕-๙
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เพลินจิต

ส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมระบุ “ร่วมบุญสร้างพระพุทธชินสีห์ วัดป่าเย็นศิระ” ได้ที่
โทรสาร ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ
E-Mail : dhamdeeonline@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๙๙ คุณปิ๊ก คุณทราย

12195100_1011214785568249_8868723931187333574_o

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 2 ตัน วัดกู้ 24 ต.ค. 58

S__3334181

มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ ท่าน้ำวัดกู้ จ.นนทบุรี ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่: ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378 )

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

อ.อินทร์ถวาย2
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน
แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เชิญทุกท่านร่วมบุญได้ที่มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย เลขที่ 059-284905-9
ขอความกรุณาแจ้งการโอนเงินทาง แฟกซ์ 02-610-2378
ระบุชื่อ นามสกุล ทีอยู่ เพื่อส่งใบอนุโมทนาบัตร

ท่านที่บริจาคตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป จะได้รับ
เหรียญพระราชทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

สอบถาม โทร. มรว. ชฏาทิพย์ ชยางกูร 02-6102355, 089-205-2082
คุณนภารัตน์ 02-6102366

กราบอนุโมทนาสาธุครับ …

katinn