หนังสือขอบคุณมูลนิธิธรรมดี

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำการตรวจรักษาโรคทันตกรรม และโรคทั่วไป แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ประชาชน

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐

@dfoundation
มูลนิธิธรรมดี

ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๗

เชิญร่วมบุญใหญ่!! ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๗

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind                                                                           ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวอินทาวน์

กำหนดการ
๐๗.๓๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์

๐๘.๐๐ น. ประเคนจังหันเช้า

๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร

…อย่าตายก่อนกิเลสตาย มรรคผลนิพพานอยู่ที่หน้าอก พระไตรปิฎกอยูที่ใจ ขึ้นอยู่กับเราเองว่า จะขุดลึกลงไปเท่าไหร่…

ธรรมโอวาทจากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

โทร. 083-7692821

098-9454265

มูลนิธิธรรมดี

@dfoundation

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน “ขอสรรเสริญการสนับสนุนและความเสียสละของ.. มูลนิธิธรรมดี”

วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 60 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน “ขอสรรเสริญการสนับสนุนและความเสียสละของ.. มูลนิธิธรรมดี” โดยการมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน..

เนื่องในวันที่ 31 ส.ค. 59 มูลนิธิธรรมดี มอบชุดหนังสือ พร้อมตู้ จำนวน 34 ตู้ ชุดละ 109 เล่ม มูลค่ารวม 952,000 บาท ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยพล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ในโครงการ “๗๐ ปี ครองราชย์ สร้างคนดี ตามรอยพ่อ” โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เป็นผู้แทนมอบ พร้อมคณะเจ้าภาพ

          เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย. 59 และเพื่อส่งต่อหนังสือดีในหมวดพระราชประวัติ ธรรมะ และพัฒนาตนเอง ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มูลนิธิธรรมดี ขอขอบพระคุณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้สนับสนุนทุกท่านที่กรุณา

มูลนิธิธรรมดี
@dfoundation

งานตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 16 หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม

.. กรรมเป็นตัวจำแนก ให้คนเราเกิดมาละเอียด หยาบ ปราณีตต่างกัน ตามบุญวาสนาที่
ได้สั่งสมมา ภาษาธรรมเรียกว่า
ปุพเพกตบุญญตา บุญที่สั่งสมมาต่างกัน

ชีวิตของแต่ละคนจึงมีทางเดิน มีรายละเอียดที่ต่างกัน แม้ว่าจะเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ตาม

บางคนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เป็นที่รักของคนเสมอ
สร้างความร่มเย็น สร้างความสุข ความเจริญให้เกิดขึ้น

แต่บางคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น ไม่เป็นที่ต้อนรับของผู้ใด

พระพุทธองค์ตรัสว่า นอกจากปุพเพกตบุญญตาแล้ว ความขวนขวายในการศึกษาแสวงหาความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆ เมื่อผนวกกัน ก็จะส่งผลให้แต่ละคนประสบความสำเร็จต่างกัน

สรุป คือบุญเก่าที่มีมา ผสมกับบุญใหม่ที่เราต้องสร้าง ..

บุญและบาป มีจิตใจเป็นภาชนะรองรับ

จิตที่มีหลัก เปรียบเสมือนเรือที่ถูกผูกไว้ ด้วยสติและคำบริกรรมพุทโธ ไม่ล่องลอยแบบไร้ทิศทาง

จิตที่ฝึกดีแล้ว จะมีอำนาจในการต่อสู้
และต่อต้านอำนาจใฝ่ต่ำ

ธาตุขันธ์ (ร่างกาย) คือกองทุกข์ มิใช่กองสุข
ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย

เกิดมาก็ร้องไห้ จากไปก็ร้องไห้
ไม่ว่าจะบำรุงบำเรอ ทุ่มทุนให้กับธาตุขันธ์ร่างกายนี้สักเท่าไหร่ ท้ายที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายและปล่อยวาง

เช่นเดียวกับทรัพย์สินเงินทองทั้งหลาย ที่กอบโกยไว้ว่าเป็นของเรา ความจริงเราทำได้แค่ลูบๆ คลำๆ
สิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารสาระนี้อยู่เพียงชั่วคราว
ท้ายที่สุดก็ต้อง ปล่อยวาง

โอวาทธรรมที่ท่านให้กับนักกีฬาเทควันโด
ทีมชาติไทย

.. แข็งแรง แต่อ่อนน้อม เป็นเสน่ห์
.. อ่อนแอ แต่แข็งกระด้าง เป็นเสนียด

ชมคลิปการแสดงธรรมหลวงปู่สุธรรม
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/videos/10154338976590957/

ส่วนหนึ่งจากการแสดงธรรม
ของหลวงปู่สุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

งานตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 16
โรงเรียนสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้า The Scene Town In Town

มูลนิธิธรรมดี
@dfoundatio

งานตักบาตร เติมบุญครั้งที่ ๑๖   “หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม”

หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาส วัดป่าหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยหลวงพ่อสนิท เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีเขต จันทบุรี

พระอาจารย์บำรุง รองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

และพระสงฆ์รวม 5 รูป
เมตตารับบาตร แสดงธรรม
งานตักบาตร เติมบุญครั้งที่ ๑๖
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์

กำหนดการ
๐๗.๓๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
๐๘.๐๐ น. ร่วมกันประเคนจังหันเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร

**ใส่บาตรเฉพาะข้าวสวย หรือ ข้าวเหนียว
สำหรับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ใส่ภาชนะที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้ ประเคนแด่พระสงฆ์ ตอน 8 โมงเช้า

ถวายสังฆทานตอน 9:45 น.

โทร 083-7692821
098-945-4265
มูลนิธิธรรมดี

https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154336644340957:0

กราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต และกราบนมัสการหลวงพ่อปัญญานันทมุนี

กราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ งานอาจาริยบูชา 106 ปีชาตกาล                             หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พร้อมคณะสงฆ์ 129 รูป จาก 77 จังหวัด

และกราบนมัสการหลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์

พร้อมถวายผ้าไตร และหนังสือสวดมนต์ 300 เล่ม แด่พระภิกษุทุกรูป

ขออนุโมทนากับพี่แมว วรัทยา ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองหนังสือสวดมนต์
และขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญด้วยกันครับ …

ปล่อยปลาหนึ่งพันโล ณ วัดกู้ ปากเกร็ดนนทบุรี และถวายหนังสือสวดมนต์

วันวิสาขบูชา และเป็นวันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด) วันที่หลวงปู่พระอุปคุตจะออกจากฌานสมาบัติในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมารับบาตรและอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชน ที่ร่วมบุญใหญ่ ปล่อยปลาหนึ่งพันโล ที่วัดกู้ ปากเกร็ดนนทบุรี

ร่วมกันสวดมนต์ อธิษฐานบารมี
แผ่เมตตาให้ทุกดวงจิตในอนันตจักรวาลได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยกันโดยไม่มีประมาณ

พร้อมกันนี้ คณะ มูลนิธิธรรมดี ยังได้ร่วมกับพี่แมว วรัทยา เจ้าภาพถวายหนังสือสวดมนต์ 100 เล่มเป็นมหาสังฆทาน
แต่ท่านรองเจ้าอาวาสวัดกู้ เพื่อนำไปใช้ในการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นประจำที่พระตำหนักพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หรือพระนางเรือล่ม และถวายปัจจัยบำรุงวัดจำนวน 5000 บาท

ขอให้ทุกท่านจงมีปัญญาอันสว่างไสว ก้าวพ้นทุกอุปสรรคทุกข์ภัย จนถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทั้งหมดเทอญ ..

**ในโอกาสเดียวกัน ได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาและโค้ชเทควันโดทีมชาติไทย ที่ไปคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซ จากการแข่งขันทั้งหมด 28 ประเทศ
และไทยได้เหรียญทองเอาชนะแม้กระทั่ง เกาหลีใต้ ต้นตำรับเทควันโด ด้วยวิธีการฝึกวิธีพุทธ
นำโดย Kru Mind

คนไทยทั้งประเทศขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ!!

เชิญชม Facebook Live
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/videos/10154331252185957/

Live! ชวนปล่อยปลา 1000 กิโล วันวิสาขบูชา ที่วัดกู้ นนทบุรี

Live! ชวนปล่อยปลา 1000 กิโล
วันวิสาขบูชา ที่วัดกู้ นนทบุรี
เวลา 9.09 น. พุธที่ 10 พ.ค.

และร่วมตักบาตร เติมบุญครั้งที่ 16 โดยหลวงปู่สุธรรม สุธัมโม
วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม
7.30 น. สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์

ชม FB Live

Live! ชวนปล่อยปลา 1000 กิโลวันวิสาขบูชา ที่วัดกู้ นนทบุรีเวลา 9.09 น.และร่วมตักบาตร เติมบุญครั้งที่ 16 โดยหลวงปู่สุธรรม สุธัมโมวัดป่าหนองไผ่ สกลนครวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม7.30 น. สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mindศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์

Posted by Danai Chanchaochai on Monday, May 8, 2017

ร่วมบุญที่ บัญชี
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์”
026-2-37337-3
กสิกรไทย สยามสแควร์

โทร 098-945-4265
095-264-2295

สาธุ ..
มูลนิธิธรรมดี
@dfoundation

สร้างบุญใหญ่ วันวิสาขบูชา ร่วมบุญปล่อยปลาหน้าเขียง!!

สร้างบุญใหญ่ วันวิสาขบูชา ร่วมบุญปล่อยปลาหน้าเขียง
1,000 กิโล เวลา 9.09 น
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

ท่าน้ำวัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม) ปากเกร็ด นนทบุรี

ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

เชิญร่วมบุญที่ บัญชี
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์”
026-2-37337-3
กสิกรไทย สยามสแควร์

โทร 098-945-4265
095-264-2295

อนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านครับ

Official Line: @dfoundation

https://www.facebook.com/DoDFoundation/
มูลนิธิธรรมดี

ทริปตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช  กราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

.. ทำใจให้เย็นเหมือนน้ำ
ชีวิตจะได้ร่มเย็น อายุยืนยาว

.. ทำใจให้เสมอภาคเหมือนน้ำ
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เมตตาทุกคนเท่าเทียม
เสมอกัน

.. ทำใจให้อยู่ได้เหมือนน้ำอยู่ที่ไหนก็ได้
อยู่ในขวด ในแก้ว ในขัน ในแม่น้ำ ในมหาสมุทร

ให้เป็นคนที่อยู่ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ ทุกสังคม ด้วยความกลมกลืนสามัคคีไม่แตกแยก
เหมือนดังเช่นน้ำ ..

โอวาทธรรมพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากคณะ ธรรมดีทัวร์ น้อมถวายผ้าไตรจีวร หนังสือชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน และจตุปัจจัยไทยธรรม

ทริปตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช
กราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

1 พฤษภาคม 2560

Official Line @dfoundation

https://www.facebook.com/DoDFoundation/