[ภาพ] โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

[วีดีโอ] พลังศรัทธามหาชน ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว

งานพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธาน
เมื่อวันในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ว้ดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

ยังคงร่วมบุญได้อย่างต่อเนื่องได้ที่:

บัญชีสะสมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ ๒๒๙-๐-๙๘๓๓๓-๓
ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด”

และเพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินต่อไป (ลดหย่อนภาษีได้) กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมที่อยู่ มาที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ ๕๔ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หรือ ติดต่อ คุณลาวัณย์ โมกขศักดิ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๖ ๖๖๙๐-๙๗
หรือ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๓ ๘๕๑๑ โทรสาร ๐๒ ๕๕๓ ๘๕๐๕-๖

[ภาพ] งานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ภาพบรรยากาศงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

รวมพลคนไทยในแผ่นดิน รัชกาลที่ ๙ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

งาน รวมพลคนไทยใแผ่นดิน รัชกาลที่ ๙ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิธรรมดีและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานทูตความดี แห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีธรรมดี เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรวมพลังภายใต้แนวคิด ‘รักพ่อภาคปฏิบัติ’ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

[ภาพ] ภาพพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดป่าเจริญราช ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ภาพพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ กอง
เพื่อนำจตุปัจจัยสร้างโรงอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ ณ วัดป่าเจริญราช
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเจริญราช

ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมดีได้ร่วมสมทบจตุปัจจัยสร้างโรงอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ ณ วัดป่าเจริญราช
จำนวน ๑๐๑,๙๐๐ บาท หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน
DhamDee

[ภาพ] งานทอดผ้าป่า ‘กุมภวาปีภักดีราช’ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโกและพระเถระ เมตตารับบาตร และสวดพุทธคุณ งานทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียน ‘กุมภวาปีภักดีราช’
โรงเรียนกุมภวาปี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

[ภาพ] รักพ่อภาคปฏิบัติ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

งานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่๙
“รักพ่อภาคปฏิบัติ” จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

[ภาพ] ปล่อยปลาพันกิโล ที่วัดกู้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555

ปล่อยปลาพันกิโล ที่วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี (วัดพระนางเรือล่ม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2012

[ภาพ] ทำบุญวัดป่าภูก้อน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555

ทำบุญวัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี ทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างภาพทองแดง “นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส” และรูปหล่อพระอสีติมหาสาวก “พระกาฬุทายีเถระ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา..