ร่วมสร้างและถวาย “วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)”

มูลนิธิธรรมดี ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตอันงดงามของญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญผ่านมาทาง มูลนิธิธรรมดี เพื่อสร้างวัดป่าสุขใจ บัดนี้การสร้างวัดคืบหน้าไปมาก ทางมูลนิธิธรรมดี ได้นำปัจจัยทั้งหมด ถวายแก่ประธานสงฆ์ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ทั้งหมดแล้ว และ ปิดบัญชีการร่วมบุญโดยผ่านมูลนิธิธรรมดี แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยมียอดร่วมบุญ ผ่านทางมูลนิธิธรรมดี รวม 6,106,410
– ยอดผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสร้างวัดป่าสุขใจ” 5,106,410 บาท
– ยอดผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย “มูลนิธิธรรมดี” 1,000,000 บาท

ลำดับ รายการร่วมบุญ วันที่ จำนวนเงิน (บาท)
1 ถวายวัดป่าสุขใจ (บช.มูลนิธิธรรมดี) 1,000,000
2 สนับสนุนการปลูกป่า 12/5/2557 69,750
3 ถวายวัดป่าสุขใจ 20/5/2557 3,000,000
4 สนับสนุนสถานที่ 23/5/2557 27,360
5 ถวายวัดป่าสุขใจ 8/5/2557 250,000
6 ถวายวัดป่าสุขใจ 9/6/2557 400,000
7 สนับสนุนการปลูกต้นไทร 20/6/2557 42,000
8 สนับสนุนการปลูกต้นไทร 4/8/2557 122,300
9 จตุปัจจัยไทยธรรม 13/8/2557 330,000
10 ถวายวัดป่าสุขใจ 15/8/2557 400,000
11 สนับสนุนรถรับส่ง/เจ้าหน้าที่ 18/5/2557 20,000
12 สนับสนุนการปลูกต้นไทร 27/8/2557 204,000
13 ปิดบัญชี ถวายวัดป่าสุขใจ 27/8/2557 241,000
คงเหลือ 27/8/2557 955.92

หากสาธุชนท่านใดที่ ต้องการร่วมสร้าง/บำรุง วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) สามารถเดินทางไปที่วัดได้ด้วยตนเอง (แผนที่แนบด้านท้าย) โดยวัตรปฏิบัติตามแนวทางพระป่า สาธุชนร่วมใส่บาตร ประเคนจังหันเช้าได้ทุกวัน เวลา 07:00 น. โดยใส่บาตรเฉพาะข้าวที่หุงสุกแล้ว หรือ ข้าวเหนียว (ใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อย) ส่วนอาหารคาว/ อาหารหวาน/ ผลไม้ นำมอบให้โรงครัว ใส่ถาดเพื่อประเคนหลังรับบาตรเสร็จ และผลไม้ ของให้ปอกเปลือก เอาเม็ด/เมล็ดออก ให้เรียบร้อย ก่อนนำใส่ถาดเพื่อประเคน

กำหนดการสำคัญของวัด
– วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00 น. – พิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน และจัดสร้างวัดป่าสุขใจ
โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ

– วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 20.39 น. – พิธีเททองหล่อพระประธาน (หน้าตัก ๓๙ นิ้ว) โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ

– วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 09.09 น. – พิธีถวายวัดป่าสุขใจ ศาลาเอนกประสงค์ และเสนาสนะ โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ

วัดป่าสุขใจวัตถุประสงค์
เพื่อจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมและปลูกป่าที่มีสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับวัดป่า ให้เป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา อันเป็นวัดสาขาของวัดเมตตากิตติคุณ บ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ มีความสัปปายะเหมาะสมแก่ข้อวัตรปฏิบัติ และการภาวนาของภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ตลอดจนเป็นธรรมสภาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมร่วมกัน

การเดินทาง (ด้วยรถยนต์ส่วนตัว)

  • จาก ถนนมอเตอร์เวย์ ผ่าน สนามบินสุวรรณภูมิ แยกซ้าย ทางออก “กม.21 อ่อนนุช/ลาดกระบัง”
  • แล้วเลี้ยวขวา ไปตาม ถนนหลวงแพ่ง ขับตรงไป ข้ามสะพานรวม ๓ สะพาน
  • เมื่อผ่านหน้า สถานีสูบน้ำบางบ่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ให้เลี้ยวขวา ก่อนข้ามสะพานที่ ๔
  • มุ่งหน้า วัดกาหลง (ราว ๒ กิโลเมตร) ผ่านหน้าวัดมาแล้ว ตรงขึ้นมาอีก ๒๐๐ เมตร
  • เลี้ยวขวาตรงถนนคอนกรีต ราว ๘๐๐ เมตร ถึงทางแยกไปทางขวา สู่บริเวณก่อสร้างฯ
  • จาก ถนนบางนา-ตราด เข้าซอย ABAC ผ่านมาแล้ว เลี้ยวขวา ซ.นวมินทร์ ๑๐
  • สุดซอย เลี้ยวซ้าย จนกระทั่งเจอป้าย วัดป่าสุขใจ
  • เลี้ยวซ้ายตรงถนนคอนกรีต ราว ๘๐๐ เมตร ถึงทางแยกไปทางขวา สู่บริเวณก่อสร้างฯ

Map_D

ร่วมบุญกับมูลนิธิธรรมดี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการร่วมบุญ ร่วมบริจาค และติดตามผลโครงการต่างๆ ของมูลนิธิธรรมดี จึงได้รวบรวมไว้ พร้อมลิงค์รายละเอียด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

โครงการจัดซื้อที่ดิน และสร้าง ‘วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)’ จ.สมุทรปราการ

ยอดบริจาค: 4,631,410 บาท ณ 26 สิงหาคม 2557 (ปิดบัญชี)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดซื้อที่ดิน 50 ไร้ และสร้างสถานปฏิบัติธรรม “วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)” ถนนบางนา-ตราด (กม.26) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา อันเป็นวัดสาขาของ วัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 026-2-25377-7

แจ้งมูลนิธิ: เพื่อไม่ให้ยอดร่วมบุญตกหล่น กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ โทรสาร 02 610 2378 หรือ อีเมล์ (หากต้องการ ใบอนุโมทนาบัตร ออกโดย วัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี อันเป็นต้นสังกัด กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ผู้บริจาค และที่อยู่ จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรโดยละเอียด มาด้วย)

 

ร่วมสมทบทุน – โครงการ ‘รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน’ โดย กองทัพบก

ยอดเงินร่วมบุญ: 137,034.29 บาท ณ 24 ตุลาคม 2556 (ปิดรับ 31 ตุลาคม 2556)

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 026-2-25377-7

แจ้งมูลนิธิ: เพื่อไม่ให้ยอดร่วมบุญตกหล่น กรุณาระบุ ‘รหัสพิเศษ’ คือ 33 บาทเป็นยอดลงท้าย และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ โทรสาร 02 610 2378 หรือ อีเมล์ (ไม่มี ใบอนุโมทนาบัตร)

 

ร่วมสมทบทุน – โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการจากทุกภาคี รวม 30,000,000 บาท (ร่วมบุญได้จนกว่าวัดจะแล้วเสร็จ)

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว และสถานที่เผยแผ่ธรรมะและคำสอน ตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตามหาบัว เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ และผู้สนใจใฝ่รู้ศึกษาพระธรรม อีกทั้งเพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ระลึกนึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 

บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด” ธ.กรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-0-98333-3

แจ้งมูลนิธิ: เพื่อไม่ให้ยอดร่วมบุญตกหล่น กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ ติดต่อ คุณลาวัณย์ โมกขศักดิ์ โทรศัพท์ 02 576 6690-97
หรือ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ 02 553 8511 โทรสาร 02 553 8505-6 (ใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษีได้)

โครงการจัดซื้อรถยนต์ปรับอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการจากทุกภาคี รวม 6,000,000 บาท จัดซื้อรถได้ 1 คัน (ปิดรับ)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดซื้อรถยนต์ปรับอากาศสำหรับนักเรียนพยาบาล ของวิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุดรธานี (ไม่มีรถบัสเป็นของตัวเอง) ที่ต้องเดินทางไปกลับ วิทยาลัย-โรงพยาบาล วันละเกือบ 30 กิโลเมตร ทุกวัน – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 
ปิดการร่วมบุญ ณ วันที่ 9 กันยายน 2556

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดี เพื่อวัด โรงเรียน และทหาร ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการ 68,500 บาท จัดหนังสือในโครงการฯชุด “สันติสุข สู่ชายแดนใต้” ทั้งหมดได้ 137 กอง รวม 2,644 เล่ม (ปิดรับ – 30 กันยายน 2556)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดหาหนังสือมอบแด่วัด โรงเรียน และให้กำลังใจทหาร ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ – รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการจากทุกภาคี รวม 23,000,000 บาท (ปิดรับ – 30 มีนาคม 2556)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์เพียงพอแก่การรักษา ประชากรรวม 149,723 คน และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการผ่าตัดได้ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาให้ดีขึ้น – รายละเอียดเพิ่มเติม

‘รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน’ โดย กองทัพบก

Banner_Soldier

มูลนิธิธรรมดี ขอแจ้งยอดรับบริจาค ‘รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน’ โดย กองทัพบก เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ร่วมบริจาคที่:
ธ.กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ‘มูลนิธิธรรมดี’
เลขที่ 026-2-25377-7

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 16:30 น.

ยอดบริจาค 189,614.94 บาท

ปิดรับบริจาคแล้ว

กรุณาลงท้ายยอดบริจาคด้วย ‘รหัสพิเศษ’ คือ 33 บาท
เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นยอดบริจาคสำหรับทหาร 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางแฟกซ์
02-610-2378 หรือ dhamdeeonline@gmail.com

Continue reading

ทอดผ้าป่าหนังสือดี เพื่อวัด โรงเรียน และทหาร ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปยอดบริจาค โครงการผ้าป่าหนังสือดี เพื่อสังคมดี เพื่อมอบแด่วัด โรงเรียน และให้กำลังใจทหาร ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีรายละเอียดดังนี้

สมาคมแม่บ้านขอนแก่น 25,000 บาท
Thailand Master Trainer 25,600 บาท
ค่าบรรยาย โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 9,400 บาท
กล่องรับบริจาค 8,500 บาท

รวมทั้งสิ้น

68,500 บาท

จัดหนังสือในโครงการฯชุด “สันติสุข สู่ชายแดนใต้” ทั้งหมดได้ 137 กอง กองละ 12 เล่ม รวมทั้งหมด 1,644 เล่ม หนังสือสวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า 500 เล่ม หนังสือโชคดี 500 เล่ม รวมทั้งหมด 2,644 เล่ม

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี

โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของทางจังหวัดอุดรธานีแต่เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องคอยดูแล รักษาประชากร 2 อำเภอ 16 ตำบล 216 หมู่บ้าน 32,850 หลังคาเรือน ประชากรรวม 149,723 คน แยกเป็นอำเภอกุมภวาปี 124,761 คนและอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 24,962 คน โดยพบว่ายังมีโรคที่เป็นข้อจำกัดในการรักษาคือ “โรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด” เนื่องจากปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ใช้งานมานานกว่า 20 ปี ไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ป่วย ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 ราย และเป็นผ่าตัดใหญ่ถึง 1,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 65 ของการผ่าตัดทั้งหมด ในปี 2551 โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการสร้างตึกผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น ซึ่งชั้นที่ 3 มีแปลนให้เปิดบริการเป็นห้องผ่าตัด 2 ห้อง แต่ไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หลังตึกเสร็จในปี2554 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอดได้ ต้องปิดไว้

ดังนั้น ทางโรงพยาบาลกุมภวาปี มูลนิธิธรรมดี ชมรมกัลยาณการุณย์ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าตัด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดที่เพิ่มมากขึ้น และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคองที่กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน

screen capture 19032556 193909

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์เพียงพอแก่การรักษา
2.เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการผ่าตัดได้
3.เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลให้สูงขึ้น
4.เพื่อให้สามารถเปิดบริการห้องผ่าตัดได้เต็มที่
5.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาให้ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันที่ 2 มกราคม 2556 – 30 มีนาคม 2556

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าตัด และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคอง ราคารวมประมาณ 20 ล้านบาท

ประกาศเรื่องจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

* อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น มีอะไรบ้าง? *

อุปกรณ์ที่จะจัดหาในห้องผ่าตัด (งบประมาณ 12.1 ล้านบาท)

1) เตียงผ่าตัดระบบไฮดรอลิก พร้อมโคมไฟผ่าตัด LED จำนวน 2 ชุด
2) เครื่องดมยาสลบ จำนวน 2 ชุด
3) NIBP + SpO2 + EKG + ET. Co2 จำนวน 4 ชุด
4) เครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
5) Suction จำนวน 1 ชุด
6) เครื่องมือผ่าตัด จำนวน 2 ชุด
7) เครื่องเป่าลมร้าน จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์ที่จัดหาสำหรับห้องไอซียู (งบประมาณ 9.9 ล้านบาท)

1) เตียงไฟฟ้าปรับระดับ จำนวน 3 ชุด
2) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญานชีพ จำนวน 9 ชุด
3) เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 6 ชุด
4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดัน จำนวน 5 ชุด

* ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ได้อย่างไร? *

ท่านที่สนใจร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้

1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ สำนักงาน มูลนิธิธรรมดี 496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ (บีทีเอส สถานีชิดลม) ในวันและเวลาทำการ
ในเวลา 10.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02 610 2388 หรือ 02 610 2398

2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดีเพื่ออุปกรณ์การแพทย์”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพลินจิต เลขที่บัญชี 059-284322-3

International Transfer:
– Account No  : 059-284322-3
Bank Name   : Siam Commercial Bank PCL
Bank Branch : Ploenchit, Bangkok THAILAND
– SWIFT CODE : SICOTHBK

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่ มาที่:
สำนักงาน มูลนิธิธรรมดี 496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330
– หรือ โทรสาร หมายเลข 02 610 2378 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน

เพื่อดำเนินการจัดส่งหนังสืออนุโมทนาให้ต่อไป (หนังสืออนุโมทนาฯ ออกโดยโรงพยาบาลกุมภวาปี นำไปหักลดหย่อนภาษี)

Phapa_DoctorA

Take a chance to help diseased fellow humans in a fund-raising project initiated by Venerable Luangpor Inthawai of Na Kam Noi Forest Monastery and Venerable Phra Ajarn Sa-ngob of Mettakittikun Temple.

The funds will be for the purchase of medical equipment for Kumpawapi Hospital in Udon Thani, so that the hospital will be capable of providing operations for 2,000 patients a year and effectively serving 150,000 residents in the area.

Donations are accepted via Siam Commercial Bank PCL (Ploenchit Brach), Account No. 059-284322-3, SWIFT: SICOTHBK

 

โครงการทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)


พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่องค์สำคัญของประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอน วัตรปฏิบัติ และการดำรงตนในสมณเพศ รูปท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูง และบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะแก่สังคม อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำการช่วยเหลือประเทศและสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการดำริจัดตั้ง “โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” ขึ้นเพื่อมอบทองคำเข้าคลังหลวงถึง ๑๖ ครั้ง รวมน้ำหนัก ๑๓,๐๐๘ กิโลกรัม และเงินสด ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลามากกว่า ๑๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว และสถานที่เผยแผ่ธรรมะและคำสอน ตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตามหาบัว เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ และผู้สนใจใฝ่รู้ศึกษาพระธรรม อีกทั้งเพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ระลึกนึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

มูลนิธิจุฬาภรณ์ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และมูลนิธิธรรมดี ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล
เพื่อสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล

ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย ๓ เขตบางแค กรุงเทพ

แจ้งความจำนงค์ร่วมบุญฯ/ร่วมบุญเป็นหมู่คณะฯ/ร่วมงานทอดผ้าป่าเป็นคณะฯ
กรุณาติดต่อ: คุณนภารัตน์ ประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๖๔

(*) เจ้าภาพคณะผ้าป่าทั่วประเทศ สามารถตั้งกองผ้าป่าเพื่อร่วมสมทบได้
โดยกรุณานำผ้าป่ามาส่งมอบกับเจ้าหน้าที่ในวันงานฯ บริเวณจุด “ร่วมบริจาค”
เฉพาะวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ณ สวนแสงธรรม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.

หรือหากไม่สะดวกเดินทางฯ สามารถร่วมแสดงความกตัญญุตา ร่วมบุญได้ที่:
บัญชีสะสมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ ๒๒๙-๐-๙๘๓๓๓-๓
ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด”

และเพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินต่อไป (ลดหย่อนภาษีได้) กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมที่อยู่ มาที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ ๕๔ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หรือ ติดต่อ คุณลาวัณย์ โมกขศักดิ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๖ ๖๖๙๐-๙๗
หรือ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๓ ๘๕๑๑ โทรสาร ๐๒ ๕๕๓ ๘๕๐๕-๖