เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

อ.อินทร์ถวาย2
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน
แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เชิญทุกท่านร่วมบุญได้ที่มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย เลขที่ 059-284905-9
ขอความกรุณาแจ้งการโอนเงินทาง แฟกซ์ 02-610-2378
ระบุชื่อ นามสกุล ทีอยู่ เพื่อส่งใบอนุโมทนาบัตร

ท่านที่บริจาคตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป จะได้รับ
เหรียญพระราชทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

สอบถาม โทร. มรว. ชฏาทิพย์ ชยางกูร 02-6102355, 089-205-2082
คุณนภารัตน์ 02-6102366

กราบอนุโมทนาสาธุครับ …

katinn