น้อมนำบุญจากการอธิษฐานจิตปล่อยปลา 2000 กิโลกรัม (2 ตัน)

15873597_10154011024165957_9195475019888241267_nน้อมนำบุญจากการอธิษฐานจิตปล่อยปลา 2000 กิโลกรัม (2 ตัน)
และถวายปัจจัยทั้งหมดจากผู้ร่วมบุญอีก 140,000 บาท ถวายแด่
ท่านพักชก รินโปเช เพื่อนำไปใช้ในการบูรณะวัดของท่าน ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่กรุงกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดี ได้ออกปัจจัยค่าปลาจำนวน 98,000 บาท
ส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากผู้ร่วมบุญทั่วประเทศ ได้โอนเข้ามาผ่านบัญชีมูลนิธิธรรมดี

** ยอดปัจจัยถวายรวมสองวัน
517,580 บาท
เป็นเงินเหรียญสหรัฐ 2010 US$ **

จึงขอให้ทุกดวงจิตในอนันตจักรวาล แสนโกฏิจักรวาล ได้โมทนาสาธุในบุญใหญ่ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเทอญ ..

Released 2 tons of fish with Pakchok Rinpoche from Nepal at Wat Guu, Nonthauri.

And donated 140,000 baht to help support the renovation of Rinpoche’s temple affected by major earthquake in Kathmanthu, Nepal.