กราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต และกราบนมัสการหลวงพ่อปัญญานันทมุนี

กราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ งานอาจาริยบูชา 106 ปีชาตกาล                             หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พร้อมคณะสงฆ์ 129 รูป จาก 77 จังหวัด

และกราบนมัสการหลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์

พร้อมถวายผ้าไตร และหนังสือสวดมนต์ 300 เล่ม แด่พระภิกษุทุกรูป

ขออนุโมทนากับพี่แมว วรัทยา ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองหนังสือสวดมนต์
และขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญด้วยกันครับ …