งานตักบาตร เติมบุญครั้งที่ ๑๖   “หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม”

หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาส วัดป่าหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยหลวงพ่อสนิท เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีเขต จันทบุรี

พระอาจารย์บำรุง รองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

และพระสงฆ์รวม 5 รูป
เมตตารับบาตร แสดงธรรม
งานตักบาตร เติมบุญครั้งที่ ๑๖
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์

กำหนดการ
๐๗.๓๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
๐๘.๐๐ น. ร่วมกันประเคนจังหันเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร

**ใส่บาตรเฉพาะข้าวสวย หรือ ข้าวเหนียว
สำหรับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ใส่ภาชนะที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้ ประเคนแด่พระสงฆ์ ตอน 8 โมงเช้า

ถวายสังฆทานตอน 9:45 น.

โทร 083-7692821
098-945-4265
มูลนิธิธรรมดี

https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154336644340957:0