งานตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 16 หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม

.. กรรมเป็นตัวจำแนก ให้คนเราเกิดมาละเอียด หยาบ ปราณีตต่างกัน ตามบุญวาสนาที่
ได้สั่งสมมา ภาษาธรรมเรียกว่า
ปุพเพกตบุญญตา บุญที่สั่งสมมาต่างกัน

ชีวิตของแต่ละคนจึงมีทางเดิน มีรายละเอียดที่ต่างกัน แม้ว่าจะเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ตาม

บางคนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เป็นที่รักของคนเสมอ
สร้างความร่มเย็น สร้างความสุข ความเจริญให้เกิดขึ้น

แต่บางคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น ไม่เป็นที่ต้อนรับของผู้ใด

พระพุทธองค์ตรัสว่า นอกจากปุพเพกตบุญญตาแล้ว ความขวนขวายในการศึกษาแสวงหาความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆ เมื่อผนวกกัน ก็จะส่งผลให้แต่ละคนประสบความสำเร็จต่างกัน

สรุป คือบุญเก่าที่มีมา ผสมกับบุญใหม่ที่เราต้องสร้าง ..

บุญและบาป มีจิตใจเป็นภาชนะรองรับ

จิตที่มีหลัก เปรียบเสมือนเรือที่ถูกผูกไว้ ด้วยสติและคำบริกรรมพุทโธ ไม่ล่องลอยแบบไร้ทิศทาง

จิตที่ฝึกดีแล้ว จะมีอำนาจในการต่อสู้
และต่อต้านอำนาจใฝ่ต่ำ

ธาตุขันธ์ (ร่างกาย) คือกองทุกข์ มิใช่กองสุข
ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย

เกิดมาก็ร้องไห้ จากไปก็ร้องไห้
ไม่ว่าจะบำรุงบำเรอ ทุ่มทุนให้กับธาตุขันธ์ร่างกายนี้สักเท่าไหร่ ท้ายที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายและปล่อยวาง

เช่นเดียวกับทรัพย์สินเงินทองทั้งหลาย ที่กอบโกยไว้ว่าเป็นของเรา ความจริงเราทำได้แค่ลูบๆ คลำๆ
สิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารสาระนี้อยู่เพียงชั่วคราว
ท้ายที่สุดก็ต้อง ปล่อยวาง

โอวาทธรรมที่ท่านให้กับนักกีฬาเทควันโด
ทีมชาติไทย

.. แข็งแรง แต่อ่อนน้อม เป็นเสน่ห์
.. อ่อนแอ แต่แข็งกระด้าง เป็นเสนียด

ชมคลิปการแสดงธรรมหลวงปู่สุธรรม
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/videos/10154338976590957/

ส่วนหนึ่งจากการแสดงธรรม
ของหลวงปู่สุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

งานตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 16
โรงเรียนสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้า The Scene Town In Town

มูลนิธิธรรมดี
@dfoundatio