ขอเชิญร่วมบุญใหญ่ ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๗

เชิญร่วมบุญใหญ่!! ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๗

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind                                                                           ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวอินทาวน์

กำหนดการ
๐๗.๓๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์

๐๘.๐๐ น. ประเคนจังหันเช้า

๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร

…อย่าตายก่อนกิเลสตาย มรรคผลนิพพานอยู่ที่หน้าอก พระไตรปิฎกอยูที่ใจ ขึ้นอยู่กับเราเองว่า จะขุดลึกลงไปเท่าไหร่…

ธรรมโอวาทจากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

โทร. 083-7692821

098-9454265

มูลนิธิธรรมดี

@dfoundation