ขอเชิญร่วมฉลองวิสุงคามสีมา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

 

**ขอเชิญร่วมฉลองวิสุงคามสีมา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
และร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดป่าสุขใจ (ครั้งสุดท้าย)
แด่องค์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

ณ วัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง
15 นาทีเท่านั้น!!

ร่วมฉลองการรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ
เมตตาเป็นประธาน

พร้อมด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า
200 รูป อาทิ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก
วัดป่านาคำน้อย

ร่วมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์และฟังธรรมจาก
พระป่า ตลอดคืนวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 60

ร่วมบุญตามอัธยาศัยวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 60
และวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 60

บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี”
026-2-38508-8
กสิกรไทย สยามสแควร์

มูลนิธิธรรมดี
โทร. 098-9454265
Official Line @dfoundation