ขออนุโมทนาบุญกับคุณนันทนา สกุลเทอดเกียรติ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนันทนา สกุลเทอดเกียรติ
ที่นำแหวนทองคำ 1 วง จี้ทองคำ 2 ชิ้น
มาร่วมในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่
ธ. กรุงเทพ
เลขที่ 111-430611-9
ชื่อบัญชี “เงินกองทุนสืบสานธรรม”

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

มูลนิธิธรรมดี
098-9454265
Official Line: @dfoundation