ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียง 2,000 กิโลกรัม (2ตัน)


ขอเชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกท่าน

ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียง 2,000 กิโลกรัม (2ตัน)
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
เวลา 9.00 น.

ณ ท่าน้ำวัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม)
ปากเกร็ด นนทบุรี

เชิญร่วมบุญที่ บัญชี
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์”
026-2-37337-3
กสิกรไทย สยามสแควร์

มูลนิธิธรรมดี
098-9454265
Official Line: @dfoundation