ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบุญใหญ่!!  ในงานตักบาตร เติมบุญครั้งที่ 20

 

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบุญใหญ่!!

ในงานตักบาตร เติมบุญครั้งที่ 20

พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จังหวัดจันทบุรี

พร้อมพระสงฆ์ รวมห้ารูป
เมตตารับบาตร ฉันเช้าและแสดงธรรม

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์
เวลา 7.30 ถึง 10.00 น.

เชิญร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 7.30 น.

หรือร่วมบุญตามศรัทธาที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 026-2-25377-7
ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดี”

โทร 098-945-4265
092-956-1145

มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation