เชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมบุญกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

มูลนิธิธรรมดีขอเชิญทุกท่านร่วมงาน และร่วมบุญกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

– วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ผ้าป่าสามัคคี

ณ สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์

– วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๖๐
เวลา ๑๑.๐๐ น. จุลกฐิน

ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

– วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. กฐินสามัคคี

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี

– วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. กฐินสามัคคี

ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบทุนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
เลขที่บัญชี ๐๕๙-๒๘๔ ๙๐๕๙

*หากท่านประสงค์ไปร่วมงานทอดกฐินมหากุศล สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
๐ ๒๖๑๐ ๒๓๖๖/ ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๘๙

Fax: ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๔๖

Officail Line: @dfoundation

มูลนิธิธรรมดี