โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี

โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของทางจังหวัดอุดรธานีแต่เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องคอยดูแล รักษาประชากร 2 อำเภอ 16 ตำบล 216 หมู่บ้าน 32,850 หลังคาเรือน ประชากรรวม 149,723 คน แยกเป็นอำเภอกุมภวาปี 124,761 คนและอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 24,962 คน โดยพบว่ายังมีโรคที่เป็นข้อจำกัดในการรักษาคือ “โรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด” เนื่องจากปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ใช้งานมานานกว่า 20 ปี ไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ป่วย ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 ราย และเป็นผ่าตัดใหญ่ถึง 1,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 65 ของการผ่าตัดทั้งหมด ในปี 2551 โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการสร้างตึกผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น ซึ่งชั้นที่ 3 มีแปลนให้เปิดบริการเป็นห้องผ่าตัด 2 ห้อง แต่ไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หลังตึกเสร็จในปี2554 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอดได้ ต้องปิดไว้

ดังนั้น ทางโรงพยาบาลกุมภวาปี มูลนิธิธรรมดี ชมรมกัลยาณการุณย์ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าตัด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดที่เพิ่มมากขึ้น และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคองที่กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน

screen capture 19032556 193909

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์เพียงพอแก่การรักษา
2.เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการผ่าตัดได้
3.เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลให้สูงขึ้น
4.เพื่อให้สามารถเปิดบริการห้องผ่าตัดได้เต็มที่
5.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาให้ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
วันที่ 2 มกราคม 2556 – 30 มีนาคม 2556

งบประมาณในการดำเนินโครงการ
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผ่าตัด และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยระยะประคับประคอง ราคารวมประมาณ 20 ล้านบาท

ประกาศเรื่องจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

* อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น มีอะไรบ้าง? *

อุปกรณ์ที่จะจัดหาในห้องผ่าตัด (งบประมาณ 12.1 ล้านบาท)

1) เตียงผ่าตัดระบบไฮดรอลิก พร้อมโคมไฟผ่าตัด LED จำนวน 2 ชุด
2) เครื่องดมยาสลบ จำนวน 2 ชุด
3) NIBP + SpO2 + EKG + ET. Co2 จำนวน 4 ชุด
4) เครื่องจี้ตัดไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
5) Suction จำนวน 1 ชุด
6) เครื่องมือผ่าตัด จำนวน 2 ชุด
7) เครื่องเป่าลมร้าน จำนวน 2 ชุด

อุปกรณ์ที่จัดหาสำหรับห้องไอซียู (งบประมาณ 9.9 ล้านบาท)

1) เตียงไฟฟ้าปรับระดับ จำนวน 3 ชุด
2) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญานชีพ จำนวน 9 ชุด
3) เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 6 ชุด
4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดัน จำนวน 5 ชุด

* ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ได้อย่างไร? *

ท่านที่สนใจร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้

1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ สำนักงาน มูลนิธิธรรมดี 496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ (บีทีเอส สถานีชิดลม) ในวันและเวลาทำการ
ในเวลา 10.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02 610 2388 หรือ 02 610 2398

2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดีเพื่ออุปกรณ์การแพทย์”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพลินจิต เลขที่บัญชี 059-284322-3

International Transfer:
– Account No  : 059-284322-3
Bank Name   : Siam Commercial Bank PCL
Bank Branch : Ploenchit, Bangkok THAILAND
– SWIFT CODE : SICOTHBK

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่ มาที่:
สำนักงาน มูลนิธิธรรมดี 496-502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพ 10330
– หรือ โทรสาร หมายเลข 02 610 2378 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน

เพื่อดำเนินการจัดส่งหนังสืออนุโมทนาให้ต่อไป (หนังสืออนุโมทนาฯ ออกโดยโรงพยาบาลกุมภวาปี นำไปหักลดหย่อนภาษี)

Phapa_DoctorA

Take a chance to help diseased fellow humans in a fund-raising project initiated by Venerable Luangpor Inthawai of Na Kam Noi Forest Monastery and Venerable Phra Ajarn Sa-ngob of Mettakittikun Temple.

The funds will be for the purchase of medical equipment for Kumpawapi Hospital in Udon Thani, so that the hospital will be capable of providing operations for 2,000 patients a year and effectively serving 150,000 residents in the area.

Donations are accepted via Siam Commercial Bank PCL (Ploenchit Brach), Account No. 059-284322-3, SWIFT: SICOTHBK