ร่วมสร้างและถวาย “วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)”

มูลนิธิธรรมดี ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตอันงดงามของญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญผ่านมาทาง มูลนิธิธรรมดี เพื่อสร้างวัดป่าสุขใจ บัดนี้การสร้างวัดคืบหน้าไปมาก ทางมูลนิธิธรรมดี ได้นำปัจจัยทั้งหมด ถวายแก่ประธานสงฆ์ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ทั้งหมดแล้ว และ ปิดบัญชีการร่วมบุญโดยผ่านมูลนิธิธรรมดี แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยมียอดร่วมบุญ ผ่านทางมูลนิธิธรรมดี รวม 6,106,410
– ยอดผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสร้างวัดป่าสุขใจ” 5,106,410 บาท
– ยอดผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย “มูลนิธิธรรมดี” 1,000,000 บาท

ลำดับ รายการร่วมบุญ วันที่ จำนวนเงิน (บาท)
1 ถวายวัดป่าสุขใจ (บช.มูลนิธิธรรมดี) 1,000,000
2 สนับสนุนการปลูกป่า 12/5/2557 69,750
3 ถวายวัดป่าสุขใจ 20/5/2557 3,000,000
4 สนับสนุนสถานที่ 23/5/2557 27,360
5 ถวายวัดป่าสุขใจ 8/5/2557 250,000
6 ถวายวัดป่าสุขใจ 9/6/2557 400,000
7 สนับสนุนการปลูกต้นไทร 20/6/2557 42,000
8 สนับสนุนการปลูกต้นไทร 4/8/2557 122,300
9 จตุปัจจัยไทยธรรม 13/8/2557 330,000
10 ถวายวัดป่าสุขใจ 15/8/2557 400,000
11 สนับสนุนรถรับส่ง/เจ้าหน้าที่ 18/5/2557 20,000
12 สนับสนุนการปลูกต้นไทร 27/8/2557 204,000
13 ปิดบัญชี ถวายวัดป่าสุขใจ 27/8/2557 241,000
คงเหลือ 27/8/2557 955.92

หากสาธุชนท่านใดที่ ต้องการร่วมสร้าง/บำรุง วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) สามารถเดินทางไปที่วัดได้ด้วยตนเอง (แผนที่แนบด้านท้าย) โดยวัตรปฏิบัติตามแนวทางพระป่า สาธุชนร่วมใส่บาตร ประเคนจังหันเช้าได้ทุกวัน เวลา 07:00 น. โดยใส่บาตรเฉพาะข้าวที่หุงสุกแล้ว หรือ ข้าวเหนียว (ใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อย) ส่วนอาหารคาว/ อาหารหวาน/ ผลไม้ นำมอบให้โรงครัว ใส่ถาดเพื่อประเคนหลังรับบาตรเสร็จ และผลไม้ ของให้ปอกเปลือก เอาเม็ด/เมล็ดออก ให้เรียบร้อย ก่อนนำใส่ถาดเพื่อประเคน

กำหนดการสำคัญของวัด
– วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00 น. – พิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน และจัดสร้างวัดป่าสุขใจ
โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ

– วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 20.39 น. – พิธีเททองหล่อพระประธาน (หน้าตัก ๓๙ นิ้ว) โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ

– วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 09.09 น. – พิธีถวายวัดป่าสุขใจ ศาลาเอนกประสงค์ และเสนาสนะ โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ

วัดป่าสุขใจวัตถุประสงค์
เพื่อจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมและปลูกป่าที่มีสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับวัดป่า ให้เป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา อันเป็นวัดสาขาของวัดเมตตากิตติคุณ บ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ มีความสัปปายะเหมาะสมแก่ข้อวัตรปฏิบัติ และการภาวนาของภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ตลอดจนเป็นธรรมสภาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมร่วมกัน

การเดินทาง (ด้วยรถยนต์ส่วนตัว)

  • จาก ถนนมอเตอร์เวย์ ผ่าน สนามบินสุวรรณภูมิ แยกซ้าย ทางออก “กม.21 อ่อนนุช/ลาดกระบัง”
  • แล้วเลี้ยวขวา ไปตาม ถนนหลวงแพ่ง ขับตรงไป ข้ามสะพานรวม ๓ สะพาน
  • เมื่อผ่านหน้า สถานีสูบน้ำบางบ่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ให้เลี้ยวขวา ก่อนข้ามสะพานที่ ๔
  • มุ่งหน้า วัดกาหลง (ราว ๒ กิโลเมตร) ผ่านหน้าวัดมาแล้ว ตรงขึ้นมาอีก ๒๐๐ เมตร
  • เลี้ยวขวาตรงถนนคอนกรีต ราว ๘๐๐ เมตร ถึงทางแยกไปทางขวา สู่บริเวณก่อสร้างฯ
  • จาก ถนนบางนา-ตราด เข้าซอย ABAC ผ่านมาแล้ว เลี้ยวขวา ซ.นวมินทร์ ๑๐
  • สุดซอย เลี้ยวซ้าย จนกระทั่งเจอป้าย วัดป่าสุขใจ
  • เลี้ยวซ้ายตรงถนนคอนกรีต ราว ๘๐๐ เมตร ถึงทางแยกไปทางขวา สู่บริเวณก่อสร้างฯ

Map_D