ทอดผ้าป่าหนังสือดี เพื่อวัด โรงเรียน และทหาร ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปยอดบริจาค โครงการผ้าป่าหนังสือดี เพื่อสังคมดี เพื่อมอบแด่วัด โรงเรียน และให้กำลังใจทหาร ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีรายละเอียดดังนี้

สมาคมแม่บ้านขอนแก่น 25,000 บาท
Thailand Master Trainer 25,600 บาท
ค่าบรรยาย โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 9,400 บาท
กล่องรับบริจาค 8,500 บาท

รวมทั้งสิ้น

68,500 บาท

จัดหนังสือในโครงการฯชุด “สันติสุข สู่ชายแดนใต้” ทั้งหมดได้ 137 กอง กองละ 12 เล่ม รวมทั้งหมด 1,644 เล่ม หนังสือสวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า 500 เล่ม หนังสือโชคดี 500 เล่ม รวมทั้งหมด 2,644 เล่ม