ร่วมบุญกับมูลนิธิธรรมดี

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการร่วมบุญ ร่วมบริจาค และติดตามผลโครงการต่างๆ ของมูลนิธิธรรมดี จึงได้รวบรวมไว้ พร้อมลิงค์รายละเอียด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

โครงการจัดซื้อที่ดิน และสร้าง ‘วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)’ จ.สมุทรปราการ

ยอดบริจาค: 4,631,410 บาท ณ 26 สิงหาคม 2557 (ปิดบัญชี)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดซื้อที่ดิน 50 ไร้ และสร้างสถานปฏิบัติธรรม “วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)” ถนนบางนา-ตราด (กม.26) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา อันเป็นวัดสาขาของ วัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 026-2-25377-7

แจ้งมูลนิธิ: เพื่อไม่ให้ยอดร่วมบุญตกหล่น กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ โทรสาร 02 610 2378 หรือ อีเมล์ (หากต้องการ ใบอนุโมทนาบัตร ออกโดย วัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี อันเป็นต้นสังกัด กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ผู้บริจาค และที่อยู่ จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรโดยละเอียด มาด้วย)

 

ร่วมสมทบทุน – โครงการ ‘รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน’ โดย กองทัพบก

ยอดเงินร่วมบุญ: 137,034.29 บาท ณ 24 ตุลาคม 2556 (ปิดรับ 31 ตุลาคม 2556)

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 026-2-25377-7

แจ้งมูลนิธิ: เพื่อไม่ให้ยอดร่วมบุญตกหล่น กรุณาระบุ ‘รหัสพิเศษ’ คือ 33 บาทเป็นยอดลงท้าย และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ โทรสาร 02 610 2378 หรือ อีเมล์ (ไม่มี ใบอนุโมทนาบัตร)

 

ร่วมสมทบทุน – โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการจากทุกภาคี รวม 30,000,000 บาท (ร่วมบุญได้จนกว่าวัดจะแล้วเสร็จ)

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว และสถานที่เผยแผ่ธรรมะและคำสอน ตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตามหาบัว เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ และผู้สนใจใฝ่รู้ศึกษาพระธรรม อีกทั้งเพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสให้ระลึกนึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 

บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด” ธ.กรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-0-98333-3

แจ้งมูลนิธิ: เพื่อไม่ให้ยอดร่วมบุญตกหล่น กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ ติดต่อ คุณลาวัณย์ โมกขศักดิ์ โทรศัพท์ 02 576 6690-97
หรือ คุณอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ 02 553 8511 โทรสาร 02 553 8505-6 (ใบอนุโมทนาบัตร ลดหย่อนภาษีได้)

โครงการจัดซื้อรถยนต์ปรับอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการจากทุกภาคี รวม 6,000,000 บาท จัดซื้อรถได้ 1 คัน (ปิดรับ)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดซื้อรถยนต์ปรับอากาศสำหรับนักเรียนพยาบาล ของวิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุดรธานี (ไม่มีรถบัสเป็นของตัวเอง) ที่ต้องเดินทางไปกลับ วิทยาลัย-โรงพยาบาล วันละเกือบ 30 กิโลเมตร ทุกวัน – รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมบุญ: 
ปิดการร่วมบุญ ณ วันที่ 9 กันยายน 2556

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดี เพื่อวัด โรงเรียน และทหาร ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการ 68,500 บาท จัดหนังสือในโครงการฯชุด “สันติสุข สู่ชายแดนใต้” ทั้งหมดได้ 137 กอง รวม 2,644 เล่ม (ปิดรับ – 30 กันยายน 2556)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดหาหนังสือมอบแด่วัด โรงเรียน และให้กำลังใจทหาร ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ – รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี

ยอดบริจาค: ทั้งโครงการจากทุกภาคี รวม 23,000,000 บาท (ปิดรับ – 30 มีนาคม 2556)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์เพียงพอแก่การรักษา ประชากรรวม 149,723 คน และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการผ่าตัดได้ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาให้ดีขึ้น – รายละเอียดเพิ่มเติม