สนับสนุนมูลนิธิ

ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิธรรมดี โดยร่วมบริจาคผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิธรรมดี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ร่วมบุญกับมูลนิธิธรรมดี
หรือ บริจาคโดยตรงได้ที่:
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗
(*) หากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งได้ที่ โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ อีเมล์ dhamdeeonline@gmail.com