เชิญร่วมบุญใหญ่… ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๖

เชิญร่วมบุญใหญ่… ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๖

และร่วมฟังธรรมจาก หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

วันเสารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๐๐
ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์
_________________________________________

กำหนดการ

๐๗.๓๐ น. ร่วมกันตักบาตร
๐๘.๐๐ น. ประเคนจังหันเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
_________________________________________

หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม มีนามเดิมว่า สุธรรม แซ่จึง
เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2492 จังหวัดระยอง
โยมบิดา – โยมมารดาชื่อ นายบุญเลี้ยง และนางเซี้ยม แซ่จึง

มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันทั้งหมด 14 คนท่านเป็นบุตรคนที่ 2

ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

จากการที่ท่านปฏิบัติธรรมในป่า ทำให้ประจักษ์ว่า
***ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ จะมีคุณค่าสูงยิ่งไปกว่าการเดินทางตามรอยพระอรหันต์

“ชีวิตในชาตินี้ ขอทิ้งไว้ในพระพุทธศาสนา ไม่มีคำว่าหวนคืนสู่เพศฆราวาสอีกต่อไป”

(หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

ร่วมงานวันสงกรานต์ และงานวัดครั้งแรก ณ วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย

ร่วมงานวันสงกรานต์ และงานวัดครั้งแรกในต่างประเทศ
ณ วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย

บรรยายหัวข้อ “ในหลวงในดวงใจ” และเชิญดินที่คนไทยทั่วประเทศตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานทำความดีตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาถวายที่วัดไทยแห่งแรกในเมืองบริสเบน

ยอดปัจจัยบริจาคร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม ผ่านมูลนิธิธรรมดี ล่าสุดอยู่ที่ 562,674 บาท

ประทับใจ การจัดงานสงกรานต์ที่นี่มีคนมาร่วมประมาณหมื่นกว่าคน .. มีการประกวดนางสงกรานต์ การออกร้านและกิจกรรมสนุกสนานมากมาย
การก่อเจดีย์ทราย และศิลปะการแสดงของไทย น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ขอบคุณรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างดี

ขอบคุณกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทย Mr. Andrew Park
และกรรมการวัดทุกท่านที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน

ขอบคุณการบินไทย สายการบินแห่งชาติ คุณชวลิต ผู้จัดการทั่วไป ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์น้ำ หนักพิเศษในการขนหนังสือในหลวง 100 กว่าโล

ขอบคุณพนักงานการบินไทย คุณเอื้อย น้องมุก และน้องดราฟท์ ที่ได้มาร่วมงานนี้ด้วย

คนไทยทุกคนยังสามารถร่วมกัน เป็นเจ้าภาพในการสร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม
ซึ่งเป็นวัดที่สร้างในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ให้มีพระอุโบสถเพื่อใช้ในศาสนกิจที่สำคัญ เช่นการบวชพระ โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยวัดของต่างชาติ

เชิญร่วมบุญได้ที่ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
SCB เพลินจิต
059-284905-9

มูลนิธิธรรมดี

โทร 098-945-4265

https://www.facebook.com/DoDFoundation/
Official Line @dfoundation

อนุโมทนาสาธุครับ

นำดินส่วนหนึ่งที่คนไทยทั่วประเทศตั้งอธิษฐานจิต มาถวายที่ศาลเจ้าฮอกไกโด!!

นำดินส่วนหนึ่งที่คนไทยทั่วประเทศ
ตั้งอธิษฐานจิต ทำความดีถวายในหลวง .. ของขวัญจากก้อนดิน

มาถวายที่ศาลเจ้าฮอกไกโดที่ศักดิ์สิทธิ์
ดูแลโดยพระวิญญาณของพระจักรพรรดิสมัยเมจิ (มีตราลัญจกร ดอกเบญจมาศ สัญลักษณ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น) ทำให้ฮอกไกโดเป็นเกาะเดียว
ของญี่ปุ่นที่ไม่เคยเกิดภัยพิบัติ

ตามธรรมเนียมคนญี่ปุ่น
ก่อนเข้าศาล ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต้องล้างมือ บ้วนปาก เตรียมกาย วาจา
ให้สะอาด ก่อนอธิษฐานจิต
เป็นการชำระล้าง กาย วาจา ใจ
(เชิญชมคลิป)
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154281640095957

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

มูลนิธิธรรมดี

https://www.facebook.com/DoDFoundation/

Official Line @dfoundation

 

ร่วมบุญใหญ่ สร้างพระอุโบสถวัดไทยพุทธาราม ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ร่วมบุญใหญ่สร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

ขอบคุณเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
http://www.trueplookpanya.com/…/57278/-newpr-new-mornew-mor- ข้อมูลจาก @trueplookpanya

มูลนิธิธรรมดี
โทร 098-945-4265
https://www.facebook.com/DoDFoundation/
Official Line @dfoundation

ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่!!

ยอดปัจจัยล่าสุด 304,932 + 200,000 บาท
ณ 19 เมษายน 2560

ขออนุโมทนากับทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่
สร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม วัดไทยแห่งแรกในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ยอดผ่านบัญชีมูลนิธิธรรมดี วันที่ 19 เม.ย. 247,432 บาท

ปัจจัยจากคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 57,500 บาท

DMG บริจาคหนังสือ 200,000 บาท มอบให้ผู้ร่วมบุญในออสเตรเลีย

เชิญร่วมบุญที่ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
SCB เพลินจิต
059-284905-9

สาธุ ..

มูลนิธิธรรมดี

โทร 098-945-4265

https://www.facebook.com/DoDFoundation

Official Line @dfounation

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม

ยอดปัจจัย 221,380 + 200,000 บาท
ณ วันที่ 18 เมษายน 2560

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่
สร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม

วัดไทยแห่งแรกในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

โดยมียอดปัจจัยร่วมบุญผ่านบัญชีมูลนิธิธรรมดี
ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,880 บาท

ปัจจัยร่วมบุญจากการปล่อยปลา
ที่ฮอกไกโด 7500 บาท
ปัจจัยร่วมบุญจากผมและครอบครัว 50,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ ได้บริจาคหนังสือมูลค่า 200,000 บาท เพื่อมอบให้แก่พี่น้องคนไทยที่ร่วมทำบุญในประเทศออสเตรเลีย

โดยขอขอบคุณการบินไทยที่ให้ความอนุเคราะห์การขนหนังสือน้ำหนัก 100 กิโลกรัมในการเดินทางไฟลท์กรุงเทพ-บริสเบน ในวันที่ 22 เมษายนนี้

ท่านใดที่ต้องการร่วมบุญเพิ่มเติม เรียนเชิญนะครับ และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์
ต่อไปด้วยครับ .. สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมบุญที่ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่า
และกฐินทั่วประเทศ”
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9

มูลนิธิธรรมดี

โทร 098-945-4265

https://www.facebook.com/DoDFoundation

Official Line @dfoundation

ครั้งแรกในชีวิต!! ปล่อยปลาที่ฮอกไกโด

ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิประมาณ 8 ถึง 10 องศา
เราเป็นคณะแรกที่ได้มีโอกาสปล่อยปลา Shake ลงในแม่น้ำ Shiribetsukawa

โดยมีภูเขาไฟ Yoteisan เป็นฉากหลัง พร้อมพระอาทิตย์ทรงกลดยามเย็น ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน!

Yoteisan เป็นภูเขาไฟที่มีรูปทรงและมีความงาม คล้ายภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สองที่ดูงดงามและมีพลังมาก

พวกเรา คณะ ธรรมดีทัวร์ มีความสุขใจมาก
ที่ได้มีโอกาสเช่นนี้

เช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น ที่ไปซื้อปลาจากตลาดมาให้ ก็สงสัยและ ชื่นชม เพราะไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้มาก่อน

รวมทั้งคนขับรถบัส วาดะซัง และไกด์คนสวยของเรา คุณบี ซึ่งบริการเรื่องนี้อย่างดีเยี่ยม และต่างปลื้มปริ่มไปตามๆ กัน ด้วยเป็นครั้งแรกของทุกๆคน ที่ดีต่อใจมากกกกก

ขอให้ทุกท่านและทุกดวงจิตได้มีส่วนร่วมในบุญแห่งการให้ชีวิตครั้งนี้ โดยไม่มีประมาณเทอญ

https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10154271557425957

Official Line @dfoundation

เชิญร่วมตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๖

… เราพลาดกันมากี่ครั้งกี่หนแล้ว

มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนับล้านพระองค์
แต่เราก็ยังคงไม่ใส่ใจ ยังคงประมาท
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ไม่รู้จักจบสิ้น

ไม่รู้จักเบื่อกันบ้างหรืออย่างไร ..

จิตของพระอริยะ ผู้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด
ท่านจะมีความจืดจางกับการเกี่ยวข้องกับผู้คน
ท่านมักจะปลีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขา
ห่างไกลจากผู้คน

แต่ก็ยังนึกสงสารคนตาดำๆ ที่ยังต้องการที่พึ่ง
ที่ยังมีความขวนขวายใฝ่รู้ในพระธรรม
ท่านจึงได้สละตนออกมา คลุกคลีกับหมู่คณะ

สมบัติอันยิ่ง คือ ธรรมสมบัติ

ธรรมชาติของน้ำ คือตัวประสาน
นำสารต่างๆ ให้รากและต้นไม้ได้ดูดซึม

ฉันใดฉันนั้น น้ำอรรถ น้ำธรรม ก็มีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของเจ้าของ นำความชุ่มเย็น สติปัญญา
มาสู่ชีวิตและจิตใจ

คติธรรม หลวงปู่สามดง จันทโชโต
วัดอรัญพรหมาราม อ. ประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

ในงานตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๕
สถาบันวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์

เชิญร่วมตักบาตรเติมบุญครั้งที่ ๑๖
โดยหลวงปู่สุธรรม สุธัมมา
วัดหนองป่าไผ่ จังหวัดสกลนคร
เมตตารับบาตร และแสดงธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๗.๐๐ น
ที่สถาบันวิถีพุทธ The Mind

มูลนิธิธรรมดี
โทร ๐๙๘-๙๔๕-๔๒๖๕

Facebook https://www.facebook.com/DoDFoundation
Official Line @dfoundation

เชิญร่วมบุญใหญ่ สร้างพระอุโบสถวัดไทย พุทธาราม ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ครั้งหนึ่งในชีวิต ..ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดไทยพุทธาราม
เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

วัดไทยพุทธาราม วัดไทยแห่งแรกในนครบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533

พระอุโบสถนี้ เป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ ที่ได้นำเอาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญามาถ่ายทอดคำสอนลงเป็นแบบพระอุโบสถที่สวยงาม โดยมีลักษณะของความสันโดษ และความสงบ ที่แฝงไปด้วยคติธรรมทางพระพุทธศาสนา และได้ออกแบบประยุกต์เข้ากับศิลปวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียด้วย ซึ่งผู้ใดได้เห็นจะเกิดความศรัทธา และสามารถนำไปสู่ปัญญา ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

จึงขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ สมทบทุนสร้างพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมคลิปสัมภาษณ์รายการผู้หญิงรู้จริง

YouTube Preview Image

ในวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ.2560
ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ ผมจะเดินทางไปเป็นตัวแทนคนไทยเพื่อ
เข้าร่วมงานด้วย ในวันที่ 23 เมษายนนี้

ร่วมบุญที่ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและ กฐินทั่วประเทศ”
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต
เลขที่ 059-284905-9

โทร 098-945-4265 (น้องดาว)
มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation

เชิญร่วมงานตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ ๑๕

เชิญร่วมงานตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 15
โดยหลวงปู่สามดง จันทโชโต
วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐
ณ สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีนทาวน์อินทาวน์

กำหนดการ
๐๗.๓๐ น. : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
๐๘.๐๐ น. : ร่วมกันประเคนจังหันเช้า
๐๙.๐๐ น. : แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
๑๐.๐๐ น. : พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร

ชมคลิปรายการผู้หญิงรู้จริง
YouTube Preview Image

โทร 095-2642295.