สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

12112103_779975435444234_1664898966816184856_n

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุพระพุทธเมตตา เนื่องในโอกาสเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

32758

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปพระประธานจำลอง
วัดป่าสุขใจ บางบ่อ แด่สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

มอบตู้หนังสือในโครงการมากกว่าหนังสือ คือ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

11896357_983955201627541_807651831017578520_o

มูลนิธิธรรมดี มอบตู้หนังสือในโครงการมากกว่าหนังสือ คือ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) โดยมี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี มอบให้แก่ นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กฯ กลุ่มภารกิจวิชาการ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีเสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเด็ก นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิธรรมดี ได้ส่งมอบหนังสือพร้อมตู้ไปแล้วกว่า 6,560 เล่ม มูลค่ารวม 1,025,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลท่าศาลา และล่าสุดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสนับสนุนโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์และติดตามรายละเอียดได้ที่www.dmgbooks.com ติดต่อมูลนิธิธรรมดี โทร.02 685 2255

บทสวดบูชาพระคุณห้า โดย ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม

บทสวดบูชาพระคุณห้า โดย ชมรมคนรู้ใจ/เรือนธรรม 

YouTube Preview Image
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทสวดบูชาพระคุณห้า

(นำ) ยกมือขึ้นเถิดหนา (รับพร้อมกัน) ไหว้บูชาพระรัตนตรัย
บูชาคุณพระพุทธ ที่บริสุทธิ์และแจ่มใส/ บูชาคุณพระธรรม ที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้
บูชาคุณพระสงฆ์ ที่ท่านดำรง พระศาสนา/ บูชาบิดามารดา ที่เลี้ยงเรามา จนเติบใหญ่
บูชาครูอาจารย์ ที่ท่านบันดำล วิชาให้ไว้/ บูชาห้าอย่างนี้ จำให้ดี นะท่านเอย
เตรียมตัวกราบเถิดหนา ท่านที่มาในกองทัพธรรม/ กราบหนึ่งคุณพระพุทธ ที่บริสุทธิ์และแจ่มใส
กราบสองคุณพระธรรม ที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้/ กราบสามคุณพระสงฆ์ ที่ท่านดำรงพระศาสนา
กราบสี่บิดามารดา ที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่/ กราบห้าครูอาจารย์ ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้
กราบไหว้ ให้ได้ทั้งห้ำครั้ง ท่องให้จำนะท่านเอย…
ต่อไปภายภาคหน้า เราจะถึงซึ่งนิพพาน เราจะถึงซึ่งนิพพาน

ร่วมบุญใหญ่สร้างพระพุทธเมตตา ณ วัดปัญญานันทาราม (พุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

cafe
มูลนิธิธรรมดี
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบุญใหญ่สร้างพระพุทธเมตตา ณ มหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง
วัดปัญญานันทาราม คลองหก ปทุมธานี น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพฯ ตามกำหนดการเสด็จมาทรงเปิด วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

2

พระพุทธเมตตาประดิษฐานอยู่ในท่านั่ง ณ เจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย

ณ เจดีย์พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย สถานที่ตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธเมตตาประดิษฐานอยู่ในท่านั่งอยู่ด้วยความสงบเย็น โดดเด่นสง่างามอยู่ภายในพระเจดีย์ชั้นล่าง พระพักตร์เปี่ยมด้วยความเมตตา เป็นพระปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตสีดำ เมื่อสมัยปาละ มีอายุกว่า ๑๕๐๐ ปี
รอดพ้นจากการถูกทำลายของกษัตริย์ต่างศาสนา

ด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธเมตตาจำลอง ประดิษฐาน ณ วัดปัญญานันทาราม
ตามปณิธานหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อให้ชาวไทยสักการะน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ จะได้มีเมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียนทำร้ายทำลาย
และขอมารทั้งหลายของประเทศไทยจึงพินาศย่อยยับไป
ด้วยเดชแห่งพุทธานุภาพจากแผ่นดินพุทธภูมินี้ ในทันทีด้วยเทอญ ฯ

เชิญทุกท่านร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อวัดไทยพุทธคยา” 
ธนาคากสิกรไทย เลขที่ ๗๗๒-๒๓๗-๘๖๔-๙
ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ …

สอบถามเพิ่มเติม : ๐๒-๖๘๕ ๒๒๙๙ หรือ ๐๒-๖๘๕ ๒๒๑๓

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 2 ตัน ณ วัดอรุณฯ 1 สค. 58

198982

มูลนิธิธรรมดี นำโดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉายและกัลยาณมิตรได้ร่วมกัน ไถ่ชีวิตปลาจำนวนทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัม  เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ท่าน้ำวัดอรุณราชวรารามฯ

ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำเช่นนี้อีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่: ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378 )

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

198981

บริจาคหนังสือในกิจกรรมโครงการ”ปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 11″ 1-3 พค. 58

จดหมายมูลนิธิธรรมดี ร่วมบริจาคหนังสือเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ”ปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 11″ ณ โรงเรียนบ้านกู่ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

YouTube Preview Image

New folder12

มหาทานการให้ชีวิตสัตว์น้ำ 2 ตัน ไถ่ชีวิตกระบือ 23 ตัว ณ วัดกู้ 13 มิ.ย. 58

S__6594570

มูลนิธิธรรมดี นำโดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉายและกัลยาณมิตรได้ร่วมกัน ไถ่ชีวิตปลาจำนวนทั้งสิ้น 2,000 กิโลกรัม และไถ่ชีวิตกระบือ 23 ตัว เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ วัดกู้ จ.นนทบุรี

ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมดีขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมให้ชีวิตสัตว์น้ำเช่นนี้อีกครั้งในโอกาสหน้า ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่: ธ.กสิกรไทย สยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 และกรุณาแจ้งการโอนเงิน โทรสาร 0 2610 2378 )

ขออนโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านครับ

New folder10

 

VTS_01_1

 

ร่วมกันยกพุทธมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นที่ 6 ณ วัดปัญญานันทาราม (อาทิตย์ 24 พ.ค. 58)

nanthaมูลนิธิธรรมดีและวัดปัญญานันทาราม เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน
ร่วมกันยก พุทธมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นที่ 6 ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหก จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 9 โมงเช้า

ท่านใดไม่สะดวกสามารถร่วมบริจาคเข้าบัญชี
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อวัดไทยพุทธคยา” เลขบัญชี 772-2-37864-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์

ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ โทรสาร 02-6102378 หรือ อีเมล์ info@dmgbooks.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-6102375 คุณนภารัตน์ หรือ 095-935 3553 คุณวีกิจ

มหาบุญวันวิสาขบูชา เททองหล่อสัมฤทธิ์พระบรมธาตุเจดีย์ พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

jaydee

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ทิพยประกันภัยและชมรมรักการทำบุญ ขอเชิญ
“พระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์” ครั้งแรกของแผ่นดินไทยและของโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
ในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๙ น. ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้อมถวาย สักการะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสยามเทวาธิราช บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และอุทิศกุศลผลบุญแด่บรรพชนชาวไทย ผู้ทรงคุณงามความดี ทุกยุคสมัย
๒. เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่ในโลกตราบชัวกาลนาน
๓. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๔. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชนชาวพุทธ ที่ตั้งมั่นในการทำความดี ดำเนินชีวิตด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

อานิสงส์การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
๑. มีชีวิตรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ มีเกราะแก้วคุ้มกัน ภยันตรายทั้งปวง
๒. ปรารถนาสิ่งที่เป็นมงคลอันใดจะสัมฤทธิ์ผลและสำเร็จดังใจปรารถนา
๓. ผู้ร่วมสร้าง จะได้รับอานิสงส์จากผู้ที่มากราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ตลอดกาล
๔. เข้าถึงสุคิตโลกสวรรค์ ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล และเพื่อเป็นปัจจัยเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตกาล
๕. เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้เสวยทิพยสมบัติ อยู่ในแดนทิพย์แดนธรรมตลอดกาลนาน
๖. ผู้มีส่วนร่วมสร้าง เสมือนได้เข้าเฝ้าสักการะ อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์

สามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์” 
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนประชาชื่น เลขที่ ๐๙๓-๒-๔๓๘๗๕-๕
หรือ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี”
ธ.กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗
** กรุณาใส่ยอดเงินลงท้ายด้วยเลข ๕ เช่น ๘๕ บาท**
และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ อีเมล info@dmgbooks.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ๐๘๑ ๔๔๔ ๙๙๕๔ และมูลนิธิธรรมดี ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๘๘ 

ร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินถวาย วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)

S__4751519

มูลนิธิธรรมดี ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน ถวายวัดป่าสุขใจ บางบ่อสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมและปลูกป่าที่มีสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับวัดป่า ให้เป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ มีความสัปปายะเหมาะสมแก่ข้อวัตรปฏิบัติ และการภาวนาของภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ตลอดจนเป็นธรรมสภาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมร่วมกัน

สอบถามรายละเอียด คุณวีกิจ 095-9353553  คุณปิ๋ม 02-6102375 คุณทราย 02-6102388 คุณปิ๊ก 02-6102398