ทอดจุลกฐินปีที่ 18 ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี

ทอดจุลกฐินปีที่ 18 ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี

ศรัทธาอย่างยิ่งต่อวัตรปฏิบัติที่งดงาม
และเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ของพระอาจารย์เปรา ท่านเจ้าอาวาส

ได้ทราบจากชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาขับรถ
พาคณะ มูลนิธิธรรมดี จากรถบัสไปเป็นรถกะบะจำนวนหลาย 10 คัน
เพื่อเดินทางเข้าป่าไปที่วัด
ว่าทุกคนไปรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ ที่วัด

ผมถามว่าทำไมจึงมีความศรัทธากับ
พระอาจารย์เปรา จึงเกิดความเปลี่ยนแปลง
แบบนี้ ซึงไม่เห็นมีที่ไหน

ชาวบ้านบอกว่า พรรษานี้ตลอด 90 วัน
พระอาจารย์เปรา ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานไม่นอน ปฏิบัติเนสัชชิกถวายเป็นพุทธบูชา
ตลอด 90 วัน

ถ้าเป็นเราคงมีความเพียรและมีสัจจะเช่นนี้ได้ยาก
หากไม่ได้นอนซักสองสามคืนติดต่อกันคงจะแย่
แต่พระอาจารย์เปราท่านมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
ไม่จำวัดเลยตลอด 90 คืน เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

ครั้งแรกที่ผมได้พบอาจารย์เปราที่วัดไทยกุสินารา ประเทศอินเดีย เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน
ท่านยืนจงกรม ไม่ขยับเขยื้อนตัวตลอดทั้งคืน
ตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสี่
จึงเริ่มมีความศรัทธาในตัวองค์ท่าน
นับแต่นั้นเป็นต้นมา

เพราะหลายคนถามว่ารู้จักท่านได้อย่างไร
ทำไมถึงดั้นด้นเข้ามาทำบุญกลางป่าแบบนี้ ..
นี่คือหนึ่งในคำตอบครับ

ปีนี้ยอดจุลกฐินนำโดยคณะ มูลนิธิธรรมดี 859,999 บาท
(ยังไม่รวมยอดจากคณะลูกศิษย์หลวงตาย่ามแดง)

น้อมนำบุญให้ทุกท่านและแบ่งปันธรรมะ
ของพระอาจารย์เปราด้วยครับ

 ทาน

ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งไม่มีวันหมด

เสมือนแม่น้ำ..
ที่ไหลไปยังชีวิตให้แก่มวลมนุษย์
และสรรพสัตว์
แต่ถ้าแม่น้ำไม่ไหล จะกลายเป็นน้ำเน่า
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

การให้ เป็นการสร้างทรัพย์ภายใน
เป็นอริยทรัพย์ ที่ไม่มีใครมาพรากบุญกุศลไปจากใจของเราได้

บุญ เปรียบเสมือน เรือ
ที่จะพาเราข้ามโอฆะ..ไปสู่มรรคผลนิพพาน
ถ้าเรือไม่มั่นคง ก็จะล่มกลางแม่น้ำ
ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นสร้างบารมีทาน
จนจิตเข้มแข็ง ประดุจเรือลำใหญ่
เพื่อใช้ข้ามวัฏฏสงสาร

วัตถุแห่งทาน มีค่ามาก หรือ น้อย ไม่สำคัญ
ขอแค่ใจของผู้ให้นั้น มีความยินดี
ทั้ง ก่อน-ขณะ-และหลัง ให้
ผลแห่งบุญ..เกิดขึ้นที่ใจ ไม่ได้หายไปไหน
ระลึกถึงเมื่อไหร่ ก็อิ่มเอมในใจ..ทุกครั้ง
และที่สำคัญ จ ง ‘ ใ ห้ ‘ ด้ ว ย ‘ ปั ญ ญ า ‘

ศีล

ค่าของมนุษย์..ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนัง
หากแต่ อยู่ที่ศีลธรรม
อันเราได้ประพฤติปฏิบัติไว้ดีแล้ว

มนุษย์..
ต้องใช้กิเลส อยู่ในขอบเขตของ ศีล ๕
ไม่ใช้กิเลส ด้วยอำนาจของ ตัณหา

ภาวนา

ถ้าจิตไม่มีกำลัง ใจจะโดนกิเลส ลากไป
แต่ถ้าเรามี พุธ-โธ อยู่ที่ใจ
กิเลสใดๆ ก็มาทำลายทำร้ายเราไม่ได้
เพราะธรรมะของพระพุทธองค์
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมกันอยู่ที่ ใจ

สาระธรรม จากพระอาจารย์เปรา
ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
อันว่าด้วยเรื่องของทาน ศีล และภาวนา
ในงานทอดจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๖๐
ของมูลนิธิธรรมดี
วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปสาระธรรมโดย Boosabun Ananda

Official Line @dfoundation

ขอขอบพระคุณมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ


เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ที่กรุณาส่งหนังสือขอบคุณถึงมูลนิธิชีวิตธรรมดี
เนื่องจากวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ได้ทูลเชิญ
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเสด็จเป็นประธานจัดงานแนะนำหนังสือ
“ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” และได้สนับสนุนโครงการ
สาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสิรินทิพย์ ลีลาประเสริฐ และคณะกัลยาณมิตรพนักงานการบินไทย


ขออนุโมทนาบุญกับคุณสิรินทิพย์ ลีลาประเสริฐ และคณะกัลยาณมิตร
พนักงานการบินไทย
ที่นำทองคำ 7 บาท และเงินสด 16,800 บาท
มาร่วมในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

มูลนิธิธรรมดี

Official Line: @dfoundation

ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ที่นำทองคำ 1 บาท
มาร่วมในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

มูลนิธิธรรมดี
Official Line: @dfoundation

ผ้าป่าแรกประจำปี 2560  สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต  เขื่อนเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

ผ้าป่าแรกประจำปี 2560
สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต
เขื่อนเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

ปีนี้มาถึงช้ากว่าทุกปี เพราะฝนตกหนัก แต่พอเริ่มทำพิธี ฝนก็หาย มีแดดออก ลมพัดเย็นสบาย

ขอบพระคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านผ่าน มูลนิธิธรรมดี
ขอบพระคุณชาวบ้านทับสะแก จากเมืองประจวบฯ จากอยุธยา
และทุกท่านที่มาร่วมออกโรงทานบริการอาหารอร่อยมาก

ประทับใจทุกครั้งในน้ำใจไมตรี
และบริการที่ยอดเยี่ยม

ยอดปัจจัยผ้าป่าที่สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต 309,999 บาท

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ทอดจุลกฐินที่วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม กฐินสามัคคี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี

*วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม
กฐินสามัคคี
ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
เลขที่บัญชี 059-284 9059

*หากท่านประสงค์ไปร่วมงานทอดกฐินมหากุศล

ติดต่อ คุณสาวิตรี 094-403-4245
คุณมนต์สิริ
081-614-3958

Officail Line: @dfoundation

บุญใหญ่เพื่อแผ่นดินและพระพุทธศาสนา ..

บุญใหญ่เพื่อแผ่นดินและพระพุทธศาสนา ..

น้อมนำบุญใหญ่ให้ทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ท่านองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย มล. สราลี กิติยากร (คุณน้ำผึ้ง) พระขนิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ท่านนาง ยอดแก้วมณี สุภานุวงศ์
จาก สปป. ลาว

และได้รับเมตตาจาก หลวงปู่สอ ขันติโก (ศิษย์หลวงปู่สีทัตถ์ ผู้สร้างพระธาตุท่าอุเทน) อริยสงฆ์ 6 แผ่นดินแห่งลุ่มน้ำโขง อายุ 112 ปี วัดโพธิ์ศรี บ้านบะหว้า หมู่ 10 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน เป็นประธานนำอธิษฐานจิต

อีกทั้งศรัทธาสาธุชนจำนวนมากที่หลั่งไหลกันมาร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้

*พบกันอีกครั้ง วันยกฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 

@dfoundation
มูลนิธิธรรมดี

ขออนุโมทนาบุญกับพันตำรวจโท กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี 

ขออนุโมทนาบุญกับพันตำรวจโท กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี
ที่นำแผ่นทองคำ
มาร่วมในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

มูลนิธิธรรมดี
Official Line: @dfoundation

ร่วมบุญใหญ่ กฐินสามัคคีมหากุศล  ประจำปี ๒๕๖๐

ปีละครั้ง! ชวนปล่อยปู 300 กิโล
อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมบุญใหญ่ กฐินสามัคคีมหากุศล
ประจำปี ๒๕๖๐

*เสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ผ้าป่าสามัคคี

ณ สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ทับสะแก
ประจวบฯ

ร่วมปล่อยปู 300 กิโลกรัม ที่อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์
สวดบูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุต
พักค้างคืนที่หัวหิน

*อาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๖๐
เวลา ๑๑.๐๐ น. จุลกฐิน

ณ วัดป่าชลิตานุสรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

*อาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. กฐินสามัคคี

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)
จ.จันทบุรี

*วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. กฐินสามัคคี

ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”
เลขที่บัญชี ๐๕๙-๒๘๔ ๙๐๕๙

*หากท่านประสงค์ไปร่วมงานทอดกฐินมหากุศล

ติดต่อ คุณสาวิตรี 094-403-4245
คุณมนต์สิริ
081-614-3958

Officail Line: @dfoundation
มูลนิธิธรรมดี

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ
ที่นำเพชร
มาร่วมในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

มูลนิธิธรรมดี
098-9454265
Official Line: @dfoundation

ขออนุโมทนาบุญกับคุณศรีกัญญา พดด้วง คุณสาวิตรี และคุณศศิธร ลี


ขออนุโมทนาบุญกับคุณศรีกัญญา พดด้วง คุณสาวิตรี และคุณศศิธร ลี
ที่นำแหวนทองคำ 1 วง 1 กรัม
มาร่วมในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มา ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

มูลนิธิธรรมดี
098-9454265
Official Line: @dfoundation