“…ความหมายของการที่เราสร้างวัดเราไม่ได้สร้างวัดว่าเป็นวัดของหลวงพ่อ ของพระเราสร้างขึ้นมา ความหมายวัดของเราก็คือแสดงออกด้วยความเป็นบ้านของใจ

พวกเราอยู่ทางบ้านทางช่อง
บ้านช่องห้องหับ ที่อยู่อาศัย เป็นบ้านของกายซะเสีย
แต่วัด คือย่นเข้ามา เป็นสิ่งที่พาจิตใจที่รุ่มร้อน
จิตใจที่มืดบอด จิตใจที่เป็นฟืนเป็นไฟ มีแต่ความบาดหมาง
หรือมีความชุ่มเย็น ตามวาระเหตุผลของใจแสดงออกมา
ที่มีคุณค่า หรือเสียท่า นั่น
เป็นสถานที่มาย้อนกลับ มาอยู่ก็เหมือนเป็นครอบครัว
เป็นตระกูลที่ใฝ่กระทำ
นำความร่มเย็น ปฏิบัติต่อกันและกัน
ปวารณาซึ่งกันและกัน ในการที่จะบอกกล่าว
ตักเตือน แนะนำพร่ำสอน
เป็นคติตัวอย่างซึ่งกันและกัน
ให้เกียรติต่อกัน มีน้ำใจซึ่งกันและกัน
นั่นล่ะ บ้านของใจ
สำหรับความหมายของเรา
สำหรับวัดที่เราสร้าง
เราถึงตั้งชื่อคำว่า สุขใจ
เพราะใจจะมีความสุข ความทุกข์ ก็อยู่ที่ใจนั่นล่ะ

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต
แสดงธรรมเทศนา ณ วัดป่าสุขใจ (กุมภวาปี) จังหวัดอุดรธานี
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
โอกาสทองของทุกท่าน เชิญร่วมบุญสร้างวัดป่าสุขใจ
กุมภวาปี อุดรธานี

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต ท่านกำหนดสร้างเสร็จ
ภายใน 3 เดือน และฉลองวัด วันที่ 8 มกราคม 2566
เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่บัญชีวัดเมตตากิตติคุณ
ไทยพาณิชย์ เลขที่ 859-223017-7

รับใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาส่งชื่อที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์
ไลน์มูลนิธิธรรมดี @dfoundation

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
📱065-096-1595

Leave a Comment

Your email address will not be published.