มูลนิธิธรรมดี (สำนักงานใหญ่)
5/177 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549119306

มูลนิธิธรรมดี (จัดส่งเอกสาร)
เลขที่ 6-6/429 เดอะรอยัล เพลส 2 , ห้องเลขที่ 6/368 ชั้น 25 ซ.มหาดเล็กหลวง2 
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02 651 9499 / โทร: 02 651 9599