.. ถ้าไม่มีป่า ท่านจะไม่มา ..

.. ถ้าไม่มีป่า ท่านจะไม่มา ..
ในหลวง รัชกาลที่ 9 รับสั่งว่า
คนกรุงสบายกาย แต่ทุกข์ใจ
รับสั่งให้เก็บสวนป่านี้ ให้เป็นที่พักใจของคนกรุง
สวนป่า ศาลาพระราชศรัทธา
วัดป่ากลางกรุง วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

น้อมถวายพระพุทธรูป เทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ผ้าไตรจีวรหนังสือธรรมะในวาระ 151 ปีชาตกาล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตหนังสือประวัติศาสตร์
ชุดแสงแห่งปัญญา 999 โรงเรียน
มูลนิธิธรรมดี Line@dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published.