ธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด

มูลนิธิธรรมดีมอบนวัตกรรมสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคภายใต้โครงการ #ธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด #ปกป้องแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครด่านหน้า และพระสงฆ์จากการติดเชื้อ

รายชื่อโรงพยาบาล วัด โรงพยาบาลสนาม และสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยที่มูลนิธิส่งมอบความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค D care

รวม 98 แห่ง

โรงพยาบาล รวม 4 แห่ง
1. โรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 50,000 บาท
2 โรงพยาบาลกุมภวาปี มูลค่า 25,000 บาท
3 โรงพยาบาลศิริราช จันทร์ มูลค่า 50,000 บาท
4 โรงพยาบาลภูมิพล มูลค่า 50,000 บาท

รพ สนาม / ศูนย์พักคอย / อาสาสมัคร รวม 10 แห่ง

1 มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลค่า 50,000 บาท
2 โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2
3 ศูนย์พักคอย วัดป่าเจริญธรรม ชลบุรี
4 Tip Smart Assist จิตอาสา
5 ศูนย์พักคอยวัดสุทธิ
6 ศูนย์พักคอยวัดดอกไม้
7 คณะสงฆ์ อ.จอมบึง ณ วัดพรหมธรรมนิมิต จ.ราชบุรี มูลค่า 50,000 บาท
8 ศูนย์พักคอยทุ่งคอก สุพรรณบุรี
9 ศูนย์พักคอย อบต อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
10 ศูนย์พักคอยวัดผ่องพลอยวิริยาราม

รายชื่อวัดและสถานปฏิบัติธรรมที่ จำนวน 84 วัด
1. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
2. วัดป่าน้ำโจน
3. วัดป่านาบุญ
4. วัดป่าอาจารย์ตื้อ
5. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
6. วัดเทพเจติยาจารย์
7. วัดถ้ำปากเปียง
8. วัดถ้ำผาปล่อง
9. วิหารหลวงปู่ หมู่บ้านสุขิโต
10. วัดดอยเทพนิมิต
11. วัดพระแก้ว พระอารามหลวง
12. วัดพระธาตุดอยตุง
13. วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง)
14. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
15. วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
16. วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน)
17. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
18. วัดเขาขุนพนม
19. วัดประดู่พัฒนาราม (เก๋งพระเจ้าตาก)
20. วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)
21. วัดมหาธาตุแหลมสัก
22. วัดประชาสันติ
23. วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร)
24. สวนพุทธธรรม ป่าละอู
25. วัดป่าชลิตานุสรณ์ (หุบชะนี)
26. สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต เขาล้าน
27. ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์
28. วัดธรรมสถิต
29. วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
30. วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง (เกษไชโย)
31. วัดปากคลองมะขามเฒ่า
32. วัดจันทาราม (ท่าซุง)
33. วัดอัมพวัน
34. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
35. วัดอรุณราชวรารามพระธรรมบัณฑิต
36. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ฝั่งพุทธสถาน)
37. วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)
38. วัดอโศการาม
39. วัดดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
40. วัดถ้ำกลองเพล (ส่งแล้ว)
41. วัดป่านาคำน้อย (ส่งแล้ว)
42. วัดป่าบ้านตาด (ส่งแล้ว)
43. วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต (วัดถ้ำสหายฯ)
44. วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (วัดภูสังโฆ)
45. วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง)
46. วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า)
47. วัดป่าบ้านใหม่
48. วัดป่ารวมธรรม
49. วัดป่าภูก้อน
50. วัดอรัญพรหมาราม
51. วัดป่าเขาภูหลวง
52. วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
53. วัดป่าคีรีธรรม (จันดี อนุสรณ์)
54. วัดป่ารัตนวัน
55. วัดมกุฎคีรีวัน
56. วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
57. วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน
58. วัดป่านาคนิมิตร (วัดป่าบ้านนามน)
59. วัดป่าหนองไผ่
60. วัดป่าอุดมสมพร
61. วัดป่าสุทธาวาส
62. วัดพระธาตุท่าอุเทน
63. วัดป่าภูผาผึ้ง
64. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
65. วัดภูตูมวนาราม
66. วัดป่าห้วยลาด
67. วัดป่าใหม่ภูเรือ
68. วัดป่าสวนห้อม
69. วัดป่าเขาน้อย
70. วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
71. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
72. วัดดอนธาตุ
73. วัดถ้ำคูหาสวรรค์
74. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
75. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
76. วัดป่าไชยชุมพล
77. สำนักสงฆ์อานันทคีรี (สำนักสงฆ์บ้านแก่งงอย)
78. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)
79. วัดสุทธิวราราม
80. วัดดอกไม้
81. วัดผ่องเพ็ญ
82. วัดป่าเจริญธรรม
83. วัดชลประทานรังสฤษฏ์
84. วัดปทุมวนาราม

ร่วมบริจาคที่
มูลนิธิธรรมดี เพื่ออุปกรณ์การแพทย์
ไทยพาณิชย์ เลขที่ 059-284322-3

Line @dfoundation
โทร 090-910-2332

Leave a Comment

Your email address will not be published.