#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 286 #ปล่อยปลาหน้าเขียงลงแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย#ทำบุญข้ามภพข้ามชาติข้ามประเทศ

ถวายเป็นพุทธบูชา มหาพรหม มหาเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั่วแดนพุทธภูมิ ทั้งสามแดนโลกธาตุ
และพิธีขอขมาพระแม่คงคา
จันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ผ่านมา
อนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน

ยอดปัจจัย #มหาทานบารมี ในประเทศอินเดีย-เนปาล
ระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2565
รวม 1,629,940 บาท

1.วัดไทยพุทธคยา
ถวายผ้าป่าบูรณะพระอุโบสถ 112,020 บาท + 17,500 รูปี

2.วัดไทยสิริราชคฤห์
ยอดปัจจัย 476,720 บาท + 34,560 รูปี

3.วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ยอดปัจจัย 408,050 บาท + 71,560 รูปี + 45$

4.วัดไทยลุมพีนี
ยอดปัจจัย 67,320 บาท + 51,420 รูปี

5.วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
ยอดปัจจัย 165,050 บาท + 36,920 รูปี

6.ไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงลงแม่น้ำคงคา
ยอด 68,000 บาท

7.ถวายสมเด็จพักชก รินโปเช พระสังฆนายกแห่งเนปาล
ยอด 53,880 บาท + 48,120 รูปี + 86 USD

8.ถวายพระอาจารย์มหาน้อย เป็นอาจาริยบูชา
ยอด 123,294 บาท + 37,980 รูปี + 50 USD

ร่วมบุญช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
026-2-37337-3
#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ

Facebook มูลนิธิธรรมดี
https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 065-096-1595

Leave a Comment

Your email address will not be published.