๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน มูลนิธิธรรมดี

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
@dfoundation

โทร 065-096-1595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *