สนุกสนาน มีความสุข น้อมนำบุญให้ทุกคนครับ ครั้งแรก! #ปล่อยแมงดาทะเล 199 ตัว

เหมือนตัวเอเลียนด้านนึง พลิกอีกด้านเหมือนจานบิน UFO และ #ปล่อยปูดำ 199 ตัว #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 269 ป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราดเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565และมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ชุดตามรอยพระยุคลบาทให้โรงเรียนในอำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูด 15 โรงเรียนเป้าหมาย 590 โรงเรียนทั่วประเทศ น้องๆ ร้องเพลงพระราชาในนิทาน ** ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตของทุกท่านไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุนการส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ ข้อมูล http://dmgbooks.com/home/?p=3251#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 270#ปล่อยปลาหน้าเขียง#ปล่อยปลานิลจิตรลดา 199 โลวัดถ้ำกลองเพล วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2565เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line