danai

หลวงพ่ออินทร์ถวาย รับถวายหนังสือธรรมะ ในวาระ ๑๕๑ ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ลำดับที่ 3 จาก 99 วัด

หลวงพ่ออินทร์ถวาย รับถวายหนังสือธรรมะ ในวาระ ๑๕๑ ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ลำดับที่ 3 จาก 99 วัด โดยมูลนิธิธรรมดีถวายไปแล้ว 6 แห่ง1. วัดปทุมวนาราม2. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 9893. วัดถ้ำกลองเพล4. วัดป่าบ้านตาด5-6 วัดสุวรรณประสิทธิ์ถวายพระวิปัสสนาจารย์ 150 รูป ปัจจุบัน มีผู้ร่วมบุญมาแล้ว 3,449 เล่ม ถวายวัด 34 แห่ง ร่วมทำบุญถวายหนังสือธรรมะ 99 เล่ม 99 วัด เล่มละ 99 บ ที่บัญชี Kbank ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป เลขที่ 0382502035 ติดต่อที่ https://lin.ee/23srGai092 956 1145

新年快乐 身体健康 ซินเหนียนไคว่เล่อ เซินถีเจี้ยนคัง

新年快乐 身体健康 ซินเหนียนไคว่เล่อ เซินถีเจี้ยนคัง ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ สุขภาพแข็งแรงตลอดปี ปลอดภัยจากโควิดและโรคาภัยทั้งปวงครับ …

เชืญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 243 #ปล่อยปลาบึก 99 ตัว

ลงอาบเก็บน้ำห้วยยางเงาะ ในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู (พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี กรมประมง) ถวายเป็นพุทธบูชา และสมเด็จบูรพกษัตริย์ แห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์ ร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 026-2-37337-3 092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุ มูลนิธิธรรมดีOfficial Line https://bit.ly/2VaWeV1