danai

หน่วยทันตกรรมอาสามูลนิธิธรรมดี

คณะทันตแพทย์มหิดลและทีมงาน ร่วมสามสิบคนออกหน่วยทันตกรรม รักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน แจกของเล่น ขนม แก่เด็กนักเรียน ครู พนักงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงวันหยุด มาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงหนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา

ศรัทธาสาธุชนแน่นขนัดวัดบวรฯ

วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคี ร่วมอัญเชิญพระบรมชีวเกศาธาตุ กลับประเทศศรีลังกาโปรยดอกไม้ส่งเสด็จฯ บางท่านน้ำตาไหลบางท่านยิ้มในหัวใจด้วยด้วยความปลื้มปิติ เสด็จฯ กลับไปแล้ว แต่พระพุทธองค์ และพระธรรมคำสอนจะมั่นคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป … โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากศรีลังกา 092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี