กิจกรรมมูลนิธิธรรมดี

วันนี้วันพระ…วันอัฏฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

วันนี้วันพระ…วันอัฏฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระวันสำคัญที่สะท้อนหลักธรรมเรื่องความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน เพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเราควรตระหนักถึง “ความไม่เที่ยงของชีวิต” การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ล้วนเป็นสิ่งธรรมดาที่คู่กับมนุษย์น้อมบุญจากการตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่...

Read More

ด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ ..ชิ้นเดียวในโลก ผอบทองคำบรรจุพระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ ..ชิ้นเดียวในโลก ผอบทองคำบรรจุพระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภูเสร็จทันเวลาอย่างอัศจรรย์ เพื่อนำไปถวายหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสฺโก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสมโภชเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต (หลวงปู่บุญเพ็ง)วันอังคารที่...

Read More

สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์ … สวยงามดั่งเนรมิตร ชิ้นเดียวในโลก เสร็จภายในเดือนกว่า

ขอบพระคุณอาจารย์ธนิตย์ แก้วนิยมอาจารย์ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างผอบทองคำบรรจุพระธาตุ หลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู ** จะเชิญไปให้ทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตหลังจากปล่อยปลา...

Read More

น้อมนำบุญใหญ่ให้ทุกท่านและทุกดวงจิตในสามแดนโลกธาตุ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 265 #ปล่อยปลาหน้าเขียง #ปลานิลจิตรลดา 1,000 โล วัดกู้ ปากเกร็ด (21 พค 2565)

น้อมนำบุญใหญ่ให้ทุกท่านและทุกดวงจิตในสามแดนโลกธาตุ#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 265#ปล่อยปลาหน้าเขียง #ปลานิลจิตรลดา 1,000 โลวัดกู้ ปากเกร็ด (21 พค 2565)...

Read More

อนุโมทนาในกุศลจิตคุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร และ กลุ่มช้างเอราวัณหลักสูตรมหานคร 9

อนุโมทนาในกุศลจิต คุณนภารัตน์ คิ้วศุภกร และ กลุ่มช้างเอราวัณหลักสูตรมหานคร 9ร่วมบริจาคปัจจัย 103,914 บาทสร้างผอบทองคำ บรรจุพระธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโยพิธีสมโภชน์เจดีย์เขมาภิรโต...

Read More

ยังพอมี (ไม่กี่องค์) สำหรับผู้มีบุญสัมพันธ์กับองค์ท้าวเวสสุวรรณ สิ่งใดเป็นกุศล สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์ …

บูชาท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ด้านทิศเหนือและมีหน้าที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนามีความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเป็นเทพแห่งทรัพย์ โชคลาภและความร่ำรวยที่ผมบูชาคือ ท้าวเวสสุวรรณ ปางพระพุทธเจ้าปกเกศของวัดป่าภูก้อน สร้างโดยคุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ อ่านบทความไทยรัฐ >> https://bit.ly/3LL2IVAจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง...

Read More

กิจกรรมมูลนิธิธรรมดีปี 2563

มูลนิธิธรรมดีร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา ถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน 100 ชุด

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิธรรมดีร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญาถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน 100 ชุดมูลค่า 1.47 ล้านบาท แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย...

Read More

ผลงานปั้นโดยอาจารย์วัชระ ประยูรคำ รูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

อาทิตย์ที่ 6 ธันวา มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ร่วมน้อมถวายรูปหล่อ หลวงปู่บุญเพ็ง ใส่บาตร ฟังธรรมจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย ปฏิบัติบูชา ถวายแด่บูรพาจารย์...

Read More

น้อมนำบุญจากการ ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ ร่วม#ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ #ปล่อยพันธุ์ปลา...

Read More

น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 #ปล่อยปูทะเล #เขี่ยไข่ปูม้า #ให้อาหารปลาฉลามเสือดาว และปลาสารพัดชนิด

พฤหัส 19 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรร่วมกิจกรรมตามรอบพระราชา น้อมนำบุญจากการ#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 ศึกษาเรียนรู้การปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง...

Read More