กิจกรรมมูลนิธิธรรมดี

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน เยียวยาชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ บุคลากรศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง อ่างทอง

มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ครอบครัวขอบคุณทิพยประกันภัย บริษัทไทยฮากัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีทุกท่านและมอบชุดหนังสือประวัติศาสตร์ ชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง** ครั้งต่อไป ร่วมบุญใหญ่ #มหาทานบารมี#มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม...

Read More

เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๕ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

https://www.youtube.com/watch?v=VqkhKYl5ksE พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหารเมตตาแสดงธรรม และนำปฏิบัติครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน...

Read More

#เชิญร่วมบุญใหญ่ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 284 #ปล่อยปลาหน้าเขียง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย ราชธานีแห่งแรก

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565เวลา 16.30 น.น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์ #ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบบุญใหญ่ #มหาทานบารมี#มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม...

Read More

…ชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ ยังรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบริจาคใหญ่ในครั้งนี้ยอดปัจจัย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 256530,131.99 บาท เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน...

Read More

เชิญผู้สนใจปฏิบัติตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน ร่วมฟังธรรม และปฏิบัติ โดยพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก

ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามวันพฤหัสที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เวลา ๑๘.๐๐ –...

Read More

กิจกรรมมูลนิธิธรรมดีปี 2564

มหามงคลแห่งชีวิต ร่วมสร้างรูปหล่อในหลวง ร. 9 ทรงผนวช

… อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเสื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง …...

Read More

ก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด เยือนคุณหมิงเมืองไทย มอบถุงยังชีพ 650 ครัวเรือน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต วัดป่าสวนห้อม จังหวัดเลยเมตตาเป็นประธานรับมอบถุงยังชีพสำหรับ 650 ครัวเรือนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยมี ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย...

Read More

บุญสัมฤทธิ์จุลกฐินแรก ประจำปี 2564 วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี ประจวบคีรีขันธ์ ** ยอดปัจจัยกฐิน 1,390,962 บาท **

เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์การทอดจุลกฐินที่วัดป่าแห่งนี้ในรอบ 20 ปีที่รถบัสสามารถเดินทางเข้ามาในป่าจนถึงบริเวณวัด เดินขึ้นเขาอีกนิดเดียวด้วยความเมตตาของพระอาจารย์เปรา โสภโณ สาธุ 🙏 สาธุ สาธุ ยอดผ้าป่าถวายสำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขตต์...

Read More

น้อมถวายพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง) จังหวัดลำปาง

หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล เมตตาเป็นประธาน อธิษฐานจิตพร้อมด้วย หลวงปู่ทองสุก อุตตรปัญโญหลวงปู่คำมูล ชิตมาโร หลวงปู่เจริญ จัตตสลโลและพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า รวม...

Read More

การเดินทางครั้งสำคัญในชีวิต 22 -24 ตุลาคม 2564

ถวายพระพุทธรูปธรรมดีทองคำ ปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย น้อมถวายพระบรมรูปหล่อครึ่งพระองค์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช “ภูมิพโลภิกขุ” เนื้อบรอนซ์...

Read More

เชิญร่วมบุญใหญ่ น้อมถวายพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย แด่พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า 12 แห่ง

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านใหม่ วัดถ้ำเต่าวัดเมตตากิตติคุณวัดป่ารวมธรรมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดป่าไชยชุมพลวัดป่าน้ำโจนผลงานอาจารย์พุทธศิลป์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองเกรดพิเศษบนฐานหลังพระ ติดตราสัญลักษณ์มูลนิธิธรรมดีดอกบัว ๙ กลีบ...

Read More

๑ ความดีล้านความหมาย มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ แก่บุคคลที่สมควรได้รับ

๑ ความดีล้านความหมายการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ คือ การเป็นผู้ให้ โดยไร้ตัวตน ไม่หวังผลตอบแทนมูลนิธิธรรมดีได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบของสังคมที่สมควรได้รับหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ เพื่อสืบสาน...

Read More

ธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด

มูลนิธิธรรมดีมอบนวัตกรรมสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคภายใต้โครงการ #ธรรมดีด้วยหัวใจห่างไกลโควิด #ปกป้องแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครด่านหน้า และพระสงฆ์จากการติดเชื้อ รายชื่อโรงพยาบาล วัด โรงพยาบาลสนาม และสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยที่มูลนิธิส่งมอบความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค...

Read More

กิจกรรมมูลนิธิธรรมดีปี 2563

มูลนิธิธรรมดีร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา ถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน 100 ชุด

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิธรรมดีร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญาถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน 100 ชุดมูลค่า 1.47 ล้านบาท แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย...

Read More

ผลงานปั้นโดยอาจารย์วัชระ ประยูรคำ รูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

อาทิตย์ที่ 6 ธันวา มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ร่วมน้อมถวายรูปหล่อ หลวงปู่บุญเพ็ง ใส่บาตร ฟังธรรมจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย ปฏิบัติบูชา ถวายแด่บูรพาจารย์...

Read More

น้อมนำบุญจากการ ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ ร่วม#ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ #ปล่อยพันธุ์ปลา...

Read More

น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 #ปล่อยปูทะเล #เขี่ยไข่ปูม้า #ให้อาหารปลาฉลามเสือดาว และปลาสารพัดชนิด

พฤหัส 19 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรร่วมกิจกรรมตามรอบพระราชา น้อมนำบุญจากการ#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 ศึกษาเรียนรู้การปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง...

Read More

เชิญร่วมบุญใหญ่ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปล่อยปูทะเล กลางทะเลสามอ่าว ประจวบฯ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 238

ให้ค่าสิ่งใด ย่อมทุกข์เพราะสิ่งนั้น สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี ..สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายหลวงปู่พระอุปคุต ขอพุทธบารมีให้เกิดความสงบเย็นในทุกดวงจิต ..และบนผืนแผ่นดินไทย เชิญร่วมบุญใหญ่ สวดมนต์...

Read More