๑ ความดีล้านความหมาย มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ แก่บุคคลที่สมควรได้รับ

๑ ความดีล้านความหมายการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ คือ การเป็นผู้ให้ โดยไร้ตัวตน ไม่หวังผลตอบแทนมูลนิธิธรรมดีได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบของสังคมที่สมควรได้รับหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การทำความดีด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ เพื่อนมนุษย์ สืบต่อไป ลำดับที่ 1 มอบหนังสือให้กับ  คุณบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์ ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู คอยช่วยเหลือผู้คนจากการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกว่า 30 ปี ลำดับที่ 2 มอบหนังสือให้กับ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับประชาชนผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ลำดับที่ 3 มอบหนังสือให้กับ อาจารย์ ระฐาพัชร์ พิชิตศิลปะธำรง อาจารย์ผู้สร้างรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 หลากหลายผลงาน ได้อย่างวิจิตร งดงาม ลำดับที่ 4 มอบหนังสือให้กับ คุณพรไพเราะ …

๑ ความดีล้านความหมาย มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ แก่บุคคลที่สมควรได้รับ Read More »

น้อมนำบุญให้ทุกท่าน #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 288/2566 #มอบเป็ดไข่ 300 ตัว ให้ รร ตำรวจตระเวนชายแดน 15 โรง

เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้เพาะเลี้ยง และสามารถนำไข่มาบริโภคสำหรับมื้อกลางวัน ปล่อยปลานิลจิตรลดามอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาทให้ 34 รร ตชด เสาร์ที่ 21 มกราคม 2566โครงการ #ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 25ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่ 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของ ร. 9จาก 5,151 แห่งทั่วประเทศ *ร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line

คณะสงฆ์วัดปทุมวนาราม และกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ศาลาพระราชศรัทธาน้อมถวายผ้าไตร จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยเดชานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งมวลขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน Facebook มูลนิธิธรรมดีติดตามข่าวสารงานบุญทางOfficial Line 10 มกราคม 2566

น้อมนำบุญจากการร่วมเททองหล่อพระประธาน วัดป่าสุขใจ กุมภวาปี อุดรธานี

โดยความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน หลวงพ่อสงบ หลวงพ่อสุชิน และศรัทธาสาธุชนจำนวนมากวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ขออนุโมทนาสาธุกับมหากุศลและจิตของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดป่าสุขใจ กุมภวาปีและร่วมเททองหล่อพระประธานขอบคุณภาพสวยๆ ฝีมือพี่เล็ก Leon Lek KenedyอนุโมทนาสาธุFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3y1qfLIน้อมนำบุญจากการร่วมเททองหล่อพระประธาน วัดป่าสุขใจ กุมภวาปี อุดรธานีโดยความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงพ่อสงบ หลวงพ่อสุชินและศรัทธาสาธุชนจำนวนมากวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566ขออนุโมทนาสาธุกับมหากุศลและจิตของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดป่าสุขใจ กุมภวาปี และร่วมเททองหล่อพระประธาน ขอบคุณภาพสวยๆ ฝีมือพี่เล็ก Leon Lek KenedyอนุโมทนาสาธุFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line มูลนิธิธรรมดี

ครั้งแรก ประจำปี 2566 เชิญทุกท่านร่วม

ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 287/2566 ปล่อยปลาหน้าเขียง กลางแม่น้ำย่างกุ้ง#ปล่อยปลาหน้าเขียง เจดีย์เยเลพญา วิหารพระอุปคุต กลางแม่น้ำหมอวุน เมืองสิเรียม ประเทศเมียนมาร์วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 **เชิญร่วมไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 288/2566 #มอบเป็ดไข่ 300 ตัวสนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 15 โรงตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่#ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 25 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มหากุศลอันยิ่งใหญ่ของการต่อชีวิตสัตว์ ผู้ใดให้ชีวิตผู้นั่นย่อมได้ชีวิตขอบุญกุศลบารมีอันแรงกล้านี้ เป็นดั่งแสงสว่างส่องนำทาง ให้ทุกท่านได้เข้าถึงมรรคผล นิพพาน ด้วยเทอญ…. **ร่วมบุญตามศรัทธาที่ กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 026-237-3373Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 065-096-1595

เรียนเชิญกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

**ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน** ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารวันที่ ๑๐ มกราคม 2566เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. หรือรับชมผ่านทาง Facebook Liveวัดปทุมวนาราม หรือ มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyse ติดตามข่าวสารงานบุญมูลนิธิธรรมดีOfficial Lineโทร 092-9561145065-0961595

#ตักบาตรเติมบุญ #วันพระแรกของปีกระต่ายทอง ครั้งที่ 209 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ต่อยอด #มหาทานบารมี ยอดสะสม 59,868 ชุด

ถวายพระสงฆ์สามเณร วัดปทุมวนารามถวายพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์บุคลากรทางการแพทย์ 28 โรงพยาบาล เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการให้การตักบาตร ย่อมได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือเป็นที่รักของผู้คนคนดีมีปัญญาย่อมคบหาด้วยมีชื่อเสียงดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติภูมิ ขั้นตอนการตักบาตรชุดละ 79 บาทแจ้งวันและจำนวนแจ้งชื่อสกุล สำหรับติดหน้ากล่องกรุณาโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 0382502035ชื่อ บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ปฯ ส่งหลักฐานโอนเงินวันพระ วันศุกร์ที่ 6 มกราคมปิดรับวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม เวลา 13.00 น. #ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญร่วมบุญติดต่อ Official Line @dmgbooksสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-625-5289 (คุณอะตอม)098-268-6813 (คุณหยก)092-956-1145 (คุณนก)

อนุโมทนากับมหาบุญยิ่งใหญ่ประจำปี 2565 กับมูลนิธิธรรมดี #ปัจจัยร่วมบุญ 63,589,608.25 บาท

ที่กัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมบุญทั้งกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ขอกุศลผลบุญนี้จงสำเร็จกับทุกท่านโดยไม่มีประมาณให้ท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกท่าน เทอญ **สรุปกิจกรรมมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 **#ปัจจัยร่วมบุญ 63,719,108.25 บาท 1.มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ประจำปี 2565 จำนวน 8 วัด/สำนักสงฆ์ ยอดปัจจัยรวม 31,047,413.25 บาท(15 ต.ค. – 8 พ.ย. 65) 1)วัดกู่คำ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เททองหล่อหลวงปู่พระอุปคุต)ยอดปัจจัย 1,468,890 บาท 2)จุลกฐิน วัดสามัคคีบุญญาราม จ.ลำปางยอดปัจจัย 9,000,000 บาท 3)วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง จ.ตราด (สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก)ยอดปัจจัย 6,055,900 บาท 4)ทอดผ้าป่า สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์คีรีเขต ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ยอดปัจจัย 490,000 บาท 5)จุลกฐิน วัดป่าชลิตานุสรณ์ หุบชะนี จ.ประจวบคีรีขันธ์ยอด 1,724,295.25 บาท 6.)ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา …

อนุโมทนากับมหาบุญยิ่งใหญ่ประจำปี 2565 กับมูลนิธิธรรมดี #ปัจจัยร่วมบุญ 63,589,608.25 บาท Read More »

#ตักบาตรเติมบุญ #วันพระสุดท้ายของปี 2565 ครั้งที่ 208 วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 65 ถวาย 1,247 ชุด ยอดรวม 59,868 ชุด

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์และกัลยาณมิตรร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 208สวนป่าศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมฯภัตตาหารวันนี้ ขนมจีนน้ำยากะทิ/ลูกชิ้นปลา หมี่คลุกลูกชิ้นหมู ข้าวผัดฟักทองไก่ใบโหระพา/ไข่ต้มถวายแด่พระสงฆ์สามเณร วัดปทุมวนารามราชวรวิหารพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลพระสงฆ์น้องๆ บ้านเด็กกำพร้าและพิการทางสายตาและบุคลากรทางการแพทย์ หนึ่งคนให้ หลายคนรับอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ #ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ#ยิ่งให้ยิ่งได้#สร้างใจให้เป็นสุข Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line065-096-1595Facebook DMG BooksOfficial Line 092-9561145 ธรรมดีทัวร์กราบอนุโมทนาบุญสาธุ สาธุ สาธุ

2566 เป็นปีที่ดีที่สุด รับปีกระต่ายทอง เริ่มต้นด้วยการสร้างวัดป่าสุขใจ กุมภวาปี อุดรธานี

เททองหล่อพระประธานใส่บาตร ฟังธรรม พระวัดป่าสายหลวงปู่มั่นเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งกระแสบุญจากการสร้างวัดป่า สร้างอริยบุคคลเป็นบุญสถานที่บริสุทธิ์มีอานิสงส์อเนกอนันต์ประมาณมิได้ ตลอดอนันตกาล Line @dmgbooks092-956-1145ร่วมบุญที่บัญชีวัดเมตตากิตติคุณไทยพาณิชย์ 859-223017-7รับใบอนุโมทนาบัตรไลน์มูลนิธิธรรมดี @dfoundation

“…ความหมายของการที่เราสร้างวัดเราไม่ได้สร้างวัดว่าเป็นวัดของหลวงพ่อ ของพระเราสร้างขึ้นมา ความหมายวัดของเราก็คือแสดงออกด้วยความเป็นบ้านของใจ

พวกเราอยู่ทางบ้านทางช่องบ้านช่องห้องหับ ที่อยู่อาศัย เป็นบ้านของกายซะเสียแต่วัด คือย่นเข้ามา เป็นสิ่งที่พาจิตใจที่รุ่มร้อนจิตใจที่มืดบอด จิตใจที่เป็นฟืนเป็นไฟ มีแต่ความบาดหมางหรือมีความชุ่มเย็น ตามวาระเหตุผลของใจแสดงออกมาที่มีคุณค่า หรือเสียท่า นั่นเป็นสถานที่มาย้อนกลับ มาอยู่ก็เหมือนเป็นครอบครัวเป็นตระกูลที่ใฝ่กระทำนำความร่มเย็น ปฏิบัติต่อกันและกันปวารณาซึ่งกันและกัน ในการที่จะบอกกล่าวตักเตือน แนะนำพร่ำสอนเป็นคติตัวอย่างซึ่งกันและกันให้เกียรติต่อกัน มีน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นล่ะ บ้านของใจสำหรับความหมายของเราสำหรับวัดที่เราสร้างเราถึงตั้งชื่อคำว่า สุขใจเพราะใจจะมีความสุข ความทุกข์ ก็อยู่ที่ใจนั่นล่ะ หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโตแสดงธรรมเทศนา ณ วัดป่าสุขใจ (กุมภวาปี) จังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕โอกาสทองของทุกท่าน เชิญร่วมบุญสร้างวัดป่าสุขใจกุมภวาปี อุดรธานี หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต ท่านกำหนดสร้างเสร็จภายใน 3 เดือน และฉลองวัด วันที่ 8 มกราคม 2566เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่บัญชีวัดเมตตากิตติคุณไทยพาณิชย์ เลขที่ 859-223017-7 รับใบอนุโมทนาบัตรกรุณาส่งชื่อที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ไลน์มูลนิธิธรรมดี @dfoundation Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line065-096-1595