มหามงคลแห่งชีวิต ร่วมสร้างรูปหล่อในหลวง ร. 9 ทรงผนวช

… อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งเพียบพร้อมด้วยสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเสื่อมใสยิ่งนัก ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง … ขอคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขสวัสดี ขอทุกๆ ท่านจงมีส่วนได้รับกุศลความดีงามอันจักพึงมีจากการที่ข้าพเจ้าเข้าอุปสมบทในพระศาสนาครั้งนี้โดยทั่วกันเทอญ” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ***เชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบูชารูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงผนวชเทคนิค : หล่อบรอนซ์ขนาด : 21 x 27 x 34 CM ร่วมบุญตามศรัทธาที่ ธนาคารกสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7 ***ท่านที่มีจิตศรัทธา บูชารูปหล่อในหลวงร.9 ทรงผนวชติดต่อสอบถาม☎️ 095-265-3275 Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Linehttps://bit.ly/3y1qfLI ในหลวงทรงผนวช ฟังคลิปhttps://youtu.be/hHzYrmR2Jz4 มูลนิธิธรรมดี ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์