March 2023

อนุโมทนาสาธุกับกัลยาณมิตรทุกท่าน

ที่ร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๑๑วัดปทุมวนาราม โดยพระครูสังฆวิสุทธิ์ พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ววัดป่าวิเวกวัฒนาราม มุกดาหารและร่วมบุญถวายปัจจัย สร้าง ‘ถนนพระทรงธรรม’ในมงคลวาระครบรอบปีที่ 84 วันออกบวชของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ยอดปัจจัย 126,477 บาทยอดอัพเดท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 ประมาณ 500,000 บาท(งบประมาณสร้างถนน 2,138,600 บาท) เชิญร่วมบุญที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 086-3-02893-4พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืนชมคลิปทางลงเขาจากวัดป่าภูสร้างแก้ว อ.คำชะอี มุกดาหารOfficial Lineโทร 092-9561145Facebook มูลนิธิธรรมดี

อนุโมทนาสาธุกับกัลยาณมิตรทุกท่าน Read More »

5 สิ่งที่ห้ามพูด! สำหรับผู้ประสบความสำเร็จ

เชิญร่วมตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระโสณะและพระอุตตระ พระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชนิมนต์ให้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ ครั้งแรก! เรียนรู้ ทำกิน สร้างอนาคตที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมหนึ่งเดียวในโครงการพระราชดำริ 5,151 โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 27 วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 (2 วัน 1 คืน)สมัครที่ 099-397-5333

5 สิ่งที่ห้ามพูด! สำหรับผู้ประสบความสำเร็จ Read More »

สงกรานต์ปีนี้ 14 เมษายน 2566 เชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ (ครั้งแรก) ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช กราบหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด 3 ปาง และร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ ปัจจุบันมีพระศรีปัญญาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 9 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ 19 ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในการนี้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง รูปทรงระฆังคว่ำตามแบบลังกา ความกว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 69 เมตร และอยู่ในขั้นตอนของการหุ้มองค์พระเจดีย์ด้วยสเตนเลส ใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท โดยในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ปีนี้ วันที่

สงกรานต์ปีนี้ 14 เมษายน 2566 เชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ Read More »

เชิญร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 293

มอบชุดหนังสือประวัติศาสตร์ มรดกแห่งแผ่นดินให้ 10 รร ในนครปฐม รร ที่ 534 – 543 แห่ง จากเป้า 590 โรงเรียนทั่วประเทศ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค1.หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย2.หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครปฐม โครงการตามรอยพระราชา #27 25-26 มีค 66 ร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373 Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 097-2562599 ความรู้สึกทั้งหมด 1212

เชิญร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 293 Read More »

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญใหญ่ทั้งหมดด้วยกัน ครั้งแรก! #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 292

#ปล่อยปลาหน้าเขียง ลงแม่น้ำหอม เมืองเว้ เวียดนามและปล่อยแมงดาทะเล ใกล้เมืองดานัง วันที่ 19 มีนาคม 2566* เชิญร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 293 มอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน ให้ 10 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ 459-469 ทั่วประเทศร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373Facebook มูลนิธิธรรมดี Official Linehttps://bit.ly/2VaWeV1 097-2562599

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญใหญ่ทั้งหมดด้วยกัน ครั้งแรก! #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 292 Read More »

เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๑๑

ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารพระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร เมตตาแสดงธรรมและนำปฏิบัติวันพระ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น ชมคลิป https://youtu.be/VqkhKYl5ksEหรือรับชมผ่านทาง Facebook Liveมูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyseDanai Chanchaochai https://bit.ly/3c3Gtxc ติดตามข่าวสารงานบุญFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Lineโทร 092-9561145

เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๑๑ Read More »

ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ พระปฐมเจดีย์ รู้แล้ว…ต้องไปตามรอยฯ

ตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์พระโสณะและพระอุตตระ พระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชนิมนต์ให้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ ครั้งแรก! เรียนรู้ ทำกิน สร้างอนาคตที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมหนึ่งเดียวในโครงการพระราชดำริ 5,151 โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 (2 วัน 1 คืน)เนยหอม 099-397-5333 แอมมี่ 096-145-3515 สมัครที่ https://bit.ly/3J26r10https://www.facebook.com/thekingjourneyth

ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ พระปฐมเจดีย์ รู้แล้ว…ต้องไปตามรอยฯ Read More »

รับบุญใหญ่ช่วงสงกรานต์ สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ จังหวัดพัทลุง

สูง 75 เมตร บนทางสี่แพร่งหนึ่งเดียวในไทย ตามพุทธประสงค์วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) วัดเก่าแก่สมัยหลวงปู่ทวดต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง พัทลุง ครั้งแรก! สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ นับจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร แห่งวัดบวรนิเวศน์ฯประทานมาในวโรกาส 60 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ 2549หนึ่งเดียวในไทย! กราบสักการะหลวงปู่ทวด 3 ปาง สมัยหนุ่มสมัยปราบมาร และพระโพธิสัตว์กราบสักการะพระบรมรูปทรงผนวชในสมเด็จพระเจ้าตากสิน และในหลวงรัชกาลที่9ร่วมบุญตามศรัทธาที่ธนาคารกรุงไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดีเลขที่ 691-0-22009-9 รับใบอนุโมทนาบัตร ส่งชื่อที่อยู่ หลักฐานการโอนปัจจัยมาที่Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Lineโทร 094-4034245โทร 097-2562599 ** เชิญร่วมเดินทางกราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ถ้ำตากฟ้า เขาขุนพนม สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช14-17 เมษายน 2566โปรแกรมการเดินทาง สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม! LINE @dmgbooks Facebook ธรรมดีทัวร์098-268-6813 (คุณหยก)092-956-1145 (คุณนก)099-625-5289 (คุณอะตอม)

รับบุญใหญ่ช่วงสงกรานต์ สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ จังหวัดพัทลุง Read More »

ตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์

พระโสณะและพระอุตตระ พระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชนิมนต์ให้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิครั้งแรก! เรียนรู้ ทำกิน สร้างอนาคตที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมหนึ่งเดียวในโครงการพระราชดำริ 5,151 โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 (2 วัน 1 คืน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ https://bit.ly/3J26r10  เนยหอม 099-397-5333 แอมมี่ 096-145-3515 

ตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์ Read More »

ใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณรโอม สามเณรซี

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม (มีสามเณร 2 รูป) วังน้ำเขียว เช้านี้อากาศดี เย็นสบายลูกเณรเดินบินฑบาตรสุดสาย ระยะทาง 6-7 กม.จากนั้น ไปกราบหลวงพ่อกัณหา สุขกาโมฟังธรรมหลวงพี่มหาอนุชนรับประทานอาหารก้นบาตรน้อมนำบุญให้ทุกท่านครับ สาธุ สาธุ

ใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณรโอม สามเณรซี Read More »