กิจกรรมปัจจุบัน

กิจกรรมปัจจุบัน

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน เยียวยาชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ บุคลากรศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง อ่างทอง

มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ครอบครัวขอบคุณทิพยประกันภัย บริษัทไทยฮากัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีทุกท่านและมอบชุดหนังสือประวัติศาสตร์ ชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง** ครั้งต่อไป ร่วมบุญใหญ่ #มหาทานบารมี#มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 1,000 ครอบครัว วัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดียวันที่ 16 ธันวาคม 2565เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี026-2-37337-3กสิกรไทย สยามสแควร์FB มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 065-0961595

#เชิญร่วมบุญใหญ่ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 284 #ปล่อยปลาหน้าเขียง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย ราชธานีแห่งแรก

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565เวลา 16.30 น.น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์ #ปัจจัยร่วมบุญทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบบุญใหญ่ #มหาทานบารมี#มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 1,000 ครอบครัววัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย16 ธันวาคม 2565ร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์เลขที่ 026-2-37337-3Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line#ฝากประชาสัมพันธ์ครับ

เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมและปฎิบัติ โดยหลวงพ่อโพธินันทะ เมตตาแสดงธรรม หัวข้อ ‘การภาวนาบทสุดท้าย’

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น มูลนิธิโรจนธรรม สุขุมวิท 23 ซอย 1เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางโดยรถไฟฟ้าFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Linehttps://bit.ly/3y1qfLIโทร 065-096-1595

…ชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ ยังรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบริจาคใหญ่ในครั้งนี้ยอดปัจจัย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 256530,131.99 บาท เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อยร่วมบุญบริจาคถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด 300,000 บาทและมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 40 โรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน ครูอาจารย์นักเรียนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไปเชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี026-2-37337-3 กสิกรไทย สยามสแควร์เชิญร่วม #โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23หนึ่งวันตามรอยแม่ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองธรรมดีร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย*ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง*อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อยสมัครที่ https://bit.ly/3z0Co5DFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 065-0961595

เชิญผู้สนใจปฏิบัติตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน ร่วมฟังธรรม และปฏิบัติ โดยพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก

ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามวันพฤหัสที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.**กรุณาเตรียมเบาะนั่งสมาธิส่วนตัวมาด้วยครับ** ชมคลิปการแสดงธรรม ติดตามข่าวสารงานบุญทางOfficial Lineโทร 092-9561145065-0961595

เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ ๕ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว) วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหารเมตตาแสดงธรรม และนำปฏิบัติ ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ครั้งที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ชมคลิป https://youtu.be/VqkhKYl5ksEหรือรับชมผ่านทาง Facebook Liveวัดปทุมวนาราม หรือมูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyseติดตามข่าวสารงานบุญมูลนิธิธรรมดีOfficial Lineโทร 092-9561145โทร 065-0961595

เชิญทุกท่าน ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย มอบถุงยังชีพ 400 ครอบครัว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้ระดับน้ำจะลดลงแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันจึงเชิญชวนผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ร่วมบุญบริจาคถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด 300,000 บาทและมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 40 โรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน ครูอาจารย์นักเรียนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไปเชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี026-2-37337-3กสิกรไทย สยามสแควร์เชิญร่วม #โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23หนึ่งวันตามรอยแม่ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองธรรมดีร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย*ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง*อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อยสมัครที่ https://bit.ly/3z0Co5DFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 065-0961595

ภาพรวมบรรยกาศงานมหากฐินมูลนิธิธรรมดี วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ. เลย (ภาพช่วงพิธีแห่กฐิน)

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วม #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ปี 2565 8 วัด/สำนักสงฆ์ยอดปัจจัย 31,047,413.25 บาท ** และร่วมบุญกฐินตกค้าง 18 วัด/สำนักสงฆ์ยอดปัจจัย 356,164.88 บาท #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 8 วัด#มหาทานบารมี มอบข้าวสาร 2 ตัน มอบทุนการศึกษานักเรียน 300 คน/รูปเททองหล่อพระอุปคุตสร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมบุญที่บัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”ไทยพาณิชย์ 059-284905-9

ภาพรวมบรรยกาศงานมหากฐินมูลนิธิธรรมดี วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ. เลย (ภาพช่วงพิธีถวายผ้ากฐิน)

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วม #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี ปี 25658 วัด/สำนักสงฆ์ยอดปัจจัย 31,047,413.25 บาท ** และร่วมบุญกฐินตกค้าง 18 วัด/สำนักสงฆ์ ยอดปัจจัย 356,164.88 บาท ** #มหากฐินมูลนิธิธรรมดี 8 วัด#มหาทานบารมี มอบข้าวสาร 2 ตัน มอบทุนการศึกษานักเรียน 300 คน/รูปเททองหล่อพระอุปคุตสร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมบุญที่บัญชี “มูลนิธิธรรมดี เพื่อทอดผ้าป่าและกฐินทั่วประเทศ”ไทยพาณิชย์ 059-284905-9