น้อมนำบุญให้ทุกท่านและทุกดวงจิต ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 235

เสาร์ที่ 12 กันยายน มูลนิธิธรรมดี น้อมนำบุญให้ทุกท่านและทุกดวงจิตไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 235 ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลายี่สก ณ วัดกู้ และ ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ให้โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ พร้อมนำปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด เข้าร่วมโครงการมอบหนังสือฯ ให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ ร่วมบุญที่ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 / กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุ มูลนิธิธรรมดี