Month: December 2020

มูลนิธิธรรมดีร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญา ถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน 100 ชุด

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิธรรมดีร่วมส่งต่อเเสงสว่างแห่งปัญญาถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน 100 ชุดมูลค่า 1.47 ล้านบาท แด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดถ้ำกลองเพล  เพื่อมอบต่อไปยังโรงเรียนในหนองบัวลำภู 100 แห่ง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณเวียงชัย แก้วพินิจเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีความผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สืบไป มูลนิธิธรรมดีมอบชุดหนังสือไปแล้วกว่า 932 โรงเรียน มูลค่า 16.4 ล้านบาท ร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี772-2-31154-4 กสิกรไทย 092-956-1145

เชิญร่วม ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 242

วันรัฐธรรมนูญ พฤหัสที่ 10 ธันวา 2563 เชิญร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 242#ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว วัดกู้ ปากเกร็ด นนทบุรี เวลา 9.09 นร่วมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา และสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์ร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่ กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 026-2-37337-3  092-956-1145  098-268-6813อนุโมทนาสาธุ มูลนิธิธรรมดี

ผลงานปั้นโดยอาจารย์วัชระ ประยูรคำ รูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

อาทิตย์ที่ 6 ธันวา มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ร่วมน้อมถวายรูปหล่อ หลวงปู่บุญเพ็ง ใส่บาตร ฟังธรรมจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย ปฏิบัติบูชา ถวายแด่บูรพาจารย์ และ ในหลวง รัชกาลที่ 9  092-956-1145 /   098-268-6813อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

น้อมนำบุญจากการ ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ ร่วม#ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ #ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว และ ในอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะในพระราชดำริ ร. 9วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู  (เป็นพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี กรมประมง) กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 026-2-37337-3  092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี