Month: April 2023

น้อมนำบุญให้ทุกท่าน #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 296

#ปล่อยปลาหน้าเขียง #ปลาหมอไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพพระเจ้าตากสินมหาราชและถวายภัตตาหารแด่ท่านเจ้าคุณมีชัยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม คณะสงฆ์สามเณร 50 รูป เสาร์ที่ 29 เมษายน 2566** เชิญร่วมบุญใหญ่ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 297#ปล่อยปลาหน้าเขียง วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา 17:00 นเชิญร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373 LINE 094-403-4245

เชิญร่วมบุญใหญ่ วันพระราชสมภพพระเจ้าตากสินมหาราช

กราบหลวงพ่อทองคำ สมัยสุโขทัยหลวงพ่อพระแสน หลวงพ่อสุข พระประธาน (ทองแสนสุข)วัดหงส์รัตนาราม ตักศิลาแห่งกรุงธนบุรีถวายภัตตาหารแด่ท่านเจ้าคุณมีชัยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม คณะสงฆ์สามเณร 50 รูปน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าตาก เสาร์ที่ 29 เมษายน 2566และร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 296#ปล่อยปลาหน้าเขียง#ปลาหมอไทยเชิญร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373 094-403-4245

สร้างบุญใหญ่รอบ 2 ทศวรรษ ถวายฉัตรหลวงพ่อแก่

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุพันปี วัดหน้าโคก วันฉัตรมงคลพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อหินทรายแดงแบบเกศตุ้มเป็นที่นับถือศรัทธา ประทานความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงาน(มูลนิธิธรรมดีและสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เคยถวายเมื่อ 20 ปีก่อน) อานิสงส์การสร้างฉัตรถวายเป็นพุทธบูชา๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน๒. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว๓. ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน๔. เป็นผู้ไม่มีจัญไร๕. เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ๖. เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณละเอียด๗. เป็นผู้ไม่มีอันตราย๘. เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ เชิญร่วมบุญถวายฉัตร บูรณะพระอุโบสถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ พรม ถวายหลวงพ่อแก่ตามศรัทธาที่ ธนาคารกสิกรไทยบัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อร่วมบุญสาธารณประโยชน์เลขที่ 026-2-38513-4พร้อมฟังธรรม กราบพระอริยสงฆ์เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาโทร.098-268-6813 (คุณหยก)092-956-1145 (คุณนก)099-625-5289 (คุณอะตอม)

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมะในสวนป่ากลางกรุง ครั้งที่ 12

หลวงพ่อโพธินันทะ เมตตาเดินทางจากเชียงใหม่ แสดงธรรมหัวข้อ ที่สุดคือความว่าง วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามฯ (BTS สยามพารากอน) เวลา 18.00 – 19.30 น ชมคลิปครั้งก่อน https://youtu.be/A1qDMPFfT0M เนื่องจากพื้นที่จำกัดขอความกรุณาท่านที่จะมาร่วมฟังธรรมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อล่วงหน้าที่มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 098-268-6813 (คุณหยก)092-956-1145 (คุณนก)

ท่องกรุงเก่า เล่าประวัติศาสตร์ คนดีศรีอโยธยา นั่งสมาธิยามค่ำคืน วัดมเหยงคณ์ ถวายเป็นพุทธบูชา

เชิญสร้างมหาบารมี ร่วมถวายฉัตรพระประธานหลวงพ่อแก่ วัดหน้าโคก วันฉัตรมงคลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย เนื้อหินทรายแดงแบบเกศตุ้ม สันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๓๒ ขุทกนิกาย)๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน๒. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว๓. ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน๔. เป็นผู้ไม่มีจัญไร๕. เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ๖. เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณละเอียด๗. เป็นผู้ไม่มีอันตราย๘. เกิดในตระกูลสูงศักดิ์เชิญร่วมบุญถวายฉัตร บูรณะพระอุโบสถ เปลี่ยนวอลเปเปอร์ พรม ถวายหลวงพ่อแก่ตามศรัทธาที่ ธนาคารกสิกรไทยบัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อร่วมบุญสาธารณประโยชน์เลขที่ 026-2-38513-4 พร้อมฟังเทศนาธรรม และรับพรจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา กราบนมัสการหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสีเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ อายุ 71 ปี 48 พรรษากราบนมัสการพระมงคลกิจโกศล “หลวงปู่ฤาษีตาไฟ” เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ กราบนมัสการพระครูอุดมปิยธรรม เจ้าอาวาสวัดหน้าโคก กิจกรรมไฮไลท์สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาตอนกลางคืน โบสถ์เก่าวัดมเหยงคณ์ตักบาตรเติมบุญยามเช้า ณ วัดมเหยงคณ์ชมไฮไลท์เครื่องทองอยุธยา สมบัติชาติ ณ …

ท่องกรุงเก่า เล่าประวัติศาสตร์ คนดีศรีอโยธยา นั่งสมาธิยามค่ำคืน วัดมเหยงคณ์ ถวายเป็นพุทธบูชา Read More »

เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน กรุณาให้เกียรติร่วมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรเวที

เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร สิริอายุวัฒนมงคล 83 ปี 61 พรรษา และฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉายสิริอายุ 82 ปี วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์วัดปทุมวนารามฯ เวลา 10.30 น พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถระ 9 รูป และพระภิกษุสามเณร วัดปทุมฯ ทุกรูป พระสงฆ์ให้พร จากนั้นเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหาร และเยี่ยมชมสวนป่าศาลาพระราชศรัทธา พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ตามอัธยาศัยเพื่อจัดเตรียมอาหารรับรองทุกท่าน กรุณา RSVP น้องนก 092-9561145น้องหยก 098-2686813กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับมูลนิธิธรรมดีLine @dfoundation

กราบหลวงปู่ทวดปางชนะมาร วัดท่ามิหรำ พัทลุง

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราชอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญมหากุศลวันสงกรานต์ 2566ถวายปัจจัย 515,310 บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาท)สร้างพระมหาธาตุเจดีย์พัทลุง วัดอินทราวาส (ท่ามิหรำ) โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้ ทุกท่านยังสามารถร่วมบุญสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ได้(งบประมาณ 45 ล้านบาท) โดยท่านที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป เชิญรับเหรียญหลวงปู่ทวดปางชนะมารร่วมบุญที่กรุงไทยมูลนิธิธรรมดี 691-0-22009-9รับใบอนุโมทนาบัตร ส่งชื่อที่อยู่ทางFacebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 094-4034245

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญมหากุศลวันสงกรานต์ 2566

ถวายปัจจัย 515,310 บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาท)สร้างพระมหาธาตุเจดีย์พัทลุง วัดอินทราวาส (ท่ามิหรำ)โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราชทั้งนี้ ทุกท่านยังสามารถร่วมบุญสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ได้(งบประมาณ 45 ล้านบาท) โดยท่านที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป เชิญรับเหรียญหลวงปู่ทวดปางชนะมารร่วมบุญที่กรุงไทยมูลนิธิธรรมดี 691-0-22009-9รับใบอนุโมทนาบัตร ส่งชื่อที่อยู่ทาง Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 094-4034245

#เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยการให้

#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 222วันพระ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตรร่วมตักบาตรเติมบุญ ถวายภัตตาหาร จำนวน 954 ชุดยอดรวมสะสม 69,249 ชุดภัตตาหารวันนี้หมี่คลุกลูกชิ้นหมูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วข้าวไก่ผัดพริกขิง/ไข่ต้มนำไปถวายพระ และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาร่วมงานสงกรานต์ที่โรงพยาบาลสงฆ์และนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หนึ่งคนให้ หลายคนรับขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ #ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญในวาระดิถีปีใหม่ไทยนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง อิ่มเอมใจและมีสติในทุกขณะของการดำเนินชีวิตขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัวตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารและขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไปกราบอนุโมทนาบุญสาธุ สาธุ สาธุ Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 097-2562599

#เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยการให้ #ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 222 วันพระ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตรร่วมตักบาตรเติมบุญ ถวายภัตตาหาร จำนวน 954 ชุดยอดรวมสะสม 69,249 ชุด ภัตตาหารวันนี้หมี่คลุกลูกชิ้นหมูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วข้าวไก่ผัดพริกขิง/ไข่ต้มนำไปถวายพระ และมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาร่วมงานสงกรานต์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ และนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หนึ่งคนให้ หลายคนรับขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ #ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญในวาระดิถีปีใหม่ไทยนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง อิ่มเอมใจและมีสติในทุกขณะของการดำเนินชีวิตขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ ให้คำว่า ‘ไม่มี’อย่าได้พึงเกิดมีแก่ทุกท่านและครอบครัวตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารและขอให้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการทำกิจการงานกุศลทั้งปวงตลอดไปกราบอนุโมทนาบุญสาธุ สาธุ สาธุ Facebook มูลนิธิธรรมดีOfficial Line 097-2562599