Month: October 2021

น้อมถวายพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง) จังหวัดลำปาง

หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล เมตตาเป็นประธาน อธิษฐานจิตพร้อมด้วย หลวงปู่ทองสุก อุตตรปัญโญหลวงปู่คำมูล ชิตมาโร หลวงปู่เจริญ จัตตสลโลและพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า รวม 10 รูป พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวชผลงานของอาจารย์วัชระ ประยูรคำ ในโอกาสนี้ มูลนิธิธรรมดีได้น้อมถวายหนังสือประวัติศาสตร์ชุดแสงแห่งปัญญา ให้โรงเรียน 59 แห่งในจังหวัดลำปางถุงยังชีพ ก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด ให้ 250 ครอบครัวรวม 12,890 ครอบครัวทั่วประเทศ และถวายปัจจัย 109,030 บาท ต่อยอดบุญกฐินสามัคคีวัดสามัคคีบุญญาราม วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ เจ้าอาวาสเชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่บัญชีวัดสามัคคีบุญญารามธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 7550066794 *************มูลนิธิธรรมดีเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2564 1 สำนักสงฆ์พุทธเจดีย์ ทับสะแก 30 ตค2 วัดป่าชลิตานุสรณ์ ประจวบฯ 31 ตค3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จันทบุรี …

น้อมถวายพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง) จังหวัดลำปาง Read More »

การเดินทางครั้งสำคัญในชีวิต 22 -24 ตุลาคม 2564

ถวายพระพุทธรูปธรรมดีทองคำ ปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย น้อมถวายพระบรมรูปหล่อครึ่งพระองค์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช “ภูมิพโลภิกขุ” เนื้อบรอนซ์ หนัก 50 กิโล ผลงาน อจ. วัชระ ประยูรคำ ประดิษฐาน ณ วัดดอยหลวงปู่หลวง (วัดสามัคคีบุญญาราม)จังหวัดลำปาง โดยหลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล เมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ กราบนมัสการ ฟังธรรม พระอาจารย์อารยวังโสวัดป่าพุทธพจน์ หริภุญไชย จ. ลำพูน กราบสักการะวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร ลำพูนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปางวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน โทรศัพท์‭092-956-1145‬086-884-2449 ติดต่อ LINE ธรรมดีทัวร์https://lin.ee/23srGai ร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทยบัญชีมูลนิธิธรรมดี026-2-25377-7