น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 #ปล่อยปูทะเล #เขี่ยไข่ปูม้า #ให้อาหารปลาฉลามเสือดาว และปลาสารพัดชนิด

พฤหัส 19 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรร่วมกิจกรรมตามรอบพระราชา น้อมนำบุญจากการ#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 ศึกษาเรียนรู้การปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง ในอดีตคือ  เขาหัวโล้น ที่ดินชายฝั่งที่ถูกน้ำทะเลเซาะ ปัจจุบัน คือ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนี่องมาจากพระราชดำริและ ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ให้ 10 โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ในโครงการมอบหนังสือฯ ให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ ร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ กสิกรไทย 026-2-37337-3บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 772-2-31154-4   092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี