December 2023

น้อมถวายดอกบัวทองคำประดับอัญมณี

บูชาคุณหลวงปู่พระอุปคุตมหาเถระวันเพ็ญพุธครั้งที่ 2 ประจำปี 2566รังสรรค์โดยกลุ่มเพ็ญพุธเชื่อมพุทธบารมีจากวิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบคีรีขันธ์ยังวัดกู่คำ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม) จังหวัดมุกดาหารและแผ่พุทธบารมีไปทั่วประเทศไทย ประเทศศรีลังกาและทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ถึง 5,000 ปี คู่กับสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ วาธุกุมบุรี ธัมมะคีธี ศรีมังคละ ธมฺมราธนภิธาน นายากา เถโร ประธานกรรมวาจาจารย์ วัดอัศคีรีมหาวิหารเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด Nelligala International Buddhist Center ประเทศศรีลังกา เมตตาอธิษฐานจิต และสวดมนต์ก้อนเมฆเคลืีิอนบังพระอาทิตย์ให้เกิดร่มเงา และทรงกลดตลอดเวลาที่มีการสวดมนต์และปล่อยปูหน้าเขียงบนสะพานสราญวิถี กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน สาธุ สาธุ มูลนิธิธรรมดีLine @dfoundation

น้อมถวายดอกบัวทองคำประดับอัญมณี Read More »

อัศจรรย์อาทิตย์ทรงกลด #มหาทานบารมี ครั้งที่ 327

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปูหน้าเขียงน้อมถวายเป็นพุทธบูชา หน้าวิหารหลวงปู่พระอุปคุตประจวบคีรีขันธ์ อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566เชิญร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 328#ปล่อยปลาหน้าเขียง แม่แตง เชียงใหม่ถวายหลวงปู่พระอุปคุต วันเพ็ญพุธสุดท้ายประจำปีวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373Official Line @dfoundation092-956-1145

อัศจรรย์อาทิตย์ทรงกลด #มหาทานบารมี ครั้งที่ 327 Read More »

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างพิพิธภัณฑ์

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดป่านาคำน้อย อุดรธานีหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เมตตาเป็นประธานสงฆ์วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567ณ วัดป่ารวมธรรม อุดรธานี ร่วมบุญที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีวัดป่านาคำน้อย เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์กรรมฐานฯเลขที่ 444-1-44394-7 รับใบอนุโมทนาบัตรติดต่อ Line @dfoundation สนใจร่วมเดินทางโปรแกรม https://bit.ly/3uN2cDa ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคลพร้อมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติภาวนา สำรองที่นั่งโทร. 02-651-9599098-268-6813 (คุณหยก)092-956-1145 (คุณนก)หรือ LINE : @dmgbooks

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างพิพิธภัณฑ์ Read More »

พระธรรมรัตนเถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala

สถานที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุและ ‘สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์’ เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมตตาถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนเถโร มีกำหนดการพำนักในประเทศไทยระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2566 มูลนิธิธรรมดีOfficial Line @dfoundationกสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7092-9561145 +4 ความรู้สึกทั้งหมด 223Madusanka Dilshan และ คนอื่นๆ อีก 222 คน

พระธรรมรัตนเถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala Read More »

“ทานบารมี”

ทานบารมีที่การให้ ใจถึงพร้อมกายอ่อนน้อมพร้อมวจี ไมตรีจิตเราเกิดมามีกรุณา พาผูกมิตรเมตตาจิตคิดการให้ ใจการุณ…” สาธุกับกองบุญใหญ่ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมปัจจัยถวายผ้าป่าบำรุงวัดไทยในแดนพุทธภูมิ 7 วัด ปัจจัยสร้างมหาทานบารมี ไถ่ชีวิตรวม 589,380 บาท (รวมเงินรูปี) วัดไทยพุทธคยา 39,500 บาทวัดไทยสิริราชคฤห์ 285,700 บาทวัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร 15,200 บาทวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 42,790 บาทวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 28,990 บาทวัดไทยลุมพินี 28,990 บาทวัดไทย 960 ยอด 41,210 ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลาหน้าเขียง ปล่อยนก 39,000 บาทถวายอาจาริยบูชา 68,000 บาท **หมายเหตุ : ในส่วนอาจาริยบูชาในพระครูสังฆวิสุทธิ์ นั้นท่านมีเมตตาร่วมอนุโมทนาทำบุญคืนแก่มูลนิธิธรรมดีเพื่อเป็นทุนมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือคนและสัตว์ ต่อไป :โอน 17 ธันวาคม 2566จำนวน 30,000 บาทถ้วน** กราบอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งครับ เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7ติดต่อ Line @dfoundation080-236-2956 พระพุทธองค์ ทรงได้แสดงความจริง

“ทานบารมี” Read More »

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 325 สัมฤทธิ์ผล

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปลาหน้าเขียง ลงแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 #มหาทานบารมี ครั้งที่ 324 แจกถุงยังชีพ ผ้าห่ม อาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 500 ครอบครัว พร้อมถวายผ้าป่า วัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย รวมปัจจุบัน 27,500 ครอบครัวในประเทศไทย อินเดีย และศรีลังกา เชิญร่วม #มหาทานบารมี ครั้งที่ 326 #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปลาหน้าเขียง #ปลานิลจิตรลดา ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 21 ธันวาคม 2566 ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373 Official Line @dfoundation 092-956-1145

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 325 สัมฤทธิ์ผล Read More »

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเมตตาให้คณะมูลนิธิธรรมดีนำโดยพระครูวิเวกธรรมธารี ธัมมธโร พระอาจารย์ครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม มุกดาหารดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดีเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ และถวายผ้าป่าร่วมบูรณะพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 พระครูนิโครธบุญญากร (ดร. พระมหาปรีชา กตปุญฺโญ)เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เมตตาเป็นธรรมวิทยากรตลอดการเดินทางตามรอยบาทพระศาสดา 8 – 16 ธันวาคม 2556 ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7ติดต่อ Line @dfoundation080-236-2956

พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา Read More »

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 324 สัมฤทธิ์ผล

แจกถุงยังชีพ ผ้าห่ม อาหารแห้ง ให้ชาวอินเดีย 500 ครอบครัว พร้อมถวายผ้าป่า วัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดีย รวมปัจจุบัน 27,500 ครอบครัวในประเทศไทย อินเดีย และศรีลังกา ครั้งต่อไป เชิญทุกท่านร่วม #มหาทานบารมี ครั้งที่ 325 #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปลาหน้าเขียง ลงแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสีวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ร่วมบุญที่กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี 026-237-3373Official Line @dfoundation092-956-1145

#มหาทานบารมี ครั้งที่ 324 สัมฤทธิ์ผล Read More »

รับลมหนาวปีใหม่ 2567

ครั้งแรก! เชิญร่วมตักบาตรเป็งปุ๊ด (เพ็ญพุธ)สมโภชหลวงปู่พระอุปคุต ปางจกบาตร (กินบ่เสี้ยง)สร้างโดยมูลนิธิธรรมดี ตักบาตรเที่ยงคืน สไตล์ล้านนา ที่วัดกู่คำ สันป่าตอง เชียงใหม่กราบพระอริยสงฆ์ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร หลวงปู่กวง วัดป่านาบุญ หลวงปู่เจริญ วัดอรัญญวิเวก ทำกิจกรรมสนุกสนาน ”ฮักช้าง“ ที่ ปางช้างแม่เเตงพัก รร สิบแสนจันทร์ที่ 25 – พุธที่ 27 ธันวาคม 2566โปรแกรม https://bit.ly/48CopTS ติดต่อ Line @dmgbooksโทร. 02-651-9599098-268-6813092-956-1145

รับลมหนาวปีใหม่ 2567 Read More »

เชิญร่วมบุญใหญ่สร้างมหาทานบารมี ดินแดนพุทธภูมิ

อินเดียเนปาล ประจำปี 2566 1. อุปัฏฐากพระสงฆ์และผู้ติดตาม ร่วมจาริกแสวงบุญสี่สังเวชฯ2. ผ้าห่มสีทอง ถวายพระพุทธเมตตา พุทธคยา3.ผ้าไตรครอง4.ผ้าห่มสีทอง ถวายพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน5.จีวร ถวายหลวงพ่อองค์ดำ6.ผ้าห่ม สักการะเสาอโศก7.ผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดเชตวัน8.แจกมหาทานให้ครอบครัวชาวอินเดีย9.ปล่อยปลาหน้าเขียงลงแม่น้ำคงคา10.ถวายผ้าป่า วัดไทยในแดนพุทธภูมิ ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7ติดต่อ Line @dfoundation 080-236-2956Facebook มูลนิธิธรรมดี

เชิญร่วมบุญใหญ่สร้างมหาทานบารมี ดินแดนพุทธภูมิ Read More »