เชิญร่วมบุญใหญ่ น้อมถวายพระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย แด่พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า 12 แห่ง

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านใหม่ วัดถ้ำเต่าวัดเมตตากิตติคุณวัดป่ารวมธรรมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดป่าไชยชุมพลวัดป่าน้ำโจนผลงานอาจารย์พุทธศิลป์ หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลืองเกรดพิเศษบนฐานหลังพระ ติดตราสัญลักษณ์มูลนิธิธรรมดีดอกบัว ๙ กลีบ แห่งโลกุตรธรรมสื่อถึงมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ ออกแบบโดยอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประติมากร และศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ร่วมบุญตามศรัทธาที่ธ.กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์บัญชี มูลนิธิธรรมดี 026-2-253777Official Line @dfoundationโทร 092-9561145086-8842449บูชาองค์ละ 9,900 บาทหล่อจำนวนจำกัดมูลนิธิธรรมดี ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์มูลนิธิธรรมดี