โครงการปี 2566

น้อมถวายดอกบัวทองคำประดับอัญมณี

บูชาคุณหลวงปู่พระอุปคุตมหาเถระวันเพ็ญพุธครั้งที่ 2 ประจำปี 2566รังสรรค์โดยกลุ่มเพ็ญพุธเชื่อมพุทธบารมีจากวิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบคีรีขันธ์ยังวัดกู่คำ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม) จังหวัดมุกดาหารและแผ่พุทธบารมีไปทั่วประเทศไทย ประเทศศรีลังกาและทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ...

Read More

อัศจรรย์อาทิตย์ทรงกลด #มหาทานบารมี ครั้งที่ 327

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อย #ปูหน้าเขียงน้อมถวายเป็นพุทธบูชา หน้าวิหารหลวงปู่พระอุปคุตประจวบคีรีขันธ์ อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566เชิญร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่...

Read More

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างพิพิธภัณฑ์

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดป่านาคำน้อย อุดรธานีหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เมตตาเป็นประธานสงฆ์วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14...

Read More

พระธรรมรัตนเถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala

สถานที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุและ ‘สยามศรีลังกาวชิรสุวรรณภูมิเจดีย์’ เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เมตตาถวายการต้อนรับพระธรรมรัตนเถโร มีกำหนดการพำนักในประเทศไทยระหว่างวันที่ 19...

Read More