สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

12112103_779975435444234_1664898966816184856_n

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุพระพุทธเมตตา เนื่องในโอกาสเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

32758

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปพระประธานจำลอง
วัดป่าสุขใจ บางบ่อ แด่สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี