เชิญร่วมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 13

S__26788034

เชิญร่วมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 13
และฟังธรรม จากหลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ
เจ้าอาวาสวัดภูตูมวนาราม จังหวัดเลย

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 7.30 ถึง 10.00 น.
สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ The Mind
ศูนย์การค้าเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์

และเชิญร่วมบุญใหญ่
เททองหล่อ 4 บูรพาจารย์ แห่งจังหวัดเลย

2 วัน 1 คืน จังหวัดเลย – เชียงคาน
สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกริมแม่น้ำโขง

กราบนมัสการ
หลวงปู่เผย วัดถ้ำผาปู่นิมิต
หลวงปู่อร่าม วัดป่าถ้ำแกลบ
หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ วัดภูตูมวนาราม
วัดศรีอภัยวัน (วัดหลวงปู่ท่อน)

ครั้งแรก! ร่วมพิธีเททองหล่อ 4 บูรพาจารย์ แห่งจังหวัดเลย หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงหลุย จันทสาโร หลวงปู่คำดี ปภาโส

สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่ากับที่พักริมแม่น้ำโขง
บนเส้นทางแห่งศรัทธา เลย-เชียงคาน
กับ มูลนิธิธรรมดี และ ธรรมดีทัวร์

เดินทางวันที่ 4-5 มีนาคม 2560
โดยสายการบินแอร์เอเชีย

โทร 02 685 2255