ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมถวายปัจจัย ในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร  พระธาตุท่าอุเทน นครพนม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมถวายปัจจัย ในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร
พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

*ทองคำที่ใช้ในโครงการทั้งหมด 18 กิโลกรัม / เพชร 2,049 เม็ด

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 7 ก.ย. 60
มีท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล นำทองคำมาร่วมในโครงการ ประมาณ 8.5 กิโลกรัม
(1 กิโลกรัม = ทองน้ำหนัก 66 บาท = เงิน 1,300,000 บาท)

***อัพเดทยอดปัจจัยล่าสุด วันที่ 7 กันยายน 2560
เป็นจำนวน 7,772,470 บาท
(หมายเหตุ: ในเงินก้อนนี้ จะต้องจ่ายผู้รับเหมาบูรณะองค์พระธาตุท่าอุเทน
งวดสุดท้ายที่ 537,600 บาท ตามสัญญา)

ร่วมบุญที่ ธ. กรุงเทพ
เลขที่ 111-430611-9
“เงินกองทุนสืบสานธรรม”

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ที่มีจิตอันเป็นกุศลมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

มูลนิธิธรรมดี
098-9454265
Official Line: @dfoundation