danai

เทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

มูลนิธิธรรมดี น้อมบุญเทียนพรรษา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ชุดอาบน้ำฝน เทียนเเสงจันทร์เล่มเล็ก ใบมีดโกน เข็ม ด้ายและชุดหนังสืออริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน น้อมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่า ที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี772-2-31154-4  กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์  092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการรับมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อใส่ในถุงยังชีพ

‘ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด’ จาก ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี คุณประเสริฐ จิรคุณสมบัติ กรรมการ คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ คุณวิจักษณ์ สองจันทร์ ดร. ศักดิ์ชัย เตชะเวช ผู้ว่าการภาค สโมสรไลออนส์ คุณฐานิตพัฒน์ (เสวก) สงเคราะห์ คุณศศกร แผ่ดิลกกุล คุณสมศักดิ์ ภัทรแสงไทย คุณนงเยาว์ ภัทรแสงไทย และเครือข่ายบุญ โดยได้จัดส่งของอุปโภคบริโภคสำหรับ 2000 ชุดแรก และจะนำส่งอีก 2000 ชุด เพื่อลำเลียงไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในเขตชายแดนทั่วประเทศ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กองบัญชาการ กองทัพภาคที่หนึ่ง ตารางการแจก https://bit.ly/3hCDU3A เชิญทุกท่านร่วมสมทบกองบุญ ได้ที่ บัญชีมูลนิธิธรรมดี กสิกรไทย 026-2-37337-3 092-9561145 มูลนิธิธรรมดี

บริจาคข้าวสาร จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตราเกษตร อาทิ โจ๊ก วุ้นเส้นคัพ และ วุ้นเส้นถั่วเขียวเกรดเอ มูลค่ารวมสองแสนบาท

คุณแม่ชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง ดร.สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย ผู้แทนมูลนิธิธรรมดี ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตราเกษตร อาทิ โจ๊ก วุ้นเส้นคัพ และ วุ้นเส้นถั่วเขียวเกรดเอ มูลค่ารวมสองแสนบาท ในพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยส่งมอบสิ่งของไปช่วยเหลือวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ตามพระดำริ ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานียิ้มแก้มแตก …

มูลนิธิธรรมดี น้อมบุญแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี ส่งมอบ KN95 2,000 ชิ้น เป็นที่เรียบร้อยสำหรับใส่ดูแลผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย มูลนิธิธรรมดี ขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมบุญผ่านมูลนิธิด้วยครับ #คนไทยไม่ทิ้งกัน#โควิดจิตไม่ตก  092-956-1145 098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre

มูลนิธิธรรมดี ร่วมน้อมบุญสร้าง ระฆังยักษ์และฆ้อง ถวายวัด Nelligala International Buddhist Centreเสร็จ เรียบร้อยเตรียมส่งจากอุบล มากรุงเทพฯ ก่อนจัดส่งทางเรือไปถวายวัด Nelligala International Buddhist Centre เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ให้ทันการสมโภชพระเจดีย์ทองคำ บรรจุพระบรมเกศาธาตุ  วันที่ 28 มีนาคม 2563บนระฆังสลัก ภาษาไทยและอังกฤษ  ข้อความดังนี้  “ฉลองความสัมพันธ์ 700 ปีทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ระหว่างไทย – ศรีลังกา”  092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี

หน่วยทันตกรรมอาสามูลนิธิธรรมดี

คณะทันตแพทย์มหิดลและทีมงาน ร่วมสามสิบคนออกหน่วยทันตกรรม รักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน แจกของเล่น ขนม แก่เด็กนักเรียน ครู พนักงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงวันหยุด มาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงหนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา

ศรัทธาสาธุชนแน่นขนัดวัดบวรฯ

วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคี ร่วมอัญเชิญพระบรมชีวเกศาธาตุ กลับประเทศศรีลังกาโปรยดอกไม้ส่งเสด็จฯ บางท่านน้ำตาไหลบางท่านยิ้มในหัวใจด้วยด้วยความปลื้มปิติ เสด็จฯ กลับไปแล้ว แต่พระพุทธองค์ และพระธรรมคำสอนจะมั่นคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป … โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากศรีลังกา 092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี