ศรัทธาสาธุชนแน่นขนัดวัดบวรฯ

วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคี ร่วมอัญเชิญพระบรมชีวเกศาธาตุ กลับประเทศศรีลังกาโปรยดอกไม้ส่งเสด็จฯ บางท่านน้ำตาไหลบางท่านยิ้มในหัวใจด้วยด้วยความปลื้มปิติ เสด็จฯ กลับไปแล้ว แต่พระพุทธองค์ และพระธรรมคำสอนจะมั่นคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป … โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากศรีลังกา 092-956-1145  098-268-6813 อนุโมทนาสาธุมูลนิธิธรรมดี