กราบขอขมาคารวะ ฟังธรรมหลวงตาวัชระ วิจิตโตวัดป่าภูทับเบิก วัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

ท่านเมตตานำปฎิบัติภาวนา เพื่อการระลึกได้และรู้สึกตัว
ไม่ยึดติดอดีต ทั้งเรื่องดีหรือร้าย ให้อยู่กับปัจจุบัน

ผลของการปฎิบัติภาวนาทำให้จิตสงบและตั้งมั่น
ทำให้เกิดปัญญา ถือว่าเป็นการพ้นทุกข์ มีสุขคติเป็นที่หวัง

มูลนิธิธรรมดีถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา
พระพุทธรูปธรรมดี ปางห้ามสมุทร
และถวายปัจจัยรวม 1,487,600 บาท
11-14 ส.ค.65 เขาค้อ เพชรบูรณ์ – พิษณุโลก

**ยอดถวายปัจจัย 4 ทริปถวายเทียนพรรษา 3,931,990 บาท
รายละเอียดด้านล่าง **

1.วัดเขาเจริญธรรม จำนวน 450,000 บาท
2. วัดสามัคคีบุญญาราม จำนวน 22,990 บาท
3. วัดป่าภูทับเบิก จำนวน 23,590 บาท
4. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 32,520 บาท
5. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จำนวน 21,840 บาท
6. วัดป่าน้ำโจน จำนวน 512,690 บาท
7. วัดป่าหนองทับเรือ จำนวน 21,010 บาท
8. สำนักสงฆ์อานันทคีรี จำนวน 42,230 บาท
9.ถวายสมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
330,730 บาท ร่วมบุญปิดทองพระประธาน 3 องค์ในวัดหลวง ที่ประเทศภูฏาน

เชิญร่วมบุญถวายเทียนพรรษาครั้งสุดท้าย เส้นทางที่ 5
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศุกร์ที่ 26 – อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
ร่วมบุญที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี เลขที่ 026-2-25377-7

ปัจจัยถวายเทียนพรรษา 4 ทริป ยอดรวม 3,931,990 บาท
ทริปถวายเทียน ตราด จันทบุรี 24-26 มิ.ย.65
1 วัดมาบจันทร์ ระยอง 26,500 บาท
2 วัดธรรมสถิต ระยอง 17,500 บาท
3 วัดป่าโรงถ่าน 1,000,000 บาท
4 วัดเขาน้ำตก 132,870 บาท
5 วัดป่าเจริญธรรม 19,600บาท
ยอดร่วมบุญรวม 1,196,470บาท

แผ่นดินธรรมหลวงปู่มั่น อุดรธานี – หนองบัวลำภู
14 – 17 กรกฎาคม 2565
1 วัดป่าบ้านตาล 22,660 บาท
2 วัดถ้ำกลองเพล 20,300 บาท
3 วัดป่าบ้านค้อ 17,460 บาท
4 วัดนาหลวง 30,790 บาท
5 วัดเมตตากิตติคุณ 28,240บาท
6 วัดป่านาคำน้อย 25,440 บาท
7 วัดป่าบ้านเพิ่ม 19,420 บาท
8 วัดป่าภูก้อน 18,700 บาท
9 วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า) 23,420บาท
10 วัดป่าหนองแซง 63,300บาท
ยอดร่วมบุญรวม 269,730บาท

ถวายเทียนพรรษา เขาใหญ่ 28-30 ก.ค. 65
1 พุทธธรรมสถานปัญจคีรี 32,640 บาท
2 วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร 26,920 บาท
3 วัดป่ารัตนวัน 36,360 บาท
4 วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม 45,950 บาท และพระบรมรูปหล่อทรงผนวช 750,000 บาท
5 วัดมงกุฎคีรีวัน 21,740 บาท
6 วัดเขาใหญ่ญาณสัมปัณโน 31,810 บาท
7 วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว 32,770 บาท
ยอดร่วมบุญรวม 978,190 บาท

ถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา พระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ
และถวายปัจจัย ยอดร่วมบุญรวม 1,487,600 บาท

11-14 ส.ค.65 เขาค้อ เพชรบูรณ์ – พิษณุโลก

1.วัดเขาเจริญธรรม จำนวน 450,000 บาท
2. วัดสามัคคีบุญญาราม จำนวน 22,990 บาท
3. วัดป่าภูทับเบิก จำนวน 23,590 บาท
4. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 32,520 บาท
5. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จำนวน 21,840 บาท
6. วัดป่าน้ำโจน จำนวน 512,690 บาท
7. วัดป่าหนองทับเรือ จำนวน 21,010 บาท
8. สำนักสงฆ์อานันทคีรี จำนวน 42,230 บาท
9.ถวายสมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
330,730 บาท ร่วมบุญปิดทองพระประธาน 3 องค์ในวัดหลวง
ที่ประเทศภูฏาน

มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *