กราบนมัสการหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม (พระเทพมงคลวัชราจารย์)เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 95 ปี 75 พรรษา

กราบนมัสการหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม
(พระเทพมงคลวัชราจารย์)
เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 95 ปี 75 พรรษา

ท่านเป็นศิษย์อาวุโสของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และพระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล)
ท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ คือ
การแน่วแน่กับการปฏิบัติภาวนาไม่เสื่อมคลาย
อยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย

หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ท่านได้ดำรงธาตุขันธุ์
และวิถีชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกสมมุตินี้ อย่างสมถะ
และเรียบง่ายมากที่สุด
จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “พระอรหันต์เจ้าผู้ติดดิน”

มูลนิธิธรรมดีและกัลยาณมิตรถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา
พระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ
และถวายปัจจัยรวม 284,390 บาท ทริปบุรีรัมย์ สุรินทร์

**ยอดถวายปัจจัย 5 ทริป รวม 4,216,380 บาท
ถวายพระพุทธรูป พระบรมรูปหล่อในหลวงทรงผนวช
เทียนพรรษา ผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานยา หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รวม 2,408,528 บาท

รวมทั้งหมด 6,340,518 บาท
** รายละเอียดด้านล่าง **

ถวายเทียนพรรษา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 5 วัด
26-28 สิงหาคม ยอดรวม 284,390 บาท
1. วัดอรัญพรหมาราม 37,100 บาท
2.วัดป่าปราสาทจอมพระ 47,030 บาท
3.วัดป่าบวรสังฆาราม 32,760 บาท
4.วัดสะพานทอง 132,500 บาท
5. วัดกระดึงทอง 35,000 บาท

ถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา พระพุทธรูปธรรมดี ปางสมาธิ
และถวายปัจจัย ยอดร่วมบุญรวม 1,487,600 บาท
11-14 ส.ค.65 เขาค้อ เพชรบูรณ์ – พิษณุโลก

1.วัดเขาเจริญธรรม จำนวน 450,000 บาท
2. วัดสามัคคีบุญญาราม จำนวน 22,990 บาท
3. วัดป่าภูทับเบิก จำนวน 23,590 บาท
4. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 32,520 บาท
5. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จำนวน 21,840 บาท
6. วัดป่าน้ำโจน จำนวน 512,690 บาท
7. วัดป่าหนองทับเรือ จำนวน 21,010 บาท
8. สำนักสงฆ์อานันทคีรี จำนวน 42,230 บาท
9.ถวายสมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
330,730 บาท ร่วมบุญปิดทองพระประธาน 3 องค์ในวัดหลวง
ที่ประเทศภูฏาน

ทริปถวายเทียน ตราด จันทบุรี 24-26 มิ.ย.65
1 วัดมาบจันทร์ ระยอง 26,500 บาท
2 วัดธรรมสถิต ระยอง 17,500 บาท
3 วัดป่าโรงถ่าน 1,000,000 บาท
4 วัดเขาน้ำตก 132,870 บาท
5 วัดป่าเจริญธรรม 19,600บาท
ยอดร่วมบุญรวม 1,196,470บาท

แผ่นดินธรรมหลวงปู่มั่น อุดรธานี – หนองบัวลำภู
14 – 17 กรกฎาคม 2565

1 วัดป่าบ้านตาล 22,660 บาท
2 วัดถ้ำกลองเพล 20,300 บาท
3 วัดป่าบ้านค้อ 17,460 บาท
4 วัดนาหลวง 30,790 บาท
5 วัดเมตตากิตติคุณ 28,240บาท
6 วัดป่านาคำน้อย 25,440 บาท
7 วัดป่าบ้านเพิ่ม 19,420 บาท
8 วัดป่าภูก้อน 18,700 บาท
9 วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า) 23,420บาท
10 วัดป่าหนองแซง 63,300บาท
ยอดร่วมบุญรวม 269,730บาท

ถวายเทียนพรรษา เขาใหญ่ 28-30 ก.ค. 65
1 พุทธธรรมสถานปัญจคีรี 32,640 บาท
2 วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร 26,920 บาท
3 วัดป่ารัตนวัน 36,360 บาท
4 วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม 45,950 บาท
และพระบรมรูปหล่อทรงผนวช 750,000 บาท
5 วัดมงกุฎคีรีวัน 21,740 บาท
6 วัดเขาใหญ่ญาณสัมปัณโน 31,810 บาท
7 วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว 32,770 บาท
ยอดร่วมบุญรวม 978,190 บาท

ร่วมบุญที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชีมูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 026-2-25377-7

มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

อนุโมทนาสาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *