กราบหลวงปู่ทวดปางชนะมาร วัดท่ามิหรำ พัทลุง

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราช
อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญมหากุศลวันสงกรานต์ 2566
ถวายปัจจัย 515,310 บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาท)
สร้างพระมหาธาตุเจดีย์พัทลุง วัดอินทราวาส (ท่ามิหรำ)

โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ ทุกท่านยังสามารถร่วมบุญสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ได้
(งบประมาณ 45 ล้านบาท) โดยท่านที่ร่วมบุญ 500 บาทขึ้นไป

เชิญรับเหรียญหลวงปู่ทวดปางชนะมาร
ร่วมบุญที่กรุงไทย
มูลนิธิธรรมดี 691-0-22009-9
รับใบอนุโมทนาบัตร ส่งชื่อที่อยู่ทาง
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
☎️ 094-4034245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *